Agile Eğitimler

Uluslararası Sertifikalı Agile & Scrum Eğitimi

Agile yaklaşımları ve Scrum’ın temellerini öğrenmek isteyenlerin, workshop çalışmalarıyla Scrum’ı deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak. *Scrum.org tarafından düzenlenen, PSM’I sertifikasına hazırlık niteliğinde temel seviye bir eğitimdir.

Uluslararası Sertifikalı Takımlar için Kanban Eğitimi

Yaratıcı ve bilgiye dayalı üretim yapan takımların iş yüklerini hafifletmek, çıkış kalitesini artırmak, öngörülebilir  bir çalışma sistemi oluşturmak için Kanban’ı nasıl  kullanabileceklerinin teorik bilgisini vererek pratikler/örnekler ile pekiştirmek.

Agile Liderlik Eğitimi

IT Yöneticilerinin, Agile yaklaşımlar ve Scrum hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sektöründen örnek uygulamalarla, organizasyon içinde çevikliğe nasıl liderlik edeceklerini deneyimletmek.

Agile & Scrum Keşif Atölyesi

IT ve Non-IT çalışanlarının, Agile yaklaşımlar ve Scrum hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak.

Oyunlaştırılmış Kanban Eğitimi

Akış bazlı evrimsel değişim modelini benimseyen Lean Kanban’ın; felsefesi, prensipleri ve pratikleri hakkında doğru bilgiler aktarılması, organizasyon dönüşümüne katkı sağlayacak giriş seviyesinde bilgilerin sunulması.

Oyunlaştırılmış Agile & Scrum Eğitimi

Agile yaklaşımları ve Scrum’ı öğrenmek ve uygulamak isteyen herkesin, Agile yaklaşımları ve Scrum’ın temellerini hem teorik, hem de gerçekleştirilen örnek uygulama ve oyunlarla pratik ederek öğrenmelerini sağlamak.

Uluslararası Sertifikalı Agile HR Eğitimi

2 günlük interaktif bu eğitim süresince, Agile takımlarının Scrum ve Kanban pratikleri ile nasıl çalıştıklarını ve Agile çalışma prensiplerini keşfedeceksiniz.

Business Agility Workshop (for nonIT)

Dijital çağda doğru değeri pazara daha hızlı ulaştırmak için iş yapış şeklinizi kökten değiştirerek çevikleşin.

İleri Seviye Uluslararası Sertifikalı Agile & Scrum Eğitimi

Mevcut Agile ve Scrum altyapılarını gerçek hayattan örnek durum tartışmalarıyla güçlendirmek ve Scrum Master rolü hakkında derinlemesine bilgi edinilmesini sağlamak. *Scrum.org taraYndan düzenlenen, PSM II sertifikasına hazırlık niteliğinde bir eğitimdir.

Uluslararası Sertifikalı Product Owner Eğitimi

Scrum çerçevesinde, kompleks sistemlerde nasıl ürün geliştirilmesi gerektiği ve Product Owner rolü ve sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olunmasını sağlamak. *Scrum.org tarafından düzenlenen, PSPO I sertifikasına hazırlık niteliğinde bir eğitimdir.

Uluslararası Sertifikalı Kanban ile Profesyonel Scrum Eğitimi

Professional Scrum with Kanban™ (PSK) Scrum uygulayanlara, Kanban pratiklerini işlerinde nasıl uygulayacaklarını öğreten 2 günlük bir eğitimdir. Katılımcılar teori, vaka incelemeleri ve pratik alıştırmalar yoluyla Scrum çerçevesi ile ilgili olarak şeffaflığın ve akışın önemini anlayacaklardır.

LeSS Logo

Sertifikalı LeSS Uygulayıcı Eğitimi

Large-Scale Scrum (LeSS), çevik yazılım geliştirmenin birden fazla ekibe ölçeklenmesi için tasarlanmış bir yapıdır. LeSS; ampirizm ve çapraz fonksiyonlu kendi kendini yöneten ekipler gibi Scrum ilkelerine dayanır ve bunu büyük ölçekte uygulayacak yapıyı sağlar. Scrum’ın büyük ölçekte ürün geliştirmeye nasıl uyarlanacağına dair basit yapısal kurallar ve kılavuzlar sunar.

Product Backlog Management Workshop

Agile kapsam ve backlog yönetimi, Agile planlama, etkin kullanıcı hikayesi yazılması ve önceliklendirilmesi konularında pratik ve bilgi sahibi olunmasını sağlamak.

Uluslararası Sertifikalı Kanban Sistem Tasarımı Eğitimi (KMP 1)

Organizasyon içerisinde belirli bir bölümde Kanban sistemleri kullanılarak süreçlerin iyileştirilmesi ve sonrasında karar verme mekanizması kurarak istikrarlı, dengeli ve hızlı adaptasyon sağlayabilen bir çalışma ortamının nasıl oluşturulabileceğinin anlaşılmasını sağlamak.

Professional Scrım Master II

İleri ve Deneyimli Düzey Scrum Master Eğitimi

Profesyonel Scrum Master II™ (PSM II) eğitimi, Scrum Master’lara profesyonel gelişimlerinde destek olmak için tasarlanmış 2 günlük bir ileri seviye Scrum Master eğitimidir.

Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Organizasyon Liderleri için Kanban Eğitimi (KMP 2)

Organizasyon içerisinde Kaizen kültürünü yaymak ve destekleyici ölçümler ile öngörülebilir bir organizasyon olmak için evrimsel değişim yolunda sürdürülebilir adımların ne olması ve nasıl ilerlenmesi gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak.

Uluslararası Sertifikalı Leading SAFe Eğitimi

Agile ürün geliştirme ve Agile portfolyo yönetimi becerilerine sahip bir organizasyona dönüştürmek için gerekli anlayışın kazanılması sağlanmaktadır.

Scaling Scrum

Scrum takımlarıyla çalışan kurumların, hangi kaynakları, ne şekilde kullanarak bu çalışmalarını kurum geneline yayabileceklerini (ölçeklendireceklerini) öğretmek.

Uluslararası Sertifikalı SAFe Program Consultant Eğitimi

Şirket içinde değişimi gerçekleştirecek kişilere ve danışmanlara dönüşüme liderlik edebilmeleri için Scaled Agile Framework®’ü uygulatmak ve onları gerekli eğitimleri verebilmeleri, sertifikaları alabilmeleri için hazırlamak.

Test Driven Development Workshop (TDD)

Agile yazılım geliştirme yaklaşımının kalbinde bulunan TDD tekniği ile hızlı, verimli, değişime açık, müşteri odaklı ve yüksek kalitede yazılım geliş)rme tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak.

Certified DevOps Foundation Badge

DevOps Foundation Eğitimi

Yazılımların ve hizmetlerin daha hızlı bir şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, kullanılması ve çalıştırılmasına ilişkin geliştirilmiş beceri sağlar. DevOps Institute tarafından düzenlenen, DevOps Foundation sertifikasına hazırlık niteliğinde temel eğitimdir.

Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer Eğitimi (Java)

Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmek.

Design Patterns Eğitimi

Design Pattern’lerin geniş bir perspektife tanıtılması ve örneklerle birlikte prensiplerinin ortaya konulması.

Continuous Integration Workshop

Mevcut yazılım süreçlerini analiz ederek otomasyon aracılığıyla verimsizliklerin asgari düzeye indirilmesine odaklanmayı sağlamak.

Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer Eğitimi (.NET)

Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmek.

Kaliteli Kod Eğitimi

Yazılımcıların sade, yalın, test edilebilir, daha sonra müdahale edilebilir ve kolay okunabilir kaliteli kod yazmalarına yardımcı olmak.

Docker ve Container Teknolojileri Temel Eğitimi

Docker ve Container teknolojilerinin çözdüğü problemleri ve bu problemleri nasıl çözümlediklerini uygulamalı olarak öğretmek.

Modern Cluster Yönetimi ve Container Orkestrasyonu Eğitimi

Üretim ortamında yüksek erişilebilirlik, hataya tolerans, minimum insan müdahalesi, kendi kendini yönetme ve ölçekleme özellikleri ile modern olarak nasıl yönetilebileceğini öğretir.

GIT Eğitimleri

Git komutları, kullanım pratikleri, hatalara karşı alınacak önlemler, Git’in farklı sistemler ile etkileşimleri hakkında teorik bilgiler sağlamak ve pratikler yaparak tecrübe kazandırmak.

Continuous Delivery DevOps Eğitimi

Mevcut yazılım süreçlerini analiz ederek otomasyon aracılığıyla verimsizliklerin asgari düzeye indirilmesine odaklanmayı sağlamak.

Amazon Web Services (AWS) Eğitimi

Bu eğitim sizi AWS’ın sunduğu ürün, hizmet ve çözümler ile tanıştırır. AWS’te doğru mimariyi tasarlama ve yönetme konusunda temel oluşturur.

Amazon Web Services Developer Workshop

Bu eğitim sizi AWS’in sunduğu ürün, hizmet ve çözümler ile tanıştırır. AWS’in sağlandığı yazılım geliştirme avantajları ve araçları hakkında temel oluşturur.

AWS Operasyon Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim sizi AWS’ın sunduğu ürün, hizmet ve çözümler ile tanıştırır. AWS’te kurulu servislerin yönetimi konusunda temel oluşturur.

Cloud Farkındalık Eğitimi

Cloud Farkındalık Eğitimi, public cloud servisleri, hizmetleri ve ortak çözümleri hakkında bilgi verir ve iş ihtiyaçlarınıza uygun ve güncel bilgi teknolojileri çözümlerini seçmeniz için temel oluşturur.

Git Versiyon Kontrol Sistemi Eğitimi

Bu eğitim Git versiyon kontrol sisteminin nasıl kullanılacağı, basit komutlardan ileri düzey tekniklere kadar kodlarınızı versiyon kontrol sistemine geçirmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlar