Gizlilik Bildirimi

ACM Danışmanlık GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ACM Danışmanlık, kişisel verilerinizin korunmasına değer vermektedir. ACM Danışmanlık, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Bu kapsamda düzenlenen “Gizlilik Politikası” kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik Politikasının Amacı ve Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikası; ACM Danışmanlık üyeleri ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:
a. Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin sadakat programı “ACM Danışmanlık”’nun ne tür kişisel veriler işlediğini,
b. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
c. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
d. “ACM Danışmanlık”’nun kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
e. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile saklanacağını,
f. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin önlemlerin neler olduğunu,
g. “ACM Danışmanlık”’nun işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,
h. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini açıklamaktadır.

Tanımlar

ACM Danışmanlık/ Sadakat Programı/ Program: Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi veya mobil web sitesi üzerinden üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

ACM Danışmanlık A.Ş. : Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.( “Doğuş Teknoloji”)nin ve Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Dgpays”)in ortak girişimi olan Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’yi,
İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: http://www.acmagile.com adresinde yer alan web sitesini ve mobil web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ifade eder.

3. ACM Danışmanlık Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler

ACM Danışmanlık tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:
• ACM Danışmanlık üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, opsiyonel giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz, lokasyonunuz, ilgi alanlarınız (otomotiv, sağlıklı yaşam, vb.), ek bilgiler (meslek, plaka numarası, eğitim geçmişi, medeni durum, akaryakıt kart numarası gibi),
• ACM Danışmanlık’dan tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),
• Üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, işlem yeri gibi),ACM Danışmanlık uygulaması içerisinden otel rezervasyonu yapmanız veya ödemeniz durumunda; kimlik bilgisi (ad ve soyad), iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu), otelin adı, müşteri işlem bilgisi (otele giriş ve çıkış tarihi, tercih ettiği oda türü, konaklayacak kişi sayısı, sigara içilebilir oda olup olmadığı), concierge hizmeti istenip istenmediği ve otele iletilen opsiyonel notlar gibi,
• ACM Danışmanlık concierge hizmeti sunumunda, uçak rezervasyonu, transfer bilgisi, yat/tekne/araç vb. kiralama hizmetleri gibi bilgiler,
• ACM Danışmanlık uygulaması içerisinden restoran rezervasyonu yapmanız durumunda; kimlik bilgisi (ad soyad), iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu), müşteri işlem bilgisi (rezervasyon yapılan restoran, rezervasyon tarihi, kişi sayısı, restorana iletilen opsiyonel notlar gibi),
• ACM Danışmanlık ödül puanı kazanmak ve ACM Danışmanlık üyelik statüsünün yükseltilebilmesi amacıyla ACM Danışmanlık’yu kullanarak alışveriş yapılan marka ve şubesi, tarihi, işlem tutarı, indirim miktarı, satın alınan ürün kodları (sadece entegrasyonunu tamamladığımız markalardan),
• ACM Danışmanlık’da sıkça yaptığınız işlemler dikkate alınarak tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlanması, indirim, fırsat ve fayda sunulabilmesi amacıyla; ilgi alanlarınız, uygulamada gezinme bilgileriniz, dahil olduğunuz segment, kazandığınız puanlar, işlem geçmişiniz, demografik bilgileriniz, lokasyonunuz ve takip edilen markalar,
• Üye olsun olmasın ACM Danışmanlık web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasını kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini),
• Üyelerin ACM Danışmanlık web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasında gezinme bilgileriniz,
• Üyelerin cihazlarında “konum” bilgisinin görülebilmesine izin vermiş olması kaydıyla lokasyon bilgisi.

4. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepler

ACM Danışmanlık yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;
a. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ACM Danışmanlık ile aranızda Kullanım Koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,
b. Açık rızanız olması halinde, veri zenginleştirme ve size özel dijital reklam hizmetlerinin sunumu amacıyla,
c. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine ACM Danışmanlık ile aranızda kurulmuş bulunan Kullanım Koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,
d. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,
e. Üye olsun olmasın ACM Danışmanlık web sitesi, mobil web sitesi veya uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,
f. Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi, ödül puan hesaplarının yapılabilmesi, program kapsamında atanan segmentler arası geçişlerin yapılabilmesi, açık rıza vermeniz halinde size özel dijital reklam sunulması amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,
g. ACM Danışmanlık sadakat programı kapsamında Üye işyerlerinde yapılan işlemlerde indirim, kampanya, fayda, promosyon kazanılmasını sağlamak amacıyla,
h. ACM Danışmanlık’ya bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
i. Üye’nin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
j. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, Üye davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,
k. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,
l. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,
m. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
n. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
o. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve uygulamaya ilişkin her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu ilgili iş ortaklarına ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,
p. ACM Danışmanlık uygulaması veya web sitesi veya mobil sitesi üzerinde reklam veren firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla,
q. Reklam veren firmaların reklamlarını, çeşitli reklam teknolojilerini kullanarak başka reklam mecralarında da gösterebilmek amacıyla,
r. Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,
s. Üye işyerlerinin veya anlaşmalı firmaların verileri ile eşleştirmek, tekilleştirmek, karşılaştırmak ve tekilleştirilmiş müşterilerden oluşan ACM Danışmanlık veri tabanına göre kıyaslamak, karşılaştırılan firmanın müşteri veri tabanını veri doluluk/doğruluk oranlarıyla yorumlamak ve müşteri bilgisi paylaşılmadan yapılabilecek veri tabanı iyileştirme adımlarını analiz etmek amacıyla,
t. Üye iş yerlerinin veya anlaşmalı firmalar nezdindeki kişisel verilerin ACM Danışmanlık veri tabanında yer alan verilerle eşleştirilmesi sonrasında, eşleşen kişilerin ACM Danışmanlık’deki verilerinden türetilen profil ve segment bilgilerinin üye iş yerleri ve anlaşmalı firmalar ile kişi bazlı paylaşılması amacıyla,
işlemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER

Zubizu’da kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki dayanaklar ile işlenmektedir:

Açık rıza: Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak sizlere kişiselleştirilmiş reklamcılık sunulması ve veri zenginleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir. Açık rızanızı profil sayfanızın sağ üst köşesinde yer alan Ayarlar sekmesinde yer alan bölümlerinden her zaman geri alabilirsiniz.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda kişisel verileriniz bu kapsamda işlenebilecektir. Örneğin, 5651 sayılı Kanun kapsamında, kanuni yükümlülüğümüz çerçevesinde trafik bilgileriniz işlenecektir.
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verileriniz işlenebilecektir. Örneğin, Üye olabilmeniz için, Üye İşyeri’nin sunduğu faydalardan yararlanabilmeniz için kişisel verileriniz işlenecektir.
Zubizu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Örneğin, ilgili mevzuat çerçevesinde mahkemelerin veya idari organların talebi üzerine kişisel verileriniz paylaşılabilir.
Kişisel verinizi alenileştirmiş iseniz : Örneğin, Zubizu uygulaması hakkında yaptığınız yorumlar Zubizu uygulamasının geliştirilmesi amacıyla işlenebilir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel verileriniz, dava açılması veya açılan davada savunmada bulunulması amaçlarıyla işlenebilir.

ACM Danışmanlık tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. ACM Danışmanlık bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

ACM Danışmanlık tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

ACM Danışmanlık tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

ACM Danışmanlık, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni