Türbülans zamanlarındakİ en büyük tehlİke
türbülansın kendİsİ değİl,
dünün mantığı İle hareket etmektİr.

Peter Drucker

Çe-

vik-


lik.bkz. Agile

Çeviklik, bir organizasyonun yeni koşullara uyum sağlayabilme ve yeni iş fırsatları yaratmak için yönünü değiştirebilme yeteneğidir.

Çevikliğin Kazanımları

+20-30%

Çalışan Bağlılığı

+30-50%

Operasyonel Performans

+10-30%

Müşteri Memnuniyeti

Finansal performansta 20-30% iyileşme

Kaynak: Scrum.org and McKinsey Study, 2020


Agile Dönüşüm, iş hedefleriniz ve stratejik önceliklerinizle uyumlu olarak en yüksek kazanımı elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz yönlendirme ve desteği sağlar. Dünya çapında 359 farklı kuruluştan gelen ve 433 katılımcının katkılarıyla hazırlanan Business Agility Report 2020’ye göre, organizasyonel çevikliğinin organizasyonlarda yarattığı en büyük kazanımlar aşağıdaki gibi sıralanıyor: İşbirliği ve İletişim, Daha İyi Çalışma Yöntemleri, Pazara Çıkma Hızı, Müşteri Memnuniyeti, Sahiplenme Sorumluluğu, Agile Bakış Açısı, Liderliğe Uyum, Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti

Çevik Dönüşüme Yukarıdan Bakış

"Organizasyonun müşteri beklenti ve yolculuklarını uçtan uca karşılayan, farklı birçok yetkinliğin (satış, pazarlama, yazılım geliştirme vb. gibi) aynı takımın parçası olarak aynı hedefe birlikte koştuğu, hiyerarşi ve bürokrasinin minimize edildiği esnek bir ağ yapısına evrilmesidir."

Çevik olmak öncelikle zihniyetle ilgilidir

Çevik bir organizasyona dönüşerek daha kısa sürede daha yüksek değerde çıktılara ulaşabilmek, araçlar ve süreçlerden ziyade yeni bir zihniyet gerektirir.
Organizasyonların çevikliği anlaması ve bu bakış açısını sahiplenmesi gerekir. Agile düşünce yapısını benimseyen, çevik değerlere & prensiplere sahip çıkan organizasyonlar;
çeşitli Agile pratiklerini uygulayarak çevikliğini arttırabilir.

Agile Dönüşüm Yaklaşımımız

Devamlılığı Korumak

14 yıllık deneyimimize göre agile dönüşüm; organizasyonların finansal ve operasyonel istikrarını koruyarak güveni güçlendiriyor ve liderleri işi geliştirmek için risk almaya teşvik ediyor. Organizasyonun sağlığını güçlendirmek için deneysel yaklaşımın faydasına inanıyoruz.

Değer üretimini kesintiye uğratmadan operasyonları sürdürmek
Organizasyonel bağlılık için şeffaflığı artırmak
Şirket kültürünü Agile ile uyumlamak

Dönüşüm Yolculuğunu Birlikte Tasarlama

Yukarıdan-aşağı ilerleyen büyük ölçekli değişim inisiyatiflerinin aksine agile dönüşüm; çalışma şeklinin, organizasyonel yapının, yönetişimin, praktiklerin, davranışların, zihniyetin ve nihayetinde kültürün yeniden şekillendiği bir yolculuktur. Bu yüzden, “yukarıdan-aşağı” yaklaşımı bireylerin dahil edilmesiyle bağlılığın güçlendirildiği “aşağıdan-yukarı” yaklaşımı ile birleşmeli. Dönüşümden geçen her organizasyon yolculuğunu “birlikte” tasarlayarak kendi hikayesini yazmalı.

Aşağıdan-yukarı & Yukarıdan-aşağı
Tek tip çözüm yaklaşımının olmaması
Büyük düşünmek, küçük başlamak ve birlikte tasarlayarak hızlı öğrenmek
Sürece inanç için hızlı kazanımlar elde etmek

Otonomi ve Çeviklik

Çeviklik, bir organizasyonun yeni koşullara uyum sağlama ve yeni fırsatlar yaratmak için yönünü değiştirebilme yeteneğidir. Bizim için çevik dönüşümde başarı, organizasyonun agile danışmanlık hizmet alımından sonra da ivmesini sürdürebilmesidir. ACM Agile olarak mümkün olan en kısa sürede bilgi birikimimizi aktarmayı ve değişim ajanları geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kendi kendine yetebilen bir dönüşüm için temel oluşturmak
Değişim ajanları geliştirmek
Yeni bir çalışma şekli için sahiplenmeyi arttırmak
Kaizen / Sürekli gelişim kültürü oluşturmak

Agile Takım Koçluğu Yol Haritası

"Pilotlama sürecinde izlenecek yol haritası yukarıda yer alan tablodaki gibi özetlenebilir. Bu süreçte, Agile takımların kurulması ve bu takımların eğitimler & koçluk desteğiyle Agile pratik ve süreçleri başarıyla uygulayabilir hale gelmesi önemlidir. Agile Takımların başarısı, doğru takım oluşumu ve takımın çalışabileceği uygun şartların sağlanabilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen pilotlama çalışmaları kapsamında, ilgili takımların belirlenmesi, kurulması ve desteklenmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Yapılan çalışmanın kapanışında, başlangıçtan o ana kadarki süreç değerlendirilir; bu aşamadan sonra yapılması gerekenlerle ilgili öneriler ve öncelikli aksiyonlar paylaşılır. Böylece, ilerleyen süreçte takımın Agile prensip ve pratiklerini kendi kendine yaşatabilmesi desteklenir."

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni