Çevik Sözlük

Agile konusunda hiçbir terime yabancı kalmayın

Çevik sözlüğü zenginleştirmek ister misiniz?

Çevik sözlüğümüze siz de katkıda bulunun.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

B

Burn down chart

Kalan iş miktarını gösteren grafik. X ekseni zamanı y ekseniyse kalan iş miktarını gösterir. İş miktarı, adet, story point vb. bir birim olabilir.

D

Daily Scrum

Sprint sırasında her gün Development Team tarafında günü planlamak için yapılan 15 dakikalık toplantı.

Definiton of Done (DoD)

Development Team tarafından belirlenen, incrementin Sprint sonlarında istendiğinde canlıya alınmasına olanak sağlayan “bitti” tanımı.

Development Team

Scrum Takımları’nın, Sprint sonlarında canlıya alınabilecek kalitede ve olgunlukta bir increment.

E

Empiricism

Kompleks problemlerin çözümü için geçmiş verilere ve gözleme dayalı yaklaşım. Empiricism şeffaflık, gözlem, adaptasyon üzerine kuruludur.

F

Forecast (Tahmin)

Development Team’in Sprint sonunda Product Backlog’daki bitirmeyi öngördüğü işler (PBI’lar).

I

Increment

Önceki incrementlere eklenen, çalışır ürün parçacığı. Tüm incrementlerin toplamı ürünü tanımlar.

P

Product Backlog

Product Owner tarafından yönetilen, ürünle ilgili yapılması istenen tüm işlerin sıralı listesi. Product Backlog yaşayan, canlı bir listedir, sürekli değişebilir.

Product Backlog Refinement

Sprint sırasında Product Owner ve Development Team’in PBL’daki işleri olgunlaştırdığı, detaylandırdığı, parçaladığı aktivitelere verilen genel ad.

Product Owner

Ürünün değerini maximize etmeye çalışan Scrum rolü. Bunu PBL’daki business değeri yüksek işlerle, teknik gereksinimleri optimize ederek yapmaya çalışır.

R

Ready/Hazır

Product Owner ve Development Team arasında, Sprint planlamaya alınacak işlerin olgunluk ve yeterlilik seviyesini belirleyen ortak anlayış.

Refinement

Bakınız “Product Backlog Refinement”.

S

Scrum

Kompleks problemleri adreslemek için kullanılan Scrum Guide’da tanımlanan çerçeve.

Scrum Board

Scrum Team’in Sprint’e aldığı işleri takip etmek için kullandığı fiziksel tahta. Genelde Sprint Backlog’u yönetmek için kullanılır.

Scrum Guide

Scrum’ın Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yazılmış ve yayınlanmış tanımı.

Scrum Master

Scrum çerçevesinin doğru uygulanması, organizasyonda yaygınlaştırılmasından sorumlu Scrum Takımı’ndaki bir rol.

Scrum Team

Development Team, Product Owner ve Scrum Master’dan oluşan self organize takım.

Scrum Values/Değerler

Scrum çerçevesini sağlamlaştırmak için var olan değerler: Taahhüt, odak, açıklık, saygı ve cesaret.

Self Organisation

Belirli bir hedef ve sınırlar çerçevesinde var olan yönetim şekli. Self organize takımlar belirlenen amaca ulaşabilmek için kendi taktik, plan ve yöntemlerini belirleyerek hareket ederler.

Sprint

Maksimum 1 ay süren, diğer Scrum event ve aktivitelerini içine alan, biri bittiğinde aralıksız diğerinin başladığı süre.

Sprint Backlog

Sprint Goal’e ulaşmak için Development Team tarafından PBL’dan seçilen PBI‘lar ve bu PBI’ları nasıl hayata geçirileceğini gösteren plan.

Sprint Goal

Sprintin amacını özetleyen kısa hedef.

Sprint Planning

1 aylık Sprint için maksimum 8 saat olan, Scrum Takımı’nın Product Backlog üzerinde gözlem yaparak bir sonraki Sprint’i planladıkları etkinlik.

Sprint Retrospective

1 aylık Sprint için maksimum 3 saat olan, Scrum Takımı’nın Sprint sonlarında Sprint’i değerlendirdikleri ve iyileştirme aktivitelerini belirledikleri etkinlik.

Sprint Review

1 aylık Sprint için en fazla 4 saat olan, Scrum Takımı ve paydaşların tamamlanan işi ve miktarını görerek, değişen pazar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sonraki Sprint’lerin işlerini Product Backlog’a yansıttıkları etkinlik.

Stakeholder/Paydaş

Scrum Takımı’nın dışında, ürünle ilgilenen veya bilgisiyle ürünün geleceğine şekil verebilecek kişiler. Product Owner tarafında temsil edilirler ve Review etkinliklerinde Scrum Takım’larıyla aktif bir şekilde iletişim kurarlar.

T

Technical Debt/Teknik Borç

İdeal olmayan tasarım kararlarından dolayı, ürünün toplam sahip olma maliyetini arttıran, ürününün bakımıyla ilgili gelecekte çıkması olası belirsiz aktiviteler. Farkında olmadan yapılabildiği gibi, bilerek hızlı pazara çıkabilme kararlarıyla bilinçli olarak da oluşabilir.

V

Values

Bakınız “Scrum Values”.

Velocity/Hız

Opsiyonel ancak yaygın kullanılan, takımın bir Sprint’te ürünün ne kadarını tamamladığını gösteren gösterge.

ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni