Agile Performans Yönetiminin 4 Temel Prensibi

Yeni operasyon modelini Agile bakış açısı ve yöntemler ile dönüştüren organizasyonların en önemli sorularından birisi de Performans Yönetimi. Hatta bu konuda günün sonunda çalışma arkadaşlarımızın maddi kazançlarını etkilediği için deneysel yaklaşımın en zor uygulandığı alanların başında geliyor.

Bu konuda her gün bir çok soru ile karşılaşıyorum:

 • Mevcut performans değerlendirme yöntemini kullanmanın nasıl etkileri olur?
 • Yetkilendirilmiş, otonom takımlar halinde çalışırken kişileri nasıl ayrıştıracağız?
 • Şirketin hedefleri ile bireyleri nasıl hizalayacağız?
 • Kişilere primlerini nasıl dağıtacağız?
 • Kişileri hiyerarşi içerisinde nasıl yükselteceğiz?

Yukarıdakilere benzer daha onlarca soru alıyorum bu konuda. Öncelikle organizasyonların yeni operasyon modeli ile nasıl bir yapıya dönüştüğü ile başlayalım. Arkadaşım Mehmet Yitmen’in Çevik Organizasyon yazısında detaylı olarak bahsettiği gibi, fonksiyon bazlı geleneksel yapılanmadan, farklı yetkinliklerin bir araya geldiği değer odaklı takım bazlı yapılanmayı yeni operasyonel yapı olarak tarifleyebilriz. Dolayısı ile bu yeni yapıda hiyerarşik, yukarıdan aşağıya bir yönetim anlayışı yerine, işbirliğine ve takım oyununa dayalı bir yönetim ve değer yapısına geçiş yapıyoruz. Böyle bir durumda geleneksel düşünce sisteminin ürünü olan performans değerlendirme yöntemleri bu yeni düzende ne yazık ki geçerliliğini yitiriyor.

Geleneksel performans yönetiminin karakteristiklerini incelediğimizde:

 • Hiyerarşik ortamlar için tasarlandığını,
 • Çok az geribildirim döngüsü olduğunu,
 • Genellikle hedeflerin mali yılın başında tek seferlik belirlendiğini
 • Hedeflerin yukarıdan aşağıya verildiğini
 • Ve onay/değerlendirme vurgusunun fazla olduğunu

gözlemliyoruz.

Yeni nesil Agile organizasyonların performans değerlendirme yaklaşımlarının ana odak noktaları aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • İşbirliği ve takım oyunu
 • Sürekli geribildirim mekanizmaları
 • Gelişimi destekleme ve öğrenmeye yatırım
 • Deneysel bakış açısını destekleme

Agile Performans Yönetimi yaklaşımınızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken temel prensipleri aşağıdaki gibi sıraladım:

Değer Üretimini Desteklemeli

Değer odaklı bir organizasyonun, ölçüm kriterleri de değer odaklı olmalıdır. Dolayısı ile bunu destekleyecek basit, yalın ve somut metrikler kullanmalısınız. Müşteri Memnuniyeti, İnovasyon Oranı, Teslim Süresi (Lead Time), Hata Oranı, Kod Kalitesi vb. örnek olarak verilebilir. Az sayıda metrik seti hedef olarak belirlenmesi iyidir. Seçilen bu metriklerin organizasyon hedefleri ile hizalı olması önemlidir. Takımların kendi metriklerini ve hedeflerini belirlemesine izin vermeniz yetkilendirme ve deneysel yaklaşımı destekleyecektir. Düzenli olarak metrikleri gözden geçirin ve gerekli durumlarda hedefleri güncelleyin. (Ör: Çeyrek bazlı)

Takım Oyununu Özendirmeli

Takım çalışması, Agile temelli ortamların en önemli karakteridir. Dolayısı ile ölçüm yönteminiz de takım oyununu desteklemelidir. Hedeflerin en az %60’ı tüm takımın sorumluluğunda olmalıdır. Sadece metriklere odaklanmak yerine, takım olarak problemleri çözmeyi de önceliklendirmeniz yüksek fayda sağlayacaktır.

Bireylerin Gelişimini Desteklemeli

Performans değerlendirme yönteminiz bireylerin gelişimini de desteklemelidir. Bu hedefler takımdan alınacak düzenli geribildirimler ile bireylerde farkındalık yaratabilirsiniz. Böylece bireylerin, takım çalışmasına katkı sağlayacak kişisel gelişim noktaları da belirlenmiş olur. Pratik olarak 360 derece geri bildirim yöntemiyle bu gelişim alanlarını belirleyebilirsiniz.

Agile Kültürü Yaygınlaştırmalı

Metrikler, ölçülebilir ve somut veriler ortaya koymakla birlikte değerlendirme yöntemini mekanikleştirebilir. Dolayısı ile her zaman somut olarak ölçemediğimiz değer, zihniyet ve davranış gibi parametrelerinde sürecin bir parçası olması gerekir. Hatta bu boyut bireysel katkıların ölçülmesinde de kullanılabilir. Yani bireysel katkıları sadece metriklere göre değil, organizasyonun desteklediği davranış, değer ve zihniyete göre de değerlendirmelisiniz. Bu konuda da organizasyon liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Barış Bal

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

POPÜLER İÇERİKLER

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni