Kanban; Evrimsel Değişim – (You are Allowed to Think)

Kanban, 2000’li yılların başlarında ilk kez David J. Anderson tarafından uygulanan, karakteristik özelliklerini Yalın Üretim (Lean Production) ilkerinden (özellikle Taiichi Ohno’nun 1953 yılında Toyota’da uygulamaya başladığı yalın üretim tekniğinden) alan ve Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) yanında Sistemsel Düşünme (Systems Thinking) gibi sistemik optimize yaklaşımlarını barındıran bir yalın/çevik metodolojidir.

kanban (看板)

/ˈkanban/

isim

1. Japon dilinde pano, tabela ya da işaret veren tahta anlamına gelen kelime.

2. Tam Zamanında (JIT) Üretim ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü amacıyla kullanılan bir çizelgeleme yaklaşımıdır.

3. Kanban sistemlerinde kullanılan bilgi kartı.

Köken: Japonya.

İlk olarak kelimenin anlamından yola çıkmanın doğru bir başlangıç noktası olacağını düşünüyorum. Düşüncelerimi paylaşacağım konu Bilgi Teknolojileri sektöründe Kanban Metodolojisi, yazı içerisinde kısaca KANBAN olarak kullanacağım. Bu konuda yeterli sayıda Türkçe kaynağın olmaması ve olanların bir çoğunun da yanlış algılara sebep olmasından dolayı burada okuyacaklarınızı kaleme almak istedim.

Kanban konusunda otorite olmadığımı belirtmek isterim. Dunning Kruger efektinden (bit.ly/dnngkrgr) korkan biriyim. Fakat 2012 yılından bu yana Kanban üzerinde yaptığım çalışmalar, şirket ortamında gerçekleştirdiğim uyarlamalar ile elde ettiğim tecrübeler, ve tüm kazanımlarımın sonucunda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde 2016 yılı Orta Büyüklükteki İşletme Kategorsi’nde ikincilik ödülünü arkadaşlarım ile birlikte almam belki siz değerli okuyucuların beni değerlendirmesi için bir referans noktası oluşturur. Bu çalışmanın ödül başvuru dokümanına buradan (bit.ly/vpo2016PDF) ulaşabilirsiniz.

Kaizen felsefesi gereği deneyimlerimi yeni bilgiler ile sorgulayarak Kanban‘ın derinliklerine inmeye devam ediyorum. Bu yüzden burada dile getirdiğim fikirlerim ileride geçersiz kalabilir ya da güncelleme ihtiyacı olabilir, önceden uyarmak isterim. ???? Her şeyi sorgulayın; bu bilenen öğreti de yine takip ettiğim Kanban topluluğu tarafından “No Dogma” sloganı ile benimsenip farklı düşüncelere açık kapı bırakarak topluluğun kendini geliştirmesinin önünü açmak için yaygınlaştırılmıştır. Diğer bir sloganımız da, aynı zamanda bu yazının başlığı oluyor, “You are allowed to think!”. Bu slogan, metodolojiyi uygularken ve yorumlarken takıldığım noktalarda kendi kendime tekrar tekrar söylediğim ve çözüm yoluna ulaşmamda yardımcı olan katalizörlerden biridir.

Takdir edersiniz ki bu konuyu tümüyle ele alarak okunması kolay bir yazıya sığdırmak mümkün değil. Bu yüzden, 3 bölümden oluşacak bir dizinin ilk parçası olarak bu yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Bu bölümde sorunun direk kalbine inip, Kanban‘ın ne olduğuna çok odaklanmak yerine ne olmadığını anlatmak sanırım hem “No Dogma!” hem de “You are allowed to think!” sloganlarına daha uygun olacaktır. O yüzden üçlemenin bu ilk sayısında benden Kanban‘ın temel ilkeleri ve ana pratiklerinden bahsetmemi beklemeyiniz. Eğer Kanban konusunda herhangi bir bilgiye sahip değilseniz serinin bu ilk yazısı sizin için biraz ileri seviye gelebilir.

Haydi başlayalım.

Kanban, 2000’li yılların başlarında ilk kez David J. Anderson tarafından uygulanan, karakteristik özelliklerini Yalın Üretim (Lean Production) ilkerinden (özellikle Taiichi Ohno’nun 1953 yılında Toyota’da uygulamaya başladığı yalın üretim tekniğinden) alan ve Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) yanında Sistemsel Düşünme (Systems Thinking) gibi sistemik optimize yaklaşımlarını barındıran bir yalın/çevik metodolojidir.

Esential Kanban Condensed (Anderson and Carmichael, 2016, goo.gl/ZbtDIk) kitapçığının ön sözünde Janice Linden-Reed (President, Lean Kanban, Inc.) Kanban‘ı “Kanban işlerimizin nasıl işlediğini bize gösteren bir metottur” diye tanımlıyor. Hem ilk başta atıfta bulunduğum sözlük anlamı ve bu tanım Kanban‘ın görselleştirmeye ne kadar çok önem verdiğini anlatmaya yetiyor. Bir durum zihnimizde görselleştirildiği zaman daha iyi anlaşılıyor. Sistem içerisinde akışı engelleyen bir durumu ya da tıkanmayı da idrak etmenin en iyi şekli sistemin görselleştirilmesi ile olabilir (Beynimiz görsel bir varlıktır. j.mp/brainVis).

Çok fazla tanımlara, ilkelere ve pratiklere bu yazıda girmeyeceğimi baştan söylemiştim ama âdettendir küçük bir tarihçe ve tanım ile protokolümüzü yerine getirdik. Şimdi kanayan yaramıza ve herkesin beklediği gıybet konularına geri gelelim.

Çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da 10-15 sene geriden geliyoruz. Ülkemizdeki çeviklik kültürünün yavaş yavaş yayılması ile birlikte Scrum‘dan sonra Kanban da Türkiye’deki çevik toplulukların konuşmaya başladığı bir konu olmaya başladı. Fakat ne yazık ki kişiler Kanban‘ı “Scrum‘ın sprint/timebox olmayan hali,” “bakım takımları için uygun ama proje takımları için değil,” “ToDo listesinden hallice,” “küçük ölçekli dönüşümlerde kullanılabilen bir yöntem,” “Waterfall gibi ama çevik metot” gibi maruz kaldığımda beni benden alıp bu diyarlardan göçmeme sebeb olacak daha nice anlatımlarla tanımlamaya çalışıyorlar.

Yukarıda belirtilen anlatımların sadece iki tanesini ele alacağım ve her takıldığınız konuda lütfen “You are allowed to think!” sloganını aklınıza getirin ve size mantıklı gelen açıklamayı ya da yorumu seçin.

1. İlk mercek altına alacağımız “Scrum‘ın sprint/timebox olmayan hali” tanımlaması; Daha önceden Scrum uygulamış olan takımlar Kanban ile tanıştıklarında ilk fark ettikleri fakat tam algılayamadıkları durumun bu olduğunu düşünüyorum. Kanban içerisinde sprint ya da timebox uygulanmamalı diye bir yönlendirme yoktur. Kanban‘ın birinci temel ilkesi “süregelen sistemi kullanarak başla” olduğundan, sistemin olağan durumuna ya da isteklerine göre timebox ya da sprint süresi pekala Kanban içerisinde de sürdürülebilir.

Bunu bir kenara koymamızla birlikte asıl kaçırılan nokta şudur; Kanban akış odaklıdır. Sistem içerisindeki dar boğazların ve çöp noktalarının görülüp yok edilmesi ve işlerin en kısa zamanda bitirilmesi için ortam sağlar. Yani Lead Time değerimizi azaltmamızı ön görür. Lead Time değerleri bazı işler için 2 ya da 3 gün olabilir. Scrum‘da belirtilen en düşük sprint süresinden bile daha kısa Lead Time değeri olan kanban sistemleri bulunmaktadır; 3 günde bir release yaptığınızı düşünün.

Lead Time hedefleri olasılığa dayalı öngörülebilir planlama (probabilistic predictive planning) yöntemleri ile hesaplanır. Little’s Law ve Monte-Carlo simulasyonları bu planlamalarda kullanılan yöntemlerden bir kaçıdır.

Yani Kanban uygularken sonsuz süreniz yoktur, daha sık iterasyonlarınız bile olabilir.

“Bakım takımları için uygun ama proje takımları için değil”

Lütfen yapmayın, bu tanım her kullanıldığında bir yavru kedi intihar ediyor. ???? Scrum uygulamaya çalışan ya da Scrum yaygınlaştırılması karar verilmiş toy organizasyonların bünyesi içindeki bakım takımlarında yaşanan sorunlardan sonra ortaya çıkmış bir görüş diye düşünüyorum (Scrum‘ı yerlere vurduğumu düşünüyorsanız yazının sonuna bakınız).

Şimdi şu sloganı tekrarlayıp bir düşünelim: “You are allowed to think!”

Bakım takımlarında çalışan bir yöntemin mantık olarak proje takımlarında da çalışmasını beklerim çünkü diğerine göre daha kolay bir sistem içerisinde çalışıyorlar.

Scrum der ki; Sprint backlog içerisine alınan maddeler o sprint boyunca yapılacak olan işleri içerir ve takım bu maddelerin bitirilmesi için söz verir; commitment. Takımın odaklanmasını bölmemek ve sözünü yerine getirmesi için sprint backlog içerisine sprint başladıktan sonra yeni bir iş alınmamaya çalışılır. Çok güzel ve mantıklı bir yönlendirme.

Fakat çoğu bakım takımı iş yükü altında boğulduğundan öngörülebilen bir sistem yaratamıyor ve ne zaman nerede bir problem yaşanacağını göremiyor. Yine bu iş yükünden dolayı sorunun kaynağına inip kalıcı bir çözüm üretemiyor. Bu yüzden planlama etkinliğinde hazırlanan sprint backlog araya giren daha acil işler ile sabote ediliyor, verilen söz yerine getirilemiyor. Bu durum sadece bakım takımlarında değil sürekli bölünen bir proje takımı için de geçerli; hep genel müdürünüzden iş geldiğini düşünün.

Peki Kanban bunu nasıl çözüyor? İlk temel kuralı tekrar hatırlayalım, “süregelen sistemi kullanarak başla.” Daha sonra Kanban‘ın ana pratiklerinden ikisini hatırlayalım, “yapılan işi sınırla (WiP; work in progress)” ve “akışı yönet.”

Öngörülebilen bir sistem niye oluşturamıyoruz? Çünkü yetişilmesi gereken ve kuyrukta bekleyen çok iş var. O zaman WiP sınırlamalarını devreye al. Little’s Law’a (L= λW) göre WiP = Lead Time (zaman) * Throughput (iş/zaman). Eğer üzerinde çalıştığım işleri azaltırsam Lead Time değerim de azalır; işlerin süresi kısalır. Lead Time kısalır ise ürün çıktım artar (throughput). Üzerimdeki işi sınırlandırarak daha kaliteli iş çıkartabilirim ve kök soruna daha çok zaman ayırabilirim, slack time yaratabilirim.

Süregelen sistemi kullanarak başladığımdan, daha önceki süreç nasıl ise öyle ilerlerim ve iyileştirme noktalarını görerek aksiyon alırım; kaizen. İlk başta takıma sprint sözü gibi bir yaptırım getirmem, çünkü yeni düzene alışmak zaman alacaktır. Alışılan sistem içerisindeki iyileştirme noktalarına odaklanmak takım için daha kolay.

Bu açıklamalar ışığında sizce Kanban sadece bakım takımları için mi uygundur?
Yukarıda yazdıklarımdan Scrum‘ı kötülüyorum gibi algı ortaya çıkar ise bu da yanlıştır. Yukarıda ele alınan durumların çıkış noktasının Scrum çerçevesi ile alakası yoktur ve hepsinin de Scrum içinde bir çözümü vardır. Eğer organizasyonel dönüşümü Scrum çerçevesi içerisinde bütün birimlerde hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirseniz her tip takımda sorunsuz Scrum uygulanabilir. Bu durumun yegane sebebi Agile kültürünü benimsememiş ya da daha yolun başında bulunan organizasyonlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabi bu kültürü hızlı bir şekilde benimseyecek bir organizasyon ve değişimi iyi yönetecek kişilerin bir arada olabilme ihtimali kanatimce oldukça düşük.

Scrum devrimsel bir metottur ve her devrimde olduğu gibi geride kalanlar, yetişemeyenler olacaktır ve bu sıkıntı yaratacaktır.

Kanban ise evrimsel bir metottur. En basit hali ile süregelen sistemi inceleyerek yalın üretim, kısıtlar teorisi ve sistemsel düşünme yaklaşımları ile çöp üreten ve bekleme yaratan noktaları yok ederek sistemi iyileştirmeyi ve hafifletmeyi amaçlar. Bu hafifleme ve yalınlaşma ile organizasyon daha çevik tepkiler verebilecektir. Evrimsel oluşundan dolayı da diğer metotlarda yaşanan organizasyon kültüründen kaynaklı tepkiler en düşük seviyede olacaktır.

Bu yazımda net bir Scrum–Kanban karşılaştırması yapmak istemiyordum ama kaçış yok gibi duruyor. Her ne kadar ikisi de bir birinden bağımsız bir yöntem ve karşılaştırılamaz desek de bunu herkes yapıyor.Şu ana kadar okuduklarım arasında Scrum ve Kanban karşılaştırmasını en iyi ve en yalın yapan sanırım Karl Scotland. Kendisi şöyle demiş;

“#Scrum focuses on being #agile which may lead to improving. #Kanban focused on improving, which may lead to being agile.” – Karl Scotland.

Birinci bölümün sonu.

Teşekkürler,

ACMAgile

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi