Agile Koç Kimdir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları hızla artmakta olan bu rolü, uzun yıllardır deneyimlemekte olan ACM Agile Koç’larımıza sorduk.

Hızlı değişen dijital yeni dünyaya ayak uydurabilmek için şirketler de eski hantal yapılarından kurtularak kendilerini yeniliyorlar. Startup’ların hız ve esnekliğine, yani çevikliğine erişebilmek için organizasyon yapıları yeniden ele alınıyor ve karşımıza yeni yapılarla birlikte yeni roller de çıkıyor. Bu rollerden önemli bir tanesi de Agile Koç rolü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları hızla artmakta olan bu rolü, uzun yıllardır deneyimlemekte olan ACM Agile Koç’larımıza sorduk.

Agile Koç, organizasyonların değişen dünyaya hızlı adapte olabilmelerine yönelik, Agile manifesto ve değerler ışığında, günlük pratiklerin dönüşümünden kültürel dönüşüme kadar yayılan geniş bir yelpazede rehberlik eden değişim ajanlarıdır. Organizasyonların günlük koşuşturmalarının getirdiği hengamede göremediklerinin ve söyleyemediklerinin ortaya çıkmasını objektif bir şekilde sağlayarak ileri doğru adım atmalarına yardımcı olur.


Agile Koç; çevik dönüşüm konusunda tecrübeli, çevik kültürü özümseyip kendi içinde de uyarlayarak tecrübe eden ve bu tecrübelerini başka ortamlara aktarıp deneyimlenmesine yardımcı olan, açık fikirli, her zaman öğrenen, dinleyen, yeri geldiğinde fikrini ortaya koyan ve yönlendiren kişidir. Agile Koç’un amacı bulunduğu organizasyona kendi ihtiyacını karşılayan en etkin çözümü bulmasında aracılık etmektir. Agile Koç yeni teknik ve araçlar öğreterek organizasyonun kendine özgü pratiklerini yaratabilmesini sağlar.


Organizasyonların girdiği çevik dönüşüm sürecinde profesyonel bir Agile Koçu liderlerin ve takımların çevik dönüşüm yolculuğuna rehberlik eder. Bir Agile Koçu farklı noktalardan yolculuğa çıkabilir. Kimi çevresine destek olarak, değişime teşvik ederek, iyileştirmeler yaparak, kimi bir Scrum Master ve benzer rolü deneyimleyerek, bir yönetici ya da pozitif psikoloji biliminden de yola çıkabilir. Ancak profesyonel bir Agile Koç olan biri, destek verdiği takımlardan ve liderlerden önce kendisi kariyerinde bir dönüşüm geçirmiş, çevik değerlerini ve prensiplerini benimsemiş, yaşayan ve yaşatan birdir. Bir Agile Koçu tevazu, güven, alçakgönüllülük, bütünlük bilinci, açıklık, şeffaflık, herkese saygı, sahici, yaratıcı, sağduyu, sadelik temelinde yatan özelliklere sahiptir. Amacı, dönüşüm ve çeviklik üzerine farkındalığı arttırmak, yeni tutum ve alışkanlıklar edinmeyi destekleyen çevik teknikler ve metrikler öğretmek, pratikler yaptırmak, yeni bakış açıları sunmak, işlerinde yaratıcılığı geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarında kalite ve çevik tempo katabilmelerini sağlamak, sürekli öğrenmeye ve adaptasyona teşvik etmektir. Bunu yaparken yeri geldiğinde ihtiyaca göre danışman, mentör, fasilitatör, eğitmen, koç ya da partner rollerine girer. Bu esnek ve yüksek iletişim becerisiyle cesur ve dans edebilen bir koç tipidir. Bilgi ve tecrübelerini sosyoloji, psikoloji, nörobilim, iletişim ve çatışma yönetimi ve benzer alanlarla isteğe göre rolünü ve koçluk becerilerini sürekli olarak destekleyebilir ve güçlendirebilir.


Agile Koç, “Çevik çalışma yaklaşım ve yöntemlerini” öğrenmede, uygulamada, zorluklarla karşılaşıldığında doğru sonucun bulunmasını sağlamada ve hatta zorluklardan yılgınlığa kapılıp eski alışkanlıklara geri dönmeyi engellemede organizasyonlara, takımlara ve bireylere önemli destek sağlayan bir roldür. “Sürekli İyileşme” felsefesiyle çalışan Agile organizasyonlarda başlangıçta iyileştirme alanları hızla bulunabilir ve aksiyonlar alınabilir. Bununla birlikte, bu “alçak dallardaki meyveler” toplandıktan sonra organizasyonlar, iyileştirme alanlarını bulmada zorluklar çekebilir veya isteksizlik duyabilir. Bu durumda “sürekli iyileşmeyi” daim kılacak yeni kasların gelişiminde en büyük desteklerden birisi, Agile Koç’lardan gelir. Sürekli İyileşen bir organizasyonun ilk adımlarını atabilmesini sağlamak, bir Agile Koç’un yarattığı en önemli değerlerden biridir.


Değişim ve ardından gelmesi beklenen dönüşüm, sürecin içindeki bireylerin alışkanlıklarını bırakmalarını gerektirdiği ve yeni bir bakış açısı kazanarak iş süreçlerini yürütmelerini gerektirdiği için sonucun iyi olacağı bilinse de sancılı olabilir. Doğal olarak bireylerde oluşan olası direnç, oluşturduğu takımlardaki dinamikleri etkiler ve süreci zorlaştırabilir. Bu sebeple Agile Koç, Çevik dönüşüm sürecinde organizasyonun kültür dönüşümünü destekler ve değişimin olası sancılarını azaltır.


Agile Koç çalıştığı organizasyonda kendi bakış açısını tüm kuruma yayma ve böylelikle kendi rolünü gereksiz hale getirme mottosu ile ilerler. Önceki organizasyonlarda öğrendiği bilgiyi, edindiği deneyimi beraberinde taşır ve bu da her yeni organizasyona daha çok araç ile girmesine olanak tanır. Organizasyon ile birlikte ezberlenmiş doğru cevapların uygulanması yerine deneme kültürünün hayata geçmesi için çabalar ve de organizasyon ile beraber öğrenir. Gördüğü engelleri su üstüne çıkartır, şeffaflaştırır, kanıksanmış problemlerin çözümü konusunda organizasyonda değişimi tetikler.

Umut Arısoy

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

POPÜLER İÇERİKLER

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni