3 Farklı Fasilitasyonla Plus-Delta Geri Bildirim Deneyimi

2.5 saatlik time-box içerisinde vardığımız nokta ise herkesin genel hatlarıyla Liberating Structures yaklaşımını öğrenip deneyimlediği, güncel problemlerimiz ile ilgili fikrini belirtip bir öncelik listesi çıkmasında ortak adım atmamızı sağlayan bir aktivite oldu.

Geri bildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışı, iletişimle ilgili bir olgu olarak tanımlanıyor farklı kaynaklarda.

Birlikte çalışan bireyler, takımlar, için büyük önem taşıyor haliyle. Etkili iletişim kurabilmek, Kaizen kültürünün, birlikte daha iyiye gidebilmenin önünü açabilmek için de geri bildirim alışkanlıklarının tetiklenmiş olması oldukça değerli. Geri bildirim alabiliyor olmak da verebilmek de bu kültürün gelişiminin bir aracı, parçası çünkü.

Bu noktada 12 Agile prensibinden ikisini tekrar bir hatırlamakta fayda var:

 • Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit çalışma temposunu sürekli devam ettirebilmelidir.
 • Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler. (Agile Manifesto Nedir? – Mehmet Yitmen)

Geri bildirim almak da vermek de önemli, ama her zaman kolay olmayabiliyor. Yolu açabilmek adına güven ortamının oluşması ve eğlenceli hale getirmek kolaylaştırıcı oluyor. Ben kolaylaştırabilmek amacıyla Plus-Delta aracından yola çıkarak 3 farklı geri bildirim seansı deneyimledim ve bu yazıyla sizlere bu deneyimleri aktarabilmeyi hedefliyorum.

Başlamadan bu üç farklı buluşmanın temelini oluşturan Plus-Delta’dan kısaca bahsetmek isterim. Aslında Plus-Delta yaygın olarak kullanılan bir gözden geçirme, değerlendirme ve iyileşme, bir geri bildirim aracı.

Plus: İyi gidenler, sevdiklerimiz, güçlü olduklarımız.

Delta: Gelişim alanları, daha fazla ihtiyaç duyduklarımız, daha sık görmek istediklerimiz, değişmesini umduğumuz konular kabaca. Amaca uygun olarak farklı soru kalıpları, ya da cümle kalıpları ile kullanılabiliyor.

Bu yazıda geri bildirim almak ve vermek için bu aracın üzerine neler eklediğimizi, uygulamak için nelere ihtiyacınız olduğunu ve nasıl uyguladığımızı bulacaksınız. Biz her üç buluşmada da Plus-Delta için görselle aktardığım cümle kalıplarını kullandık.

1- Kalbim Kadar Temiz Sayfa Yöntemi:

Sevgili çalışma arkadaşım Akgün Yılmaz’dan duyduğum, kendisinin fasilitasyonu ile deneyimlediğim ve koçluk verdiğim takımlarda da uyguladığım ilk geri bildirim buluşmamızla başlıyoruz.

Nelere ihtiyacımız var?

 • Katılımcıların oturup notlar alabilmesini kolaylaştırmak adına bir U ya da yuvarlak masa düzeni.
 • Buluşmayı yapacağımız ortamda flip chart ya da yazı tahtası olursa Plus-Delta cümlelerini ve timeboxları herkesin gözünün önünde olması açısından bunlara yazabiliriz. Alternatif olarak önceden hazırladığınız görselleştirmelerinizi duvarlara asabilirsiniz.

-Her katılımcı için 2 adet boş A4 kağıdı. (Yedek boş kağıtların olmasında fayda var, bazen kağıt yetiştiremediğimiz arkadaşlar olabiliyor.?)
Katılımcı sayısı kadar aynı renk kalemler. (Ben siyah keçeli kalemler tercih ediyorum.)

– Timebox bitiminde uyarılar için Tibet ya da Adile Naşit zilleri (Böyle bir zil çeşidi olmayabilir, ama herkesin gözünün önüne gelmiştir eminim.?), Alinof Timer yazılımlar ya da akıllı telefonunuzun sayaç veya alarmı.

Nasıl yapıyoruz?

2’şer adet boş A4 kağıdını ve kalemleri tüm katılımcılara dağıtıyoruz. Herkes kendisine verilen kağıtlardan birine Plus, diğerine Delta ile kendi ismini yazıyor.

İşaretimizle (Alkış olabilir, bir şarkı açabilirsiniz.) herkes kendi kağıtlarını sağ yanındaki katılımcıya veriyor. Tekrar işaret verene kadar beklemelerini rica ediyoruz Flip chart ya da yazı tahtasına yazdığımız cümle kalıplarından, yöntemden ve Timebox’lardan bahsediyoruz. Herkesin önüne gelen kağıtlarda yazan kişi için 2 dakikalık bir Timebox içerisinde Plus kağıdına onda görmekten keyif aldıkları, onun mutlu eden yanlarını, Delta kağıdına ise kendisinde daha fazla görmeyi bekledikleri, ihtiyaç duydukları, kişinin gelişim alanlarını yazmalarını istiyoruz. Süre dolduğunda ise herkes her iki kağıdı da sadece yazdıkları bölüm için katlıyor ve yeni işaretimizle bir sağdaki arkadaşına veriyor. Herkesin önüne tekrar kendi ismi yazılı kağıtlar gelene kadar bu yöntemle kağıtları çevirmeye devam ediyoruz. Herkes kendi kağıtlarına kavuştuğunda, kağıtlarını açıp 10 dakikalık bir Timebox içerisinde kalacak şekilde sessizce kendileri için verilen geri bildirimlerin yazılı olduğu bu kağıtları okumalarını ardından da herhangi bir sırayla herkesin Plus kağıtlarına yazılanlar için duygularını/teşekkürleri, Delta kağıtlarından ise minimum bir gelişim noktalarını ve bunun için nasıl bir aksiyon alarak destek olabileceklerini paylaşmalarını bekliyoruz. Herkes kendisiyle ilgili paylaşımını yaptıktan sonra buluşmamızı bitiriyoruz.

2- Çember Yöntemi:

Liberating Structure’ın Mad Tea’sinden de esinlenerek ortaya çıkardığım yöntem.

Nelere ihtiyacımız var?

 • Katılımcıların rahat hareket edebilecekleri, yüzleri birbirlerine dönük iç içe iki çember oluşturabilecekleri bir alan, ortam.
 • Buluşmayı yapacağımız ortamda flip chart ya da yazı tahtası olursa Plus-Delta cümlelerini ve timeboxları herkesin gözünün önünde olması açısından bunlara yazabiliriz. Alternatif olarak önceden hazırladığınız görselleştirmelerinizi duvarlara asabilirsiniz.

– Timebox bitiminde uyarılar için Tibet ya da Adile Naşit zilleri (Böyle bir zil çeşidi olmayabilir, ama herkesin gözünün önüne gelmiştir eminim.?), Alinof Timer yazılımlar ya da akıllı telefonunuzun sayaç veya alarmı.

Nasıl yapıyoruz?

İşaretimizle dış çemberdeki katılımcımız yüz yüze eşleştiği iç çemberdeki katılımcımıza 2 dakikalık Timebox içerisinde kalacak şekilde karşısındaki arkadaşında görmekten keyif aldıkları, onun mutlu eden yanlarını ve kendisinde daha fazla görmeye ihtiyaç duydukları, kişinin gelişim alanlarını paylaşmalarını ve kendisini bir konuda takdir etmelerini ya da bir konu özelinde teşekkürlerini paylaşmasını bekliyoruz. Timebox dolduğunda ise işaretimizle eşlerin vedalaşmasını ve dış çemberdeki arkadaşların bir sağa kaymalarını bekliyoruz. Çember başlangıç noktasına geri dönene kadar çevrimi tamamlıyoruz ve başlangıç noktasına döndüğümüzde bu kez iç çemberdeki arkadaşların aynı formatla geri bildirim ve teşekkürlerini vermelerini rica ediyoruz. Timebox bitimlerinde sağa geçen taraf yine dış çember oluyor. Unutmadan, eğer eşleştiğimiz arkadaşımız aramıza yeni katılan birisi ise bu kez Speed Dating ya da yerine geçebilecek herhangi bir bir ısındırıcı araç kullanıyoruz. Tabi 2 dakikamız olduğu için geri bildirim döngüsündeki gibi tek yönlü işletiyoruz ve tur başa dönüp yön değiştiğinde ısındırıcı aktivitenin kalanını tamamlamış oluyoruz.? 2 turu tamamladığımızda ve tekrar başlangıç noktasına döndüğümüzde ise buluşmamızı bir kapanış cümlesiyle sonlandırıyor ve bir selfie çekiniyoruz.? Bu yöntemi tasarlarken geri bildirimleştiğim çalışma arkadaşlarım Duygu Balcı ve Figen Erkılıç’a da teşekkür etmek isterim.

3- Cebimde Yöntemi:

Renkli cıvıl cıvıl zarflı, giderken cebinize atıp yanınızda götürmekten de mutlu olacağınız bir yöntem var sırada. Bunu tasarlarken heyecanlanmıştım.?

Nelere ihtiyacımız var?

 • Katılımcıların oturup notlar alabilmesini kolaylaştırmak adına bir masa düzeni.
 • Buluşmayı yapacağımız ortamda flip chart ya da yazı tahtası olursa Plus-Delta cümlelerini ve timeboxları herkesin gözünün önünde olması açısından bunlara yazabiliriz. Alternatif olarak önceden hazırladığınız görselleştirmelerinizi duvarlara asabilirsiniz.
 • Bunlara ek olarak fasilitasyon öncesi renkli zarflar edinmeniz ya da hazırlamanız gerekiyor. Her bir takım üyesinin/katılımcının adını taşıyan mini mini renkli renkli Plus, Delta zarfları. Bir de takıma yeni dahil olan arkadaşlar varsa onları da dahil edebilmek adına bir karşılama zarfı güzel olmaz mı?? (Ben 7x9cm zarfları kullandım.) Bu zarfları patafixler kullanarak beyaz bir flip chart kağıdına tutturdum ve bu kağıdı da renkli bir kağıt bantla duvara astım.
 • Her bir katılımcıya minimum takımdaki kişi sayısının iki katı kadar renkli kare post-it ve aynı renk kalemler dağıtıyoruz.

– Ortaya takdir kartlarımızı dağıtıyoruz. Ve hazırsanız başlıyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

Bu kez zarf dizilimine göre her bir takım üyesine/katılımcıya sırasıyla ortamda bulunan tüm katılımcılar olarak Plus, Delta formatındaki geri bildirimlerimizi renkli kare post itlere yazarak ve bunları katlayarak veriyoruz. Yazan, post-itlerini katlıyor ve gidip ait olduğu zarfa atıyor. Bu yöntem sayesinde buluşmaya katılamamış takım üyelerine de geri bildirimlerimizi verebilmiş oluyoruz. Her zarf ikilisi için 2 dakikalık Timebox’ımız var. Timebox dolduğunda bir sonraki zarf ikilisinin ait olduğu takım üyesine geçiyoruz. Tüm takım üyelerini/katılımcıları bu şekilde dolaştıktan sonra eğer aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa onlar için de 5 dakika onlardan destek beklediğimiz konuları, ya da onlarla hakkımızda ilginç/eğlenceli bir bilgi paylaşıyoruz. Zarflardaki turumuz sona erdiğinde tüm sınıfa zarflarını gelip alması ve okuması ile 10 dk veriyoruz, ve 1. yöntemdeki gibi herkesin paylaşımlarını yapmasını rica ediyoruz. Herkesi dinledikten sonra bir 15 dakikalarını daha rica ederek 10 dakikada ortaya dağıttığımız takdir kartlarını kullanarak bugüne kadar en az takdir ettiklerini hissettikleri takım arkadaşları başta olmak üzere takdir ve teşekkürlerini topluyoruz. Kalan 5 dakikada ise bunların üzerinden beraber geçerek enerjimizi yukarı taşıyoruz.? Herkesin zarfı kendi cebinde, vedalaşıyoruz.

Cebimde Yöntemi’nden sonra katılan arkadaşlardan geri bildirim almıştım, yazımda onlara da yer vermek istediğimi paylaşarak.

“Takımda kişi sayısı fazla ise geri bildirim vermek de zor oluyor. Bunun için oldukça iyi bir yöntem.”

“Objektif olma ve anonimlik yönünden çok iyi bir yöntem.”

“Geri bildirim verme yöntemi olarak kişiselleştirmeden geliştirilebilecek noktalara odağı çekmenin iyi bir yöntemi.”

“Faydalıydı, şeffaf olarak geri bildirim toplama yöntemi oldu.”

“Squad olarak Sprint Retrospective’lerimiz ne kadar verimli geçerse geçsin, direkt geri bildirim çok kıymetli. Bu fasilitasyonda çekinmeden herkes eteğindeki taşları da dökebildi. Sadece rahatça geri bildirim verebilmek değil, geri bildirim alan kişi için de önemli oldu. İçselleştirip aldığı geri bildirimleri paylaştı ve bir aksiyon planı çıkarttı.”

Her üç yöntem de gelişime açık. Denemek isteyenler olursa sonrasında tecrübelerini ve geri bildirimlerini dinlemek isterim. Hadi birlikte daha iyiye götürelim!

Teşekkürler,

ACM Takımı

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi