Yöneticiler Agile’dan neden nefret eder?

“Forbes” dergisinin yazarlarından Steve Denning, Ocak 2015’te “Why Managers Hate Agile?” başlıklı iki yazı kaleme aldı. Bu yazımızda, ilgili makalelerden özetler yapacağız.

Paradigmanın Değişimi Sürekli Inovasyon ve Yeni Yaratıcı Ekonomi

Güneş dünyanın etrafında dönmüyor!
“Forbes” dergisinin yazarlarından Steve Denning, Ocak 2015’te “Why Managers Hate Agile?” başlıklı iki yazı kaleme aldı. Bu yazımızda, ilgili makalelerden özetler yapacağız.

Bu makalelerde birden fazla odak noktası bulunuyor ve yukarıdaki çizim, bu odak noktalarından birisi. Hatta, en önemli ikisinden biri. Bu basit çizimde pek çok anlatım gizli. Örneğin, 150 yıl boyunca hakimiyetini sürdürmüş “Sanayi Devrimi”nin yönetim modeli olan “Dikey Hiyerarşik Bürokrasi”nin iflasını özetliyor, bunu da “Yönetimde Kopernik Devrimi” olarak başlıklandırmış. Neden?

16. yüzyılda Kopernik’e kadar genel inanış, güneşin dünya etrafında döndüğüydü. Hatta, Roma Katolik Kilisesi de evrenin merkeziydi. Kral ve Kraliçe, yönetimini “devine right: kutsal hakka” dayandırıyordu. Yani, yönetim “kutsaldı.” Kopernik’in “şeytani” keşfi olan “dünyanın güneşin etrafında döndüğü” iddiası, ortalığa tahrip gücü yüksek bir bomba gibi düşmüştü.

Kopernik’in bu buluşu veya “keşfi”, temel olarak astronomi ile ilgili olsa da, tüm yaşam düzeylerinde büyük etkiler yaptı. Evet, astronomi açısından büyük bir keşif olmakla birlikte, sosyal yaşamı düzenleyen pek çok kuralı da sorgulanır hale getirdi. Bu, aynı zamanda “dünyanın ve dolayısıyla Roma Katolik Kilisesinin evrenin merkezi olmadığı” anlamına da geliyordu. Hatta, monarşinin temel unsurları da sorgulanır hale gelmişti; “devine right” temelsizdi o halde?

Peki Yöneticiler Agile’den Neden Nefret Eder?
Denning, bu tarihsel örnek ile günümüz arasında çok başarılı bir ilişki kuruyor ve diyor ki; “Agile da bugün, Kopernik’in yarattığı bir etkiyi yaratıyor ve 150 yıllık Dikey Hiyerarşik Bürokrasi paradigmasının öldüğünü ilan ediyor”.

Kölelik, Devrimdir!?
Roma imparatorluğundan önce savaşlarda yenilen ve esir alınan askerler, öldürülürdü. Zira, binlerce insanı beslemenin bir yolu yoktu. Üretim kaynakları yetersiz ve verimsizdi. Dolayısıyla yenilmek ve ölmek, eş anlamlı durumlardı.

Ancak Roma yönetimi, bu konuya daha farklı bir bakış getirdi ve esirleri “köle” olarak kullanmayı denedi. Bu karar, o dönem için bir devrim niteliği taşır, zira savaşta yenilmek ile ölmek, artık aynı anlama gelmez. Roma’nın bu kararı, hem esirler açısından hem de ekonomi açısından oldukça etkin sonuçlar üretti. Büyük miktarda köle emeğinin ekonomiye dahil olması, üretimin artmasını ve canlı bir pazarın oluşmasını sağladı. Bunu, ticaretin gelişimi izledi. Savaşı kaybeden ve “köle” olanlar da bu durumdan şikayet etmediler, çünkü ya ölecekler ya da çalışacak ancak hayatta kalacaklardı. “Kölelik” kurumunun oluşması bugün öyle gözükmese bile, zamanına göre “devrimciydi”…

1800’lerin ortasından itibaren yükselen sanayi devrimi, büyük miktarlarda tüketim malzemeleri üretmenin iyi bir yolunu bulmuştu: makineler ve insanların birlikte üretim yapmalarını… Önceleri atölyeler halinde yayılmaya başlayan üretim pratikleri zamanla “ölçeklenmeye” ihtiyaç duymaya başladı. Yüzlerce hatta binlerce insanın üretim faliyetinin “yönetilmesi” gerekiyordu.

Üretim Mallarının Farkı
Sanayi devrimi döneminde üretim malları, temel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan, insanların kişisel ihtiyaçları için özelleştirilmesi gerekmeyen, kitle tüketimine tabi şeylerdi: yiyecek, giyecek, kullanım eşyaları, zamanla taşıtlar.

Bu süreçte, çalışanların üretim konusunda, hatta ürettikleri mallar hakkında bir bilgisi yoktu ve gerek de yoktu. Vasat iş gücünün, yalnızca kendine verilmiş basit üretim faaliyetlerini, sürekli şekilde ve yeterince iyi yapması yeterliydi. İş gücünü yönetmek gereği açıktı. Böylece, dikey hiyerarşik bürokrasi doğdu.

“Yöneticiler”, işini iyi yapmayı “bilemeyecek” bu “insanları” yönetecek kişiler olarak konumlandılar. Geleneksel üretimde çalışanların pek de birşey bilmesi gerekmiyordu; aynı pratikleri sürekli ve olabildiğince az hatayla devam ettirmeleri yeterliydi. Onlardan düşünsel katkı ve yaratıcılık bekleyen de yoktu zaten.

Yukarıdaki çizimde görüldüğü üzere müşteri, ihtiyaçlarını üreticilerden karşılamak zorundaydı. Özellikle de ihtiyaçlarını sağlayacak firma sayısı çok değilken ve diğer üreticilere ulaşmak da kolay değilken, müşterinin yapabileceği şey, kendine verildiği kadarıyla yaşamaktı. Yani, müşteriler firmanın etrafında dönüyorlardı, tıpkı Kopernik öncesindeki inanış gibi.

Ayrı Dünyaların İnsanıyız!
“Agile” ile “Yönetim” kelimeleri, iki ayrı dünyaya aitler, o yüzden anlaşmaları biraz zor.

Denning, bu farklı dünyaları şu şekilde özetliyor:

“Yönetim dünyası, dikeydir. Doğal yaşam alanı da New York gibi dikey binalardan oluşur. Zihin yapısı da dikeydir; strateji yukarıdan aşağıya dikte edilir. Güç, aşağıya ancak damlayarak iner. Büyük liderler küçük liderleri seçerler. Bireyler, terfi etmek için mücadele ederler. İkramiye, ünvan ile ilişkilidir. Görevler atanır, Performansı yöneticiler değerlendirir. Takdir yetkisinin çerçevesini, kurallar çizer. Bu dikey dünyanın amacı, hissedarlar (ve üst yöneticiler) için para kazanmaktır. Değerleri; etkinlik ve tahmin edilebilirliktir. Başarının anahtarı, sıkı kontroldür. Dinamiği tutucudur; geçmişin başarılarını korumak. Çalışanlar bıkkın ve keyifsizdir. Yenilikçilik (inovasyon) konusunda zor zamanlar yaşanmaktadır. Bu sistemin şirketleri sistemik olarak bozulmakta ve ekonomisi – Geleneksel Ekonomi – düşüştedir.”

“Agile dünyası yataydır. Doğal yaşam alanı, yatay ve alçak binalardan oluşur, Kaliforniya gibi. Bu hal, virüs gibi giderek de yayılmaktadır. Agile zihin yapısı da yataydır. Amacı, müşteriyi memnun etmektir. Dinamiği, kontrol etmekten çok mümkün kılmaktır. İletişimi, yatay konuşma şeklinde olmaya eğilimlidir. İsteği, işi yapanların tüm yeteneklerini ve kapasitelerini serbest bırakmaktır. Anlama ve geleceği yaratmaya yönelmiştir. Bankalar olmadan da bankacılığa inanır. Hastaneler olmadan da sağlığın önemine inanır. Arabalar olmadan ulaşıma, okullar olmadan da eğitime inanır. Ekonomisi – Yaratıcı Ekonomi- büyümektedir.” Agile, hiyerarşik bürokrasiye karşı bir yanıttır

Denning, Agile’ın, bugün halen şirketlerde varlığını sürdüren hiyerarşik bürokrasinin yarattığı düşük getiri oranlarına, rekabetçiliğin azalmasına ve mevcut iş modellerinin geniş kapsamdaki bozulmalarına karşı bir yanıt olarak doğdunu yazıyor.

Bu problemleri düşündüğümüzde de, 150 yıl önce ortaya çıkan Hiyerarşik Bürokrasinin, zamanına göre bir devrim olduğunun kolayca unutulabileceğini söylüyor.

Hiyerarşik Bürokrasi’nin temel fikri, bir patronun ne yapacaklarını söylediği ve yaptıkları işleri denetlediği bir iş örgütlenmesidir. Kendinden öncesinde kaosun hüküm sürdüğü hiyerarşik bürokraside düzen; roller, kurallar, planlar ve raporlar ile oluşturulmuştur.

Yazar Gary Hamel’in belirttiği üzere, hiyerarşik bürokrasi, iki temel sorunu çözmüştü:
az kabiliyetli insanların etkin ve rekabetçi şekilde tekrar eden biçimde çalışmalarını sağlamak, bu faaliyetleri düzenlemek suretiyle büyük miktarlarda mal üretimini mümkün kılmak, istikrarlı bir ortamda bunun gücü muazzamdı. Ölçeklenebilirdi. Etkindi. Tahmin edilebilir ve güvenilebilir bir ortalama performans sağlıyordu.

Hiyerarşik bürokrasinin bazı borçları da vardı: dikeydi, iş birliğine imkan vermiyordu. Planları lineerdi, kolayca yön değiştirilemiyordu. İş gücü keyifsiz olsa bile, en azından onlara bir iş sağlıyordu. Müşteri ise, önemsenecek bir şey değildi, göz ardı edilebilirdi. Odak noktası, firmanın içine dönüktü.

Değişim, önemsizdi! Bir firma, uzunca bir süre sorunla karşılaşmadan aynı ürünü üretmeye ve satmaya devam edebilirdi. İstikrarlı bir ortamda firma, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu kestirebilirdi. Çalışanların bıkkın olmasını da kimsenin önemsediği yoktu. İşleri olması ve maaşlarını alıyor olmaları yeterliydi.

Çalışanların yarı-kabiliyetli ve bilgi edinmenin zor olduğu bir dünyada, herkesin başına bir patron koymak mantıklıydı. Durum buyken yöneticiler, en iyiyi bilen kimselerdi.

Ve Dünya Karıştı…
Birden, dünya değişti ve her şey karıştı. Birden fazla etken sayılabilir; globalleşme, düzenin değişmesi, yeni teknolojiler ve internet. Internet, her şeyi değiştirdi:

Piyasaki güç, üreticiden tüketiciye geçti. Müşteri, merkez haline geldi; öyle oldu bittiye getirilebilecek biri değil artık.

Yeni norm; “daha iyi, daha ucuz, daha hızlı, daha küçük, daha kişisel ve daha uygun” oldu. Sürekli Yenilik, yeni “gereksinim” haline geldi.

Sürekli yeniliğin gereksinim olduğu bir dünyada keyifsiz iş gücü, ciddi bir üretkenlik problemi haline geldi.

Piyasaların tahmin edilemeyen değişimleri, statik planların birer “borç” haline gelmesine yol açtı.

Uyum sağlayamama, büyük bozulmaya sebep oldu.

Bu karışık dünyada hiyerarşik bürokrasinin güçlü yanları da buhar oldu.

 • Ölçeklenebilirlik, yönetilemez bir karmaşıklığa dönüştü.
 • Ölçek ekonomisinin etkinlikleri ortadan kalktı.
 • Tahmin edilebilirlik, sakatlayıcı bir çeviklik eksikliğine dönüştü.
 • Güvenilir ortalama performans da “daha iyi, daha ucuz, daha hızlı, daha küçük, daha kişisel ve daha uygun” talebinde olan müşteri için yetersiz kaldı.

Agile’ın Yatay Dünyası

Bu problem ışığında yöneticiler, firmaların işleyişleri üzerine temelden kafa yormaya başladılar. Ve böylece Agile doğmuş oldu.

Agile pratiklerin paylaştığı ortak özellikler şunlar:

 • İşler, kendini yöneten ve kabiliyetlerinin tam kapasitesine erişebilecek takımlar tarafından yapılır
 • İş, tamamıyla müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanır
 • Bir “lens”, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmıştır: bu lens Scrum’da Product Owner olur, büyük ölçekli uygulamalarda ise “Platform” olur (Apple App Store gibi).
 • İşler, müşterinin ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılayabilmek için tekrarlı olarak ilerler.

Hiyerarşik bürokrasinin aksine işler, yatay olarak ilerler. Geleneksel ekonominin dinamikleri, tersine dönmüştür.

İdeolojiyi kontrol etmek yerine yaklaşım, kendi kendini yönetmeyi (self-organizing) mümkün hale getirmektir.

Statik planlar yerini, sürekli planlama kültürüne bırakmaktadır.

Çalışanların şevkini kıran iş yeri yerine, ortam daha ilgi çekici ve hatta ilham verici hale gelmektedir; zira çalışanlar en iyisini üretmek bağımsızlığına sahiptir.

Yok sayılan müşteri, artık her şeyin merkezindedir. Şirketin amacı, müşteriyi memnun etmektir. Kâr, bir amaç değil, sonuçtur.

ARA SONUÇ
Yazarın çok başarılı bir şekilde incelediği bu iki dünya, gerçekten de birbirinden devrimci şekilde farklıdır.


Darvin’in 200 yıl önce söylediği gibi, artık büyüklük veya güç, hayatta kalmak için yeterli olan özellikler değildir.

Dünya, “Sürekli Yenilik” ve “Yaratıcı Ekonomi” kavramları ile tanışmış ve büyüklüğün veya “gücün” anlamı değişmiştir. Klaus Scwab’ın da Darvin’i destekleyecek şekilde dediği üzere, artık “büyük balık küçük balığı yer” kuralı, “hızlı balık yavaş balığı yer” şekline evrimleşmiştir.

Agile, yeni ekonomiyi ve yeni dünyayı temsil etmekte ve yaratmaktadır. Bu dünya, değişimin kaçınılmaz olduğunu yüksek sesle ifade etmektedir.

Yakın dönem hatırlanacak olursa, yüksek teknoloji ürünlerinin çok hızlı geliştiği kişisel iletişim cihazları sektöründen, zamanının yıldızları ve devleri olan Nokia, BlackBerry, Ericsson hatta Sony gibi “devlerin”, daha hızlı olan Apple, Samsung ve hatta Google tarafından nasıl “yen(il)diğini” daha iyi anlamak mümkün olmaktadır.

Değişim, bu değişimi anlamakta zorlanan herkesi “korkutmaktadır”. Yatay dünya, “hiyerarşik bürokrasinin dikey dünyasının” yerini almaktadır.

150 yıllık “dikey hiyerarşik bürokrasi” yönetimi anlayışı, görevini tamamlamış, paradigma değişmiştir.

Eski dünya, kaçınılmaz olarak yeni dünyadan “nefret” etmektedir.

Yöneticilerin “Agile”dan nefret etmesi, bundandır…

ACMAgile

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi