Telekom Satış Ekiplerine Yönelik AGILE Süreçler

Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren ilk ve önde gelen Agility hizmetleri şirketi olarak, yüzden fazla IT ekibine yardım etmekten gurur duyuyoruz ve IT harici ekiplere yönelik AGILE süreçleri keşfetme konusunda son derece heyecanlıyız. Bu beyaz bülten bir satış ekibinin Scrum geçişini özetlemektedir.

Değerlendirmeye tabi tutulan şirket, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgesinin en büyük GSM operatörlerinden biridir. 2000’den fazla çalışanıyla, 8 milyondan fazla müşteriye yenilikçi katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Şirket FVAÖK ve FVMK rakamlarını, piyasada yeterliliği için belirli düzeylerde tutarken, gelir artışına odaklanmıştır. Bu oldukça zorlayıcı hedefler ve mali amaçlar, satış departmanını, satış kanallarını, bilhassa işletme kanalını, müşterilerin gelir potansiyeline bağlı olarak parçalara ayırmaya itmiştir. Sonuç olarak, işletme satışlarının orta segmentine ivme kazandırmak amacıyla, Büyük İşletmeler adı verilen yeni bir satış kanalı tesis edilmiştir.

Satışa yönelik yeni bir departmanın tesis edilmesi, birçok zorluğu beraberinde getirir. Bunlardan ilki ve en önemlisi kaotik ortamdır; satış, bir faaliyet olarak, zaten bir karmaşıklık dönemi teşkil eden pek çok bilinmeze sahipken, yeni bir departman söz konusu olduğunda, şirketin fonksiyonel yapısı, tahmin edilebilirlik ve planlama düzeyini güçlendirmiştir.

Bu değişken ortama sebep olan ana kuvvetler şunlar olmuştur:

. Satışa, birçok başka unsura büyük ölçüde bağlı bir faaliyet şeklinde odaklanma (müşterilere, rakibin yeni ürün ve hizmetlerine, pazarlamaya, satınalma faaliyetlerine ve hava koşullarına vs. bağlı),
. Yeni bir segment ve yeni bir departmanın oluşturulması,
. Yeni çalışanlar,
. İş birimleri, bir bütün satışa yönelik değil, yalnızca kendi alanlarıyla ilgili konularda farklı temel performans göstergelerine ve amaçlara sahipken, beklenilen sonuçları elde etmek için beraber çalışmaları gereken fonksiyonel iş birimleri ve bu sebepten ötürü satışa yönelik bir disiplinlerarası fonksiyonel ekip oluşturmanın risk teşkil etmesi.

Şirket, satış ekiplerinden başlanmak üzere, IT harici ekiplerinin AGILE süreçlere geçiş yapması amacıyla bizimle temas kurmuştur. AGILE süreçlere geçişin yalnızca IT departmanında uygulanmadığına şahit olmak bizi son derece memnun etmiştir. Aynı zamanda bu gelişme, küresel ölçekte bakıldığında, bilinen IT harici AGILE süreç uygulama örnekleri sayısının çok az olmasından ötürü son derece heyecan verici olmuştur.

Bu makalede paylaşılan tecrübe, kaosun kontrol edilmesi ve daha az bürokrasiyle satışların arttırılmasına yönelik olarak, başta Scrum çerçevesinden faydalanılması olmak üzere AGILE süreçlerinin tanıtımı ve kullanımını, yükseltici öğrenme sürecini ve satış ekiplerinin koordinasyonunu içermektedir.

Anahtar kelimeler: Satışa yönelik Scrum, AGILE Proje Yönetimi, IT harici departmanlar için Scrum, Örgütsel AGILE Dönüşümü

I. Kurulum
Ekip Kurma
Yapılması gereken ilk iş bir Scrum ekibi kurmaktı. Satış ekibi, Satış Destek departmanı ve Aktivasyon departmanıyla zor zamanlar geçiriyordu. Buna karşılık, disiplinlerarası fonksiyonel bir iş ekibi gerekli olduğundan bu departmanlardan kimi çalışanları ekibe katmamız gerekliydi.

Yalnızca satış ekibine odaklanacak doğru ekip üyelerine sahip olmak için, farklı departmanlardan kişilerle pek çok görüşme yapıldı.

Süreç sonrasında, yeni, geliştirilmiş ekip, sorumluluklarının en az %70 seviyesindeki bir kısmını kendi başına gerçekleştirmeyi başardı.

Roller
Scrum Ekibi, tamamen farklı bir örgütten katılım gerçekleştiren ve şirket genelinde AGILE sürecini idare eden bir Süreç Yöneticisi dahil olmak üzere 6 kişiden oluşuyordu.

Ürün Sahibi satış çalışanlarının Yöneticisiydi. Bir Scrum ekibinin kendisini ve görevlerini yönetmesi ve idare etmesi gerekli olduğundan, bu Scrum ekibi için bir risk teşkil ediyordu.

Eğitim
Ekibin kurulması sonrasında eğitim süreci başladı. Ekip, yeni bir düşünme ve çalışma konumuna geçiş yapması için örgün AGILE ve Scrum eğitimine tabi tutuldu. Ekipteki herkes, rollerinden bağımsız olarak eğitime iştirak etti; bu üst düzey yönetici ve sorumluları da içeriyordu. Bu kişilerin eğitimde bulunmaları şu açıdan önemliydi; yönetimin Scrum dinamik ve mekaniklerini anlamaya muvaffak olamaması, ekibin öz örgütlenmesi, hesap verebilirliği ve müşterek mülkiyetine zarar verebilirdi.

Ekip Normları
Disiplinlerarası fonksiyonel Satış Ekibi, Sprint Görev Yığını, Engel Listesi, Eksiltmeli İş Bitirme Çizelgeleri ve Süreç Denetleme Sonuçlarına yönelik olarak, belirlenmiş bir alanda, aynı iş ortamını paylaştı.

Scrum Ekibi, son derece katı gecikme kutusu kuralları bulunan haftalık Sprintler ve sabahları gerçekleştirilecek Günlük Ne Var Ne Yok Toplantıları düzenlemeye karar verdi.

Ürün İş Yığınının, satış departmanının AGILE dönüşümü gerçekleştirmeden önce kullandığı Müşteri İlişkileri Aracı olmasına karar verildi. Ekip üyeleri önceden bireysel başarıya yönelik aylık ve üç aylık hedeflere sahiplerdi; buna karşılık söz konusu yaklaşım ekip olmayı riske attığından, bireysel hedeflerin toplamının Sprintlere yönelik olarak ekip hedefi olmasına karar verildi. Ekip, hedeflere ulaşmaya yönelik Sprint planından sorumlu tutuldu.

Ekibin haftalık olarak ifa etmeyi taahhüt edeceği iş yükü müşteriye ve dış koşullara bağlı olacağından, böyle bir taahhütte bulunulmamasına karar verildi. Değer ve sözleşme yenileme tarihleri, işleri önceliklendirmek için yeterli girdi niteliğindeydi.

Ekip için ana performans kriterleri müşteri kazanmak, müşteriye yönelik ziyaretlerin sayısını hesaplamak ve mevcut müşterileri muhafaza etmekti.

Ekibin gerçekleşmekte olduğu iş türüne bağlı olarak bir Tamamlanma Tanımı yapıldı. Bu, bir IT ekibiyle mukayese edildiğinde ayrı konseptler olan Tamamlanma Tanımı ve Kabul Kriterlerinin bir karışımıydı. Dolayısıyla, her hedef için 3 Tamamlanma Tanımı türü söz konusu oldu; kazanma, ziyaretler ve muhafaza.

II. Scrum Uygulaması
Eğitim ve kurulum sonrasında Satış Scrum Ekibi Sprintlerine başladı. Günlük toplantılar, sabah gerçekleştirilen planlama, sonrasında mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etmek üzere sahaya inmeyi kapsayan bu faaliyetin kalbini oluşturuyordu.

Ekip disiplinlerarası olduğundan, Ekip üyeleri, kendi uzmanlık dönemlerinde ihtiyaç doğmasa dahi, birbirlerine yardım etmeye çalışmaktaydı. Örneğin, müşteri hatlarını aktif hale getirmekten sorumlu kişiler, saha çalışanları adına potansiyel müşterileri aramaya çalışmaktaydı. Bu, zamanlarının çoğunu sahada ve müşterilerle çalışarak geçiren saha çalışanları için büyük bir yardım niteliğindeydi.

Ekip, aynı iş ortamını paylaşıyordu ki bu durum da ekibe, sorunları destek fonksiyonları dahilinde çok hızlı bir biçimde çözüme kavuşturma yönünde yardımcı oluyordu.

Ekip, hedeflere ve haftalık süreçlerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri ilerlemeyi, Sprint Değerlendirmesi ve Süreç Denetleme toplantılarıyla izliyordu. Süreç denetleme toplantıları büyük Kaizen fırsatları vaat ediyordu. Her ne kadar süreç iyileşmesi genellikle üst yönetim kaynaklı olarak şirket genelinde gerçekleşen bir gelişme olsa dahi, Satış Scrum Ekibi, dahili süreçlerine yönelik pek çok zayıf noktayı gündeme getiriyor ve bunlarla ilgili çözüm alternatifleri sunuyordu.

Dinamik değişmiş, ve Ürün Sahibi, Ekibi satış yapma konusunda zorlayacağına, hedefler, panoda ve satış konulu eksiltmeli iş bitirme çizelgelerinde izlenmek suretiyle son derece görülür bir konuma gelmişti. Aynı zamanda, ekip, her gün, ayakta toplantılar esnasında haftalık hedefleri kontrol etmeye teşvik edilmişti.

Önceliklendirme, Ürün Sahibi tarafından, satışların azami hale getirilmesi ve müşterinin, önceden tahmin edilmesi çok zor olan beklenmedik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştiriliyordu.

Her ne kadar şirket kültürü, geleneksel yönetim davranışları çevresinde inşa edilmiş olsa dahi, Süreç Yöneticisi, Ürün Sahibinin ekip üyelerini şahsen yönetmesini engelliyordu. Bu, eski iş yapma yöntemine göre büyük bir farktı.

Scrum çerçevesinin kullanıldığı ikinci aydan sonra, satış ekibi satış gelirlerini %65 oranında arttırdı. Bu başarının arkasındaki ana sebepler şunlardı;

. Satışlara odaklanmak ve ekibi karar verme ve uygulama yönünden yetkilendirmek,
. Karmaşıklığı ve genel masrafları azaltmaya yönelik haftalık, günlük ve devamlı planlar,
. Yeni çalışanların, düzenli toplantılar yoluyla sürece oryantasyonunun tamamlanması,
. Sürecin iyileştirilmesi yönünde işbirliği.

Yönetim sonuçlardan son derece memnundu, ve diğer Satış ekiplerinin, benzer biçimde AGILE sürecine dahil edilmesini talep etti. Aynı zamanda, satış ekibinin başarısı sonucunda AGILE ve Scrum şirket genelinde duyulur oldu ve AGILE ve Scrum uygulama taleplerinde artış meydana geldi. Bunun sonucu olarak, şirket kapsamında daha birçok şey gerçekleştirdik.

III. Sorunlar ve Zorluklar
Bizzat satış ekibi, pek çok dahili ve örgütsel engelle karşılaştı.

Ekibin, bir bütün olarak, ekip başarısına yönelik bir Temel Başarı Göstergesi yoktu. Ekip üyeleri kendi bireysel performanslarıyla değerlendiriliyordu. Çalışanlara ekip olarak nasıl çalışacaklarını öğretmek, başlangıçta onlara bir süre için enerji vermekle beraber, farklı Temel Başarı Göstergelerine ve hedeflere sahip olunması, ekibin uzun bir üre boyunca ekip olarak kalabilmesinin yönünde bir engel niteliğindeydi. Süreç Yöneticisi, ekip Kilit Performans Göstergesi sorununu çözmek için hem üst yönetim hem İK departmanıyla toplantılar gerçekleştirdi. Bu sorunun orta vadede örgütsel olarak çözülmesine karar verildi.

Örgüt son derece dinamikti; Sprint başında yapılan plana uymak zordu. Bu kurumsal bir sorundu ve üst yönetime bu husustan bahsedildi; zira üst yönetim sıklıkla kargaşa kaynağı olma niteliğini taşımaktaydı. Mevcut durumda Süreç Yöneticileri, kargaşanın verimliliğe olan olumsuz etkilerini üst yönetime hatırlatmak suretiyle sorunu yerel bir biçimde ele almış durumdalar.

Süreç Yöneticisi, ekibin öz örgütlenmeli özelliğini kaybetmemesi yönünden gayret sarf ediyordu, buna karşılık ekip içinde farklı seviyede bulunan kişiler birbirleriyle işbirliği sorunları yaşıyorlardı. Bu, kültürel bir problem izlenimini vermekteydi. Bu tür bir sorun, çözülmesi en güç sorunlardan biriydi, zira şirkette yüksek statüye sahip pek çok kişinin bireysel faydalarıyla ilgiliydi. Değişim Liderleri, ekip üyelerinin işbirliği yapacağı daha uygun bir vasat üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Üst yönetimden gelen baskı, Ürün Sahibinin ekip üyelerini zorlamasına sebebiyet veriyor ve bu durum şeffaflığa hem ekip hem örgüt dahilinde zarar veriyordu. Şeffaflık sorunlarını ele almaktan Süreç Yöneticisi sorumluydu, ve bunun sonucu olarak üst yönetimle görüşmeler yaptı ve yönetimi, şeffaflık olmadan uygulanması halinde Scrum‘ın zararlı olacağını söyledi. Scrum kaynaklı şeffaflık, karmaşıklıkla başa çıkmaya yönelik bir araç olarak kullanılacağına ekibi veya bireyleri yargılamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığında, benzer biçimde şeffaflığa ve Scrum uygulamasına zarar verecektir.

IV. Sonraki Adımlar
Satış ekibi tarafından gerçekleştirilen Scrum uygulaması, ve elde ettiği başarı kuruluş için dev bir adım niteliği taşıyordu ve Scrum uygulamasının kuruluşun tamamı için, bilhassa disiplinlerarası yönetim ve karmaşıklık yönetimi gerektiren sorunlarla ilgili olarak ne kadar etkin olduğu kuruluş tarafından görüldü.

Scrum, bir yıl boyunca kuruluş içinde yayıldı ve pek çok disiplinlerarası iş ekipleri doğdu. Müşteri Hizmetleri, Pazarlama, CXO düzey yönetimi, İK İşe Alım ve İK Program yönetimi, disiplinlerarası fonksiyonel iş Agility ekiplerine çalışan veren departmanlar oldu. Bu ekipler Scrum uygulamasını hem proje yönetimi hem günlük işlerini yönetme biçimi olarak kullanıyorlar.

Ekiplerin sayısı arttıkça, ortaya çıkan ekiplere yardım edecek, Stüdyo adlı başka bir teşkilata yönelik ihtiyaç ortaya çıktı; bu başka bir makalenin konusu olarak ele alınabilir.

Ahmet Akdağ

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi