Kurumsal Çeviklik Karşısındaki 7 Engel

Çevik olmaya Scrum ile başlayan büyük şirketlerle çalışırım. Her kurum farklı bir iş sektöründeyken, farklı teknoloji kullanırken ve farklı yönetim kültürlerine sahipken hepsi ortak bir soruna sahiptir, bir çeşit devlik. Bu makale büyük organizasyonlarda çeviklik karşısındaki yaygın engelleri listeler ve devlik semptomlarının tamamıyla önlenebilir olması olasılığını inceler.

İlk bakışta bir organizasyonun karşılaştığı zorluklar yapılacak çok iş olması, yeterince kaynak olmaması ya da iş ortamındaki havanın değişmesi olarak ortaya çıkacaktır. Yakından incelersek, kök nedenler kötü alışkanlıklar, geliştirilmemiş refleksler ve yanlış anlamalar olduğu çıkar.

Ünlü bir şirketin 1997’nin başarı hikayesi olarak bahsettiği bir Scrum öncüsü 2009 yılında Danube Technologies, Inc.’ye yardım için eldi. Çünkü pazardaki güçleri rakiplerinden daha az çevik olduklarını gösterdi. 1997 yılında başlatılan Scrum girişimi açıkça geniş ölçekli çeviklik önündeki engellere on yıl dayanamadı. Ne yazık ki, büyük kurumlardaki Scrum’ın benimsenmesi girişimlerinin çoğu dayanıklı ve devam eden bir şekilde sonuçlanmaz. Scrum’ın benimsenmesinin karşısındaki engeller genellikle iş başarısının karşısındaki engellerdir, engellerin yerleştiği kurumlar bunlardan vazgeçmekte isteksizdirler.

Engel #1 : Bilinçsiz Kaynak Yönetimi

PMOK Klavuzu, çoğu kez daha az zaman içinde aynı miktar işi tamamlayabilmek adına ek kaynaklar eklemek için bütçenin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu söyler. Daha spesifik olarak yazılım için Fred Brooks(The Mythical Man-Month’ta) açıkça karşıt bir iddiada bulunur: Gecikmiş bir yazılım projesine insangücü eklemek projeyi daha da geciktirir. Bu paradoksu çözmek için hadi kaynak tanımını inceleyelim.

İş yeni bir ürün geliştirilmesi olduğunda ilgili kaynaklar soyuttur: görevlerin eritilmesi, öğrenmek, kişilerarası iletişim ve yenilik. Scrum Takımları, bireysel ve grup akışı durumu yaratarak bunları maksimize etme girişimindedir. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi’e göre [Akış içinde] tümüyle dahil olursunuz ve yeteneklerinizi son dereceye kadar kullanırsınız.

Scrum geliştirme takımı üyeleri, amaçlar doğrultusunda ürünler geliştirmek için yoğun bir işbirliği içindedirler. Takım, gerçekleştireceği işin kararlarını vermekten sorumlu Product Owner ile tekrar tekrar pazarlık eder. Sonuçlar, belirli uzunluktaki her sprint sonunda gösterilir.(Örneğin her iki haftada). Sprintin koşulması sırasında ortak amaçlar doğrultusunda takım üyeleri içsel bir ilgi geliştirirler ve amaçlara ulaşmak için birbirlerini yönlendirmeyi öğrenirler. İdeal şartlarda bile(takım odası dahil) uygun adıma geçmesi üyeliğin kararlı-sabit- olması birkaç sprint alır ve bir yıl yada yakın bir zamanda potansiyeline ulaşır. Bu organik sürecin popüler tanımı şudur: Bruce Tuckman’ının forming, storming, norming, performing modeli.

İnsanları kaynak olarak düşünmek bilinçsizliktir. İnsanları bir takıma eklemek soyut kaynakları güvenilir bir şekilde arttırmayacaktır –ve bu kaynakları eksiltebilir. Bir yıl Scrum yapılmasının ardından, müşterilerimden biri şunu söyledi, Bir defa bir takım şekillendiğinde bir takım üyesinin katılması yerine kaybetmeyi yeğleriz!. Diğer bir durumda Scrum takımı işe alım kararını kendisi verdiği zaman takıma yeni bir üyenin katılması iyi sonuçlanır. Takıma işe alma özerkliği verildiğinde bile takımın yedi kişiden daha fazla olması tavsiye edilmez.

Eğer soyut kaynaklar konusunda endişeliysek bazı şartlar altında yeni takımlar eklemek daha çok ilerlemeyle sonuçlanabilir.

Engel #2 : Fonksiyonel Uzmanlık İle Düzenlenen Takımlar

Scrum Takımı, her sprintte, uygun bir şekilde test edilmiş ürün artımı geliştirilmesini başarmaya çalışan, kademeli olarak bir özellik ekleyen, çapraz fonksiyonel bir gruptur. Scrum hakkındaki en popüler kitap, potansiyel olarak kullanılabilir ürün artımı ifadesini 18 defa kullanır. Başlarda analiz sprintleri yada tasarım sprintleri koşarken, entegrasyonu ve test etmeyi sona bırakan ve her faz için farklı takımları sorumlu tutan ve buna rağmen, Scrum yaptıklarını iddia eden insanlarla tanıştım! Bu waterfall alışkanlıkları cevap vermek için çok geç oluncaya kadar riskleri gizler.

Scrum, her Sprintte bir geliştirme işi karışımına(analiz, geliştirme, test, entegrasyon) ihtiyaç duyar. Sürekli gereksinim analizi, sürekli tasarım, sürekli entegrasyon ve sürekli test etme hepsi birbirini besler.

Engel #3 : Mimari Bileşenler İle Düzenlenen Takımlar

Tek bileşen takımlar, ürün yeteneklerini yeniden önceliklendirme için iş yeteneğini azaltır, müdürler ve Product Owner’lar(ürün sahipleri) arasında koordinasyon darboğazını (bottleneck) arttırır ve entegrasyon risklerini ortaya çıkarır.

Eğer yeni ürün geliştirilmesi, imalatın tahmin edilebilir olduğu kadar tahmin edilebilir olsaydı, bileşen takım yaklaşımı verimli olurdu. Pratikte öncelikler değişir ve tahminlerin yanlış olduğu ortaya çıkar bu nedenle bir çok bileşeni etkileyen yetenekleri geliştirmek için doğru zamanda doğru insanlardan uygun odak noktasını elde etmek zordur.

Bileşen takımının tersi özellik takımıdır. Özellik takımı hem bileşeni ve hem disiplini içerir ve bu nedenle küçük, tamamıyla test edilmiş dikey parçalar içinde iş değeri olan özelliklerin geliştirilmesi yeteneğine sahiptir. Son yüz yılın rasyonel düşüncesi özellik takımı yaklaşımının takım özerkliği, sahiplik ve sorumluluk konseptiyle yer değiştirir. Özellik takımlarının Product Backlog’ları(ürün gereksinimleri) iş değeri ile kontrol edilir, teknoloji bağımlılığı ile değil. Eğer hala Gantt Şeması ile yaşıyorsanız muhtemelen hala özellik takımlarına sahip değilsiniz.

Özellik takımları oluşturmak maliyetiyle gelir: geliştiriciler, onları başlarda yavaşlatacak yeni yetenekler öğrenmelidir. Neyseki birçok geliştirici yeni yetenekler öğrenmekten hoşlanır. Takımlar öğrenirken, her bir alan için bileşen koruyucusu belirleme gibi teknikler mimarisel bütünlüğü korumaya yardımcı olur. Herhangi geliştirme gibi sürekli entegrasyon(günde bir seferden çok daha fazla olarak koşulan otomatikleştirilmiş testler) da belirlenmemiş regresyon hatalarını önlemek için çok önemlidir.

Bir kurum özellik takımlarına sahip olduğunda bir sonraki adım özellik alanları için azaltılmış yakınlık ile genel amaçlı özellik takımları olabilir. Böyle bir adım yıllarca uzakta olabilir, bu yüzyıl öğrenen organizasyonların olacaktır.

Engel #4 : Dikkatin Dağınıklığı

Tipik büyük bir kurum gereksiz görev değişikliklerine milyonlarca dolar harcar. Odağı olmayan takımların, kendi kendini yöneten duruma gelmeleri için sürekli üyeliğin istikrarı ve aylarca yüksek performans ve kalite gerektirir. Bazı insanlar sürekli olarak kendilerini aynı anda birkaç kritik yolda bulurlar, ciddi olarak toplam üretkenliği kısıtlar. Verimli bir artış için, bu kişiler işi gerçekleştiren kişilerden çok mentorlara dönüşmelidirler. Etkilerini arttırmak için kontrolü bırakmalıdırlar.

Geleneksel yönetim pratikleri uzmanlaşmayı güçlendirir, bu sorunu kötüleştirecektir. Yapılacak iş, Scrum Takımına Sprint Planlama Toplantısı aracılığıyla sunulmalıdır. Müdür, bu işi birine atayarak verdiğinde, kritik becerilerde diğerlerine mentorluk yapabilmesi daha düşük bir olasılıktır. Son zamanlarda şunu gözlemledim, Sprint Planlama Toplantısı’nda ilk soru Bu sprintte kimler var?. Bir grup insanın bir anda bireysel çalışmaya çekilmesi Scrum Takımı’nın beklediği iş birlikçi öğrenme ile örtüşmeyecektir.

Yüksek rütbelerde, kontrolden vazgeçerek aynı anda birden fazla iş yapma, dikkat dağınıklığı, sıkıntı ve yetkin olmamanın problemleri daha da kötüdür. Aynı toplantıda, Product Owner yüzünde ürkek bir duruş ile neredeyse bir saat geç kaldığı toplantıya koşturarak içeri girdi. 10 dakika sonra yine koşturarak çıktı; bana bunun bir rutin olduğu söylendi.

Bu öğleden sonra, yönetici 60 çalışanıyla yaptığı toplantıya odaklanamıyordu çünkü aynı anda BlackBerry’si üzerinden başka bir durumu idare etmeye çalışıyordu. Bu sahnelerin sıradan bir gözlemcisi, bu çılgınca olayın kölelerinin uzun menzilli stratejilerden sorumlu olduğunu tahmin edemezdi.

Scrum Takımları arasında verimli yan iletişim Product Owner’ların sakince işi önceliklendirme ve gereksinim sorularında son sözü söyleyen olma gibi sorumluklarına odaklanmasına yardım eder.

Engel #5 : Sürekli Düzeltme, Önceliklendirme ve Yeniden Değerlendirmeye İsteksizlik

Ürün geliştirmede yeni kapsam keşfi çoğunlukla hızı(velocity) geçer. Bu gerçekliği yönetebilmek için Product Owner’lar her sprintte Product Backlog’un düzeltilmesi(Grooming) toplantıları yapmalıdır. Büyük PBI’lar(yada destanlar) ortaya çıkartıldığı gibi, onların yüksek değerli yönlerini bulunabilir ve onlar daha küçük, ayrı maddelere bölünebilir(tipik kullanıcı hikayeleri). Product Owner hangi maddelerin release projectiona sığacağına karar vererek, velocityinin geçmişteki yönelimine ve kapsamın keşfine bakarak kapsamı kontrol eder.

Engel #6 : Coşmuş Teknik Borç

Kurumun yönetim sorunları nihayetinde kaynak kodda görülebilir. Bu teknik borç üretim ortamı problemlerine ve yüksek maliyetli değişikliklere neden olur. Regresyon testleri, uzmanlaşmayı pekiştiren tescilli bir araç kullanılmasındansa production ortamında geliştirilen ürünle aynı programlama dili kullanılarak otomatikleştirilir. Test Driven Development(TDD) gibi yetkinlikler 20.yüzyılda değerini kanıtlamıştır. 21.yüzyıl içinde agile mühendislik becerileri her developerdan beklenecektir. Bu becerilere sahip olmayan takımlar başlarda daha küçük dikey parça işler almalıdırlar ta ki bu becerilere sahip olana kadar.

Engel #7 : Dönüşüm İçin Verilen Sözün Eksikliği

Scrum, engellerin ortaya çıkarılması ve bu engellerin üstesinden gelmek için her takıma bir kişi(Scrum Master) tam zamanlı olarak-bunun gibi engeller– tahsis eder. Bu cesaret, hayal gücü ve yönetimden destek gerektirir. Çok az Scrum Master bunun için gerekli özeni gösterir ve yönetim, bu özeni gösterenleri genelde desteklemekte başarısız olur.

Yapılacak çok iş olması, yeterince kaynak olmaması yada iş ortamındaki havanın değişmesi, agile pratiklerini göz ardı etmek için iyi bahaneler değillerdir. Değişimin temsilcileri, kök nedenler olan kötü alışkanlıkları, geliştirilmemiş refleksleri ve yanlış anlamaları farkederek bu engellerin üstesinden gelmede daha donanımlı olacaklardır.

Referans

http://scrumreferencecard.com/7-obstacles-to-enterprise-agility/#comment-2339

ACMAgile

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi