Güncellenmiş Scrum Guide’ın Satır Aralarında Neler Gizli?

18 Kasım Çarşamba günü 7. versiyonu yayınlanan Scrum Guide’a “Nihayet mükemmel oldu” denilemese de şaşırtıcı derecede yalınlaşarak daha rafine bir hal aldığını söyleyebiliriz.

Sadece 84 sayfadan oluşan ama içeriğiyle her yaştan hepimize farklı şeyler düşündüren Küçük Prens’in yazarı Antoine de Saint-Exupery şöyle söylemiş: “Mükemmelliğe, eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey bulunamadığında ulaşılır.” 18 Kasım Çarşamba günü 7. versiyonu yayınlanan Scrum Guide’a “Nihayet mükemmel oldu” denilemese de şaşırtıcı derecede yalınlaşarak daha rafine bir hal aldığını söyleyebiliriz. “Product Goal” ve “Self-managing” kavramlarının ilave edilip yazılım alanı dışına çıkılmasıyla; “Servant Leader” ifadesinin çıkarılmasıyla Scrum Master’ın güncellenen sorumluluklarından “Development Team” yerine “Developers” denmesine dek her biri ayrı birer yazı konusu olabilecek değişiklikleriyle Scrum Guide, satır aralarındaki nüanslarıyla uzunca bir süre tartışılacağa benziyor.

Öncelikle en fazla konuşulan özelliğiyle başlayalım: Scrum Guide’ın uzunluğu 17 sayfadan sadece 13 sayfaya indi. Ancak kelime sayılarındaki değişime bakıldığında artan yalınlık çok daha dikkat çekici. 2017 ile 2020 versiyonlarını karşılaştırıldığında toplam 6.953 kelimeden 4.079 kelimeye indiği, yani kelime sayısının %41 oranında azaldığı görülüyor. Sırf bu detay bile yeni versiyonun ne kadar daha az tarifleyici olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin bir önceki versiyonda uzun uzun anlatılan “Monitoring Sprint Progress” ya da “Sprint Cancellation” başlıklarının yer almaması göze çarpıyor.

Fakat kelime sayısı azaldığı için değişikliklerin yalnızca mevcut kılavuzun kısaltılmasından ibaret olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Nitekim Scrum Guide’ın amacının anlatıldığı kısım 56 kelimeden 233 kelimeye çıkmış görünüyor. “Product Goal” gibi eklenen yeni başlıkların yanı sıra birçok bölümde yer alan yeni ifadeler dikkat çekiyor. Gelin bu ifadelerden bazılarına birlikte bakalım:

 • “Changing the core design or ideas of Scrum, leaving out elements, or not following the rules of Scrum, covers up problems and limits the benefits of Scrum, potentially even rendering it useless.”

Daha en başta Scrum Guide’ın amacını anlatan kısma eklenen bu ifade Scrum’ın kullanımı yaygınlaştıkça “Scrum-but” olarak nitelenebilecek uygulamaların Scrum’ın kredibilitesine verebileceği zararı öngörerek özellikle vurgulanmış gibi duruyor.

 • “We follow the growing use of Scrum within an ever-growing complex world.”

Yine başlangıçta yer alan bu ifade de Scrum çerçevesinin yazılım alanının dışına çıkarak çok daha yaygın uygulanmaya başlandığının -nihayet- farkında olunduğunun altını çiziyor. Üstelik bu farkındalık dikkat çekici boyutlarda. Öyle ki yazılım geliştirme alanıyla özdeşleşmiş “releasable”, “release”, “feature”, “test”, “functionality”, “architecture” ve “requirement” kelimeleri bir önceki versiyonda toplamda 34 kere geçerken güncel versiyonda sadece “release”1 kere geçiyor, o da yazılım bağlamında değil.

 • “Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.”

Scrum tanımındaki değişiklik de göze çarpıyor. “Product” kelimesinin kullanılmaması ve bağlamın daha kapsayıcı hale getirilmesi Scrum’ın daha da yaygın uygulanabilmesinin önünü açıyor. “Product” demişken: Product kelimesi “Product Owner”, “Product Backlog”, “Product Goal” gibi bileşik kullanımların haricinde tek başına bir önceki versiyonda 45 kere geçerken yeni versiyonda yalnızca 14 kere geçiyor. Bu da aslında ürün odaklı bir yaklaşımdan ziyade karşılanmamış son kullanıcı ihtiyacına daha fazla odaklanmanın, yani kısaca daha müşteri odaklı olmanın öneminin altı çiziliyor denilebilir. “A product is a vehicle to deliver value. It has a clear boundary, known stakeholders, well-defined users or customers. A product could be a service, a physical product, or something more abstract.” ifadesi de neden “Product” kelimesinin daha az kullanıldığını açıklar nitelikte.

 • “Developers”

“Development Team” yerine “Developers” denmesi en dikkat çeken değişikliklerden. Gerçekten de bunca zaman “takım içinde takım” olarak yorumlanabilecek “Development Team” ifadesini normal karşılamış olmamıza şaşmamak mümkün değil. Yalnız “Developers” denilirken alışılageldik üzere yazılımcılar değil Scrum takımında kullanışlı herhangi bir çıktı üretmekten sorumlu üyeler kastediliyor. Artık daha güçlü bir “tek takım” vurgusu var. Takımdaki kişi sayısının 10 ile sınırlandırılması ve tüm takıma atfedilen paydaş iş birliği sorumluluğu gibi detaylar da bu tek takım vurgusunu kuvvetlendiriyor. Öte yandan Scrum takımındaki roller izah edilirken daha önce ilk olarak Product Owner’dan bahsedilirken artık orada Developers’ın yer alması bu rolün önemine vurgu olarak yorumlanabilir. Product Owner ve Scrum Master’a yönelik yaygın hiyerarşik üstünlük algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba olarak da düşünmek mümkün tabi ki.

 • “Product Goal”

En dikkat çeken yeniliklerden biri de “Product Goal”. Simon Sinek’in ünlü “Start With Why” başlıklı TED konuşmasından esinlenmiş gibi ilk önce amacın tariflenmesi önemli bir boşluğu dolduracak gibi. “Çıktı / Output” üretmeye odaklanmış takımları kapıldıkları girdaptan kurtararak “Sonuç / Outcome” üretmeye yönlendirmeye dönük önemli bir adım gibi değerlendirilebilir. Bununla birlikte “Product Goal” ve “Product Backlog” arasında hala “Product Strategy” gibi önemli bir boşluğun bulunduğu söylenebilir. Diğer yandan “Product Goal” ifadesi yerine “Team Purpose” kullanılmış olsaydı belki de çok daha kapsayıcı, anlamlı ve de müşteri odaklılığı vurgulayan bir derinlik kazandırılabilirdi.

 • “In a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where…”

Bu yarım kalmış cümle daha ikinci cümlede Scrum Master’ın liderlik rolünün altının çizildiğini göstermesi adına önemli. “The Scrum Master is accountable for the Scrum Team’s effectiveness.” ifadesinin ilave edilmesi çoğu takımda bu rolün yanlış yorumlandığının gözlemlendiğini teyit eder nitelikte. Scrum Master’a takım performansıyla ilgili sorumluluk yüklerken takımı yönetme yetkisinin -doğal olarak- bulunmaması bu rolü belki de daha da zorlayıcı bir hale getiriyor. Bununla birlikte Scrum Master ile ilgili tartışmalı “Servant Leader” ifadesinin kaldırılması, onun yerine “Scrum Masters are true leaders who serve the Scrum Team and the larger organization.” ifadesinin kullanılması da göze çarpıyor. Zaten ender bulunan ideal Scrum Master yetkinliklerinin daha da zorlayıcı bir çerçeveye oturtulmasıyla Scrum Master ve takımın geri kalanı arasında daha fazla gerilim gözlemleyeceğimizi ve bu değişikliği nasıl yorumlamamız gerektiğini çokça tartışacağımızı öngörmek mümkün.

 • “Scrum is built upon by the collective intelligence of the people using it.”

Kollektif kapasiteye vurgu da önemli yeniliklerden. “Collective” kelimesi bir önceki versiyonda hiç geçmezken güncellenmiş versiyonda 2 kere yer aldığını görüyoruz. Paralel şekilde “self-organized” yerine kullanılan “self-managing” kelimesi de 2 kere geçiyor. Bu değişikliklerin sahiplenme, yaratıcılık ve değişim adaptasyonunu kuvvetlendirdiğine inanılan Scrum takımının otonomisini güçlendirmenin amaçlandığı olarak yorumlamak mümkün olabilir. Bununla birlikte Product Goal’ün de ilave edildiği “artifact”lerin “commitment” olarak tanımlanması hesap verilebilirliği artırmayı amaçlıyor olabilir. Bu iki değişikliği birlikte değerlendirince neredeyse her alanda olağanüstü boyutlarda yaygınlaşan Scrum çerçevesinin, kendi kendine kontrol mekanizmasını güçlendirerek hatalı uygulamaların Scrum’a verebileceği hasarı azaltmayı amaçladığı düşünülebilir. Öte yandan kolektif akıl vurgusu yapılırken artık tüm dünyaya mal olmuş Scrum Guide’ın hala bir grup insan yerine Wikipedia gibi bir formatta tüm dünyadaki Scrum kullanıcıları tarafından açık kaynak olarak güncellenebileceği günleri ne zaman göreceğimizi de merak etmemek elde değil.

 • “Adaptation becomes more difficult when the people involved are not empowered or self-managing. A Scrum Team is expected to adapt the moment it learns anything new through inspection.”

Scrum takımlarının daha çevik olabilmesi için otonomiyi azami düzeyde artırmanın hayati önemi bu ifadeyle de vurgulanmış. “(Scrum Teams) are also self-managing, meaning they internally decide who does what, when, and how.” ifadesinin eklenmesi de bunu doğruluyor. Bununla birlikte yukarıdaki ifadede geçen “the moment” vurgusu dikkat çekiyor. Öyle ki ilave edilen “However, an Increment may be delivered to stakeholders prior to the end of the Sprint. The Sprint Review should never be considered a gate to releasing value.” ile “The Daily Scrum is not the only time Developers are allowed to adjust their plan. They often meet throughout the day for more detailed discussions about adapting or re-planning the rest of the Sprint’s work.“ ifadeleri takımların sprint’ten sprint’e değil, dış dünyada giderek artan değişikliğe anında tepki vermesinin önemine vurgu yapıyor.

 • “Facilitating stakeholder collaboration as requested or needed.”

Paydaşlarla etkileşimi yönetmek günümüze kadar genel olarak Product Owner’a atfedilirken, her ne kadar “as requested” ifadesi yer alsa da, bu cümle ile doğrudan Scrum Master’a işaret edilmesi de tartışma yaratacak değişikliklerden. Scrum Master’ın takımın etkililiğinden sorumlu tutulmasıyla birlikte paydaşlarla iletişimle doğrudan ilişkilendirilmesi Product Owner ile uyumlu çalışmayı zorlaştıran bir faktöre dönüşebilir. Bununla birlikte “The Scrum Team is responsible for all product-related activities from stakeholder collaboration…” ifadesi ise paydaş yönetiminin tüm takımın sorumluluğu olduğunu belirtmekle birlikte eşgüdümün önemli olduğu bu sorumluluğun takımdaki herkese atfedilmesi zaman zaman tansiyona neden olabilir.

 • “If a Product Backlog item does not meet the Definition of Done, it cannot be released or even presented at the Sprint Review. Instead, it returns to the Product Backlog for future consideration.”

Bir önceki versiyonda biraz ağdalı ve de dolaylı bir şekilde anlatılmış DoD bu kesin ifadeyle çok daha anlaşılır hale getirilmiş. Yine yazılım dışı alanlarda giderek yaygınlaşan Scrum uygulamalarında kalitenin düşmesine yönelik endişelerin burada da su yüzüne çıktığı söylenebilir.

Özet olarak tüm bu değişiklikler Scrum’ın özüne daha fazla odaklanıldığı ve kılavuzun yazılım dışı alanları çok daha kapsayacak hale getirildiği şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan bu yaygınlaşma yanlış uygulamaları ve düşen kaliteyi de beraberinde getirebilir. Giderek ivmelenen değişim hızı ve artan karmaşıklıkta işi sürekli zorlaşan sayısız Scrum takımının etkili çalışabilmesi için sadece 13 sayfalık Scrum Guide’ın satır aralarıyla çok iyi anlaşılması ve de ustaca hayata geçirilmesi daha da kritik önem taşıyor. Nihayetinde bazen söylenmeyenler söylenenlerden daha fazla şey ifade ediyor olabilir.

Sinan Ökek

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi