Geçmişten Günümüze Bir Yaklaşımın Yolculuğu: Agile

Dünyamız her geçen gün giderek daha fazla değişken, belirsiz ve karmaşık hale geliyor. Değişim insanlarda, insan davranışlarında, ihtiyaçlarda, piyasada, basın ve yayın organlarında, organizasyonlarda ve organizasyonların çalışma metodolojilerinde hissediliyor. Bu karmaşanın içerisinde son yıllarda sıkça duymaya başladığımız bir kelime – “Agile”, kurtarıcı olarak karşımıza çıkmaya, araştırılmaya ve organizasyonlar tarafından uygulanmaya başlamış durumda. Peki gerçekte nedir bu Agile? Agile (Çeviklik); değişen şartlara etkin bir biçimde adapte olabilme esnekliği, kapasitesi ve yeteneği anlamına gelmekte. İlk olarak yazılım dünyasıyla hayatımıza girmiş gibi görünse de geçmişten günümüze Agile’ın tarihsel gelişimini incelemekte yarar var.

Tarihsel Perspektiften Agile’a Bakış

Bilinenin aksine Agile düşünce yapısı yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş bir kavram değildir. Francis Bacon’un 17. yüzyılda tanıttığı Bilimsel Yönetime dek Agile’ın köklerini takip etmek mümkün. Deneysellik tohumuyla yeşerip temelleri atılan Agile düşünce yapısını, geçmişten günümüze etkileyen birçok farklı tarihsel olay ve kavramın olduğunu da vurgulamak yanlış olmayacaktır. Agile zihniyeti şekillendiren bu tarihi olay ve kavramlara tarihsel sıralamasına göre bir göz atalım.

Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi.
 2. Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi.
 3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması.
 4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması.
 5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması.

Söz konusu bu yöntem bugün bildiğimiz Agile düşünce yapısının temelinde yer alan ampirizm ya da deneysellik kavramının atılmış tohumları olarak ele alınabilir.

Shewhart, Bacon'ın bilimsel yönteminin üzerine bilginin entegrasyonunu sağlamak ve bir döngü oluşturabilmek için "Önlem Al" bileşenini ekledi. Sisteme göre hareket etmez ve kasıtlı iyileştirmeler yapmazsak, inşa ettiğimiz şeyi ve onu nasıl inşa ettiğimizi iyileştiremeyeceğimizi öne sürdü. Bu bakış açısıyla, Agile geliştirme süreçleri, çözümün yanı sıra çözümün oluşturulmasını iyileştirmek için geri bildirim içerir.

Lean (Yalın) değer kavramını ön plana çıkarmaktadır. Değer yaratılmasına katkıda bulunmayan her şey verimliliği ve etkinliği olumsuz etkilediğinden ortadan kaldırılması gereken birer israf olarak tanımlanmaktadır. Lean (Yalın) yaklaşımda işi yapan kişiler işi geliştirilmesi noktasında en iyi bilgiye sahip olarak kabul edilir. Sürekli iyileştirme ve değer teslimi vurgusu Agile’ın da temelini oluşturmaktadır.

Deming PUKÖ döngüsünü baz alarak yalnızca “Kontrol etmek” yerine elde edilen sonuçlar üzerine çalışma ve “Analiz Etme” ihtiyacına daha fazla dikkat çekmiştir. Gözlem ve adaptasyon Agile düşünce yapısının temel yapı taşlarını oluşturmaktır. Deming’in çalışması toplam kalite ve kalite yönetim disiplinlerini de etkileyerek Agile’ı teknik mükemmelliğe sürekli olarak dikkat etmeye yönlendirmiştir.

Takeuchi ve Nonaka yeni ürün geliştirme yaklaşımı üzerine kaleme aldıkları bu makalelerinde altı özelliği içinde barındıran bütünsel bir yaklaşım ortaya koydular. Bu özelliklerden çapraz fonksiyonel takımlar ve iç içe geçen geliştirme aşamalarına yapılan vurgu günümüz Agile yaklaşımlarının öncüsü olmuştur.

1995 yılında OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications Conference) Konferansında dünyaya ilk kez tanıtılan Scrum Çerçevesi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Öngörülebilirliği sağlayabilmek ve riski kontrol altında tutmak için iteratif ve artırımsal bir yaklaşımını benimseyen Scrum deneyimsel süreç kontrol teorisi temelinde şekillenmiştir. Agile çalışma yöntemleri arasında baskın bir liderliğe sahip Scrum’ın kalbinde şeffaflık, gözlem ve adaptasyon yer almaktadır.

Yazılım geliştirme konusunda geleneksel yöntemlerden farklı çerçeve ve metodolojiler deneyerek organizasyonlarında asi kimlikleriyle tanınmış 17 yazılım gurusu Snowbird, Utah’ da bir araya gelerek uyguladıkları çeşitli yöntemlerin ortak ve farklı yönleri hakkında tartıştılar. Birçok konuda fikir birliğine varamasalar da bugün bildiğimiz Agile zihniyetin temelini oluşturan 4 değer üzerinde mutabakata vardılar.

Agile Değerler ve Prensipler

Her şeyden önce Agile uygulamaların başarılı olabilmesi için ardında yatan zihniyetin iyice benimsenmesi gerekiyor. Bu düşünce yapısı 17 yazılım gurusu tarafından oluşturulan 4 temel değerden oluşuyor:

 “Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere

Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma

Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile iş birliğine

Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye

değer vermeye kanaat getirdik."

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.


Her ne kadar bahsi geçen değerler yazılım dünyası için kaleme alınmış olsalar da özellikle Agile düşünce yapısının dünya genelinde bilinirliğinin artmasıyla birlikte içerik olarak değişmese de kelime olarak güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu ve çalışan yazılım olarak ele alınan kavramın çalışan ürün/hizmet parçacığı olarak değişime uğradığını söylemek mümkündür.

Snowbird, Utah’taki buluşmanın ardından aylar içerisinde yukarıda bahsi geçen 4 değeri güçlendiren ve destekleyen nitelikte 12 prensip ortaya atılmış. Herkesin kolayca erişebilmesi için hem değerler hemde prensipler Ward Cunningham tarafından Agile Manifesto ve 12 temel ilke olarak AgileManifesto.org internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerler ve prensiplerin odağında ihtiyaçlar ve gereksinimlerdeki değişimi kabullenmek ve müşterileri memnun etmek yer almaktadır.

Buna istinaden 12 temel ilkeyi şu şekilde sıralamak mümkün:

 1. Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Agile süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.
 2. Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.
 3. İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.
 4. Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı,
  işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.
 5. Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüzyüze iletişimdir.
 6. Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür.
 7. Agile süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir.
 8. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir.
 9. Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen çevikliği artırır.
 10. Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
 12. Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.

Agile prensiplerin temelinde 1950’li yıllarda Toyota tarafından dünyaca tanınmasına aracı olunan Yalın ilkelerin yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Agile Manifesto ’da bahsedilen değer ve prensipler sayesinde günümüzde kullanılan birçok çerçeve ve metodoloji hayatımıza girmiştir.

Agile Çerçeve ve Metodolojiler

Avustralyalı tasarımcı Lynne Cazaly’nin çiziminde de göreceğimiz üzere Agile’ın 40 farklı versiyon ile 70’den fazla değişik uygulaması ile karşılaşmak mümkündür.


Tüm bu yöntem, çerçeve, metodoloji ve uygulamalar arasında en çok öne çıkan ve günümüzde en fazla kullanılan 3 pratiği şöyle özetlemek mümkündür:

Yönlendirici Prensipler:

Scrum: Yaratıcı, çapraz fonksiyonlu takımların güçlendirilmesini önerir.

Kanban: Akışın görselleştirilmesini ve süreç içerisindeki işlerin limitlenmesini tavsiye eder.

Lean (Yalın) Geliştirme: Sistemin bütününde değer üretmeyen ve israf olarak nitelendirilen her aşamanın ortadan kaldırılmasını savunur.

Adaptasyon İçin Uygun Koşullar:

Scrum: Yüksek seviyede güven ve iş birliğine sahip yaratıcı kültürler veya çalışma ortamlarını değiştirmek isteyen radikal inovasyon takımları.

Kanban: Az sayıda ortaya konulmuş kurallar ile daha evrimsel bir gelişimi tercih eden süreç odaklı kültürler.

Lean (Yalın) Geliştirme: Önceden belirlenmiş kuralları olmayan kapsayıcı değerlere dayalı evrimsel gelişimi tercih eden süreç odaklı kültürler.

Tanımlanmış Roller:

Scrum: Müşteriler ve işletme adına yaratılan değeri -takımın üzerinde çalışması gereken işleri önceliklere göre sıralamaktan- maksimize etmekten sorumlu Product Owner, iş sürecine rehberlik eden Scrum Master, küçük ve çapraz fonksiyonel inovasyon takımları.

Kanban: -

Lean (Yalın) Geliştirme: -

Tanımlanmış Çalışma Kuralları:

Scrum: Beş etkinlikten oluşur;

Gelecek iş döngüsünün hazırlık aşaması Sprint Planlama,

Müşteriye sunulabilir ürün/hizmet parçasının yaratılabileceği istikrarlı süreli sabit zamanlı Sprint’ler (1- 4 hafta) 

Gelişimi ve süreçte oluşan engelleri değerlendirmek adına her gün aynı saat ve yerde yapılan 15 dakikalık Daily Scrum’lar, 

Çalışan ürün/hizmet parçacığını paydaşlarla birlikte gözlemleyip kısa döngüler içerisinde geri bildirim almayı sağlayan Sprint Review’ler,

Takım kendisini, çalışma koşullarını, kullandığı araçlar, süreçler ve gereçleri gözlemleyip geliştirmesini sağlayan Sprint Retrospektif’ler, 


Üç çıktı (veya "eser"):

Yaşayan, önceliklere göre sıralanmış Product Backlog, 

Gelecek Sprint içerisinde tamamlanmak üzere Product Backlog’tan takım tarafından seçilerek oluşturulan Sprint Backlog

Çalışan ve müşteriye teslim edilebilir ürün/hizmet parçacığı

Kanban: Ne yapıyorsan onunla başla!

İş akışı ve takip edilen aşamaları görselleştir.

Akış içerisindeki her geliştirme/üretim aşamasındaki iş sayısını limitle.

İş üzerinde çalışılmaya başlandığı andan işin talep sahibine teslim edildiği ana kadar olan süreci ölç ve iyileştir.

Lean (Yalın) Geliştirme: -

Kültürel Değişime Yaklaşım:

Scrum: Organizasyonun geri kalanından uygulamalardan önemli ölçüde farklı olsalar bile minimum düzeyde tanımlanmış uygulamalara hızlıca adapte olun, tanımlanmış uygulamalarda ustalaşın ve denemeler aracılığıyla bu uygulamaları uyarlayın.

Kanban: Var olan yapı ve süreçlere saygı gösterin, iş akışlarında görünürlüğü arttırın, kademeli ve iş birliğine dayalı değişiklikleri teşvik edin.

Lean (Yalın) Geliştirme: Var olan yapı ve süreçlere saygı gösterin, organizasyon genelinde Agile değerleri ön plana çıkarıp vurgulayarak organizasyonel direnci azaltın.

Avantajları:

Scrum: Ana organizasyonun bir parçası olarak faaliyet göstermenin faydaları korunurken (*Skunkworks’ün tersine) radikal iyileştirmeler yapılmasını kolaylaştırır, en değerli yeniliklerin en erken sürede teslim edilmesini sağlar, takım mutluluğunu hızla arttırır, genel yönetim yetkinliklerini geliştirir.

* Skunkworks, teknoloji, işletme ve havacılık mühendisliğinde bazen çok gizli olan (siyah projeler gibi) gelişmiş geliştirme projelerini ifade eder.

Kanban: Ana organizasyonun kültürüyle oluşabilecek çatışmalardan kaçınır, esnek takım yapıları ve çalışma döngüleri sayesinde takım üyelerinin katkısının en üst düzeye çıkmasını sağlar, esnek iş yapma döngüleri aracılığıyla ortaya çıkabilecek acil sorunlara hızla cevap verilmesini kolaylaştırır. 

Lean (Yalın) Geliştirme: Sistemi uçtan uca optimize eder ve bütün organizasyonun söz konusu sistemle uyumlu çalışmasını sağlar, iş yapış pratiklerinin ihtiyaca göre şekillenebilmesi için yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Zorluklar:

Scrum: Liderler inisiyatifleri / girişimleri önceliklendirmek konusunda sıkıntılar yaşayabilir ve kontrolü kendi kendini yöneten takımlara bırakmak konusunda istekli olmayabilirler. Onlarca veya yüzlerce multi-disipliner takımın koordine edilebilmesi için yeni matris yönetimi becerileri elde etmek gerekecektir. Bazı -özellikle günlük olarak ortaya çıkabilecek- problemlerin çözümü noktasında sabit iterasyon süreleri uygun olmayabilir. Belirli Sprint döngüleri içinde takım üyelerinin bazılarından yeterince faydalanılamayabilir. 

Kanban: Pratik eden kişilerin Agile değer ve prensiplerin çoğunu kendi uygulamaları içerisine nasıl dahil etmeleri gerektiğine dair yöntemleri kendilerinin keşfetmesi gerekecektir. Organizasyon içerisinde içeriğe bağlı olarak yapılandırılmış farklı ve çeşitli uygulamalar, inisiyatif/girişimlerin önceliklendirilmesini ve takımlar arasında hizalanmayı zorlaştırabilir. İnisiyatifler/girişimler başarısız olduğunda takımların yanlış araçları mı seçtiğini yoksa doğru araçları yanlış şekillerde kullanmaları dolayısıyla mı problem yaşandığını tespit etmek zor olacaktır.

Lean (Yalın) Geliştirme: Organizasyona yeni katılan ve organizasyonun bu yeni kültürüne göre davranışlarını adapte etmeye çalışan kişiler, tanımlanmış metodolojilerin eksikliğini sinir bozucu bulabilirler. Evrimsel iyileşme anlayışı radikal gelişim adımlarını daha az olası ve büyük gelişmeleri daha az hızlı hale getirebilir. Liderler organizasyon içerisinde sürekli olarak israfa neden olan aktivelerin ortadan kaldırılmasının bir süre sonra verebileceği neden olabileceği sıkıcılığı ilham verici ve eğlenceli bir yolculuğu çevirmekle sorumlu hale gelecektir.

Belirli Sprint döngüleri içinde takım üyelerinin bazılarından yeterince faydalanılamayabilir.

Yukarıda karşılaştırması yapılan bu yöntemler arasında dünya çapında en çok kullanılan ve öne çıkan Scrum çerçevesidir. Scrum, temelinde basit bir yöntem olmakla birlikte, the Matrix film serisinin ilk filminde Neo karakterinin seçilmiş kişi olduğuna kendisinin inanması ve bu yolda seçilmiş kişi olarak ustalaşması yolculuğuna benzer bir şekilde Scrum’da da ustalaşmak pratikleri uygulamak, değerleri benimseyerek davranış ve zihniyetin değişmesini sağlama sürecini içermektedir.

Scrum çerçevesinin uygulaması esnasında organizasyonun faaliyet alanları içerisinde tespit edilen bir fırsatın hayata geçirilebilmesi için küçük (genellikle 10 kişiden az takım üyesinin olduğu) ve yetkilendirilmiş bir takım kurularak süreç başlatılmaktadır. Kurulan takımın söz konusu fırsatın hayata geçirilmesi için kurulan takıma tam zamanlı olarak dahil edilmiş olması ve takım üyelerinin söz konusu ürün ya da hizmetin üretiminde uçtan uca tüm sürece hâkim yetkinlikteki takım üyelerine sahip olması esastır. Takım kendi kendini yönetmek ve tüm yönleriyle işin ortaya çıkması konusunda hesap verebilir şekilde tasarlanmalıdır. 

Agile’ın Hayatımıza Kattığı Pozitif Davranış Değişiklikleri:

 • Yapılan hatalar ya da edilen başarısız sonuçların birer öğrenme fırsatı olarak görülmesi,
 • Değişimi kabullenerek adapte olabilme yetkinliklerimizin değişime yanıt verebilecek doğrultuda iyileştirilmesi,
 • Değer yaratmayan aktivite veya görevlerin ortadan kaldırılmasıyla üretkenliğin arttırılması,
 • İş yapış şekillerinin ve süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi,
 • Varsayımlara dayalı karar alma mekanizmasından veriye dayalı karar verme sistemine geçiş,
 • Önceliklerin piyasa koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına göre değişip şekillendirilebilmesi,
 • Yaratılan şeffaflık ile herhangi bir ürün/hizmet geliştirme sürecine tüm partilerin dahiliyetinin sağlanması,
 • Kalite algısının üretim/geliştirme sürecinin her aşamasına sirayet etmesi ile nihai ürün/hizmetin kalitesinin artması,
 • Planlamanın sürekli bir aktive haline gelmesi

Agile felsefenin hayatımıza ve iş yapış şekillerine eklediği belli başlı pozitif davranış değişiklikleri olarak gösterilebilir.

Yaygın Olarak Yapılan Agile Yanlışlar:

 • Yeni öğrenimler elde edildikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça bunlara uyum sağlamamak,
 • Paydaşlarla aynı sayfada olmamak/olamamak,
 • Oluşturulan Agile takımlara fikir üretme ve iş üretme konularında güven duymamak,
 • Delegasyon yerine mikro yönetim ilkelerine bağlı kalmak,
 • Herkes tarafından aynı seviyede anlaşılan net bir vizyon ve hedeflere sahip olmamak,
 • Müşteri ihtiyaçları ve ürün/hizmetin kendisi yerine kullanılan süreç ve araçlara aşırı derecede odaklanmak,
 • Müşteri geri bildirimlerini göz ardı etmek,
 • Agile Manifesto ’da kapsamlı dokümantasyon ile ilgili maddeyi öne sürerek herhangi bir dokümantasyon yapmamak,
 • İş yapış şekillerinin değişimi ile kültürel yapıda yapılması gerekli hale gelen iyileştirmelere direnç göstermek

Yukarıda yer alan bu hatalı uygulamaları en çok karşılaşılan yanlışlar olarak adreslemek mümkündür.

Özetle, kompleks problemler ve sıklıkla değişen müşteri tercihleri sebebiyle çözüm önerilerimizi değiştirmek zorunda kalıyor, uçtan uca sürece hakim ve farklı yetkinlikteki çalışma arkadaşlarımızın iş birliği içerisinde bir takım çatısı altında çalışmasına ihtiyaç duyuyor ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ile yenilikçi fikirlerimizi katma değer katarak üretme imkanına sahip olabileceğimizi gözlemliyor isek belki de sizin için de Agile düşünce yapısını benimseme ve pratikleri uygulama zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?

Kaynakça

https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation

https://www.excella.com/insights/agile-ancestry-a-mindset-for-solution-development-and-beyond

https://www.agilealliance.org/agile101/

https://hbr.org/2016/05/embracing-agile

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/?sh=17672d36301b

https://www.dau.edu/cop/it/DAU%20Sponsored%20Documents/Agile%20101%20v1.0.pdf

https://tr.theastrologypage.com/skunkworks

https://tr.wikipedia.org/wiki/Deneycilik

Mehmet Yiğit Coşkun

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi