Çevik Dönüşümde 5 Kritik Aksaklık

Çevik dönüşüm süreci zorlu ve hatalara açık bir yolculuk. Aynı hataları tekrar etmemek adına gelin temelde yaygın olarak karşılaştığımız 5 temel aksaklığa ve pratik çözüm önerilerine bakalım.

Son birkaç on yıldır pazar dinamikleri ve ekonomik model bağlamında radikal bir değişimin içerisindeyiz. Öyle ki, kralların dev şirketler olduğu dünyadan müşterilerin kral olduğu, üretim odaklıdan servis bazlı yeni bir dünyaya geçiş yapmaktayız. Bu radikal ve büyük dönüşüm haliyle şirket yapılarını ve iş yapış şekillerini de etkiliyor. Artık şirketler, 20. yüzyılın normu olan kocaman, piramit yapıdaki, hiyerarşi ve bürokrasinin güçlü olduğu eski anlayıştan sıyrılmaya çalışıyor. Bunu biraz açacak olursam; ölçek ekonomisinden faydalanan ve fonksiyonel yapılanmış kurumların artık hızlı değer üretimi odaklı, birbirinden bağımsız ancak bir araya gelip birlikte çalışabilen adeta birçok küçük ‘start-up’ yapısına bölünmekte olduğunu söyleyebilirim. Özetle, Titanik’e benzeyen eski organizasyonlarımızı geride bırakmaktayız. Bunun yerine birçok irili ufaklı deniz motorundan oluşan, böylelikle daha hızlı hareket edebilen ve esnek şirketlerin devrine, yani Steve Denning’in de söylediği üzere çevik yeni bir çağa giriş yapmış bulunuyoruz.

Ancak, bu kolay bir dönüşüm değil. Öyle ki, eski çalışma modeli ve organizasyon yapısı ile çevik yaklaşım karşılaştırıldığında, ikisi arasında neredeyse ortak bir yan bulmak mümkün değil. O yüzden de bu dönüşüm süreci zorlu ve hatalara açık bir yolculuk. Aynı hataları tekrar etmemek adına gelin temelde yaygın olarak karşılaştığımız 5 temel aksaklığa ve pratik çözüm önerilerine bakalım.

1- Dönüşüm Vizyonu ve Stratejisinde Uyumsuzluk

Dönüşümün başarılı olabilmesi için önce ‘neden dönüşüm’ sorusuna cevap vererek başlamak gerek. Bahsettiğim üzere dönüşüm uzun bir yolculuk. Bu yolculukta hedeften şaşmamak için dönüşümle elde etmeyi hedeflediğiniz amacı net bir şekilde belirlemelisiniz. Şirket içerisinde herkesin bu amacı anlaması için de ortak bir zemin yaratmalısınız. Değişim rüzgarlarının getirdiği heyecanla belki de herkesin ortak bir zeminde olduğu varsayımına kapılıp uyumlaşma atlanabilir.

Mesela, global bir şirketin Avrupa bölgesinde hizmet veren 20 üst düzey yöneticisiyle yaptığım bir çalışmadan bahsedeyim. Kendilerine yürütmekte oldukları çevik dönüşüm yolculuğu ile bir sene içerisinde hangi ‘3 ana’ konuda iyileştirme elde etmek istediklerini sorduğumda aşağıdaki sonuçlarla karşılaştım:

Bu örnekte görüldüğü üzere, farklı yöneticilerin farklı hedef ve öncelikleri olduğu bir dönüşüm çalışmasında istenilen sonuçları elde etmek pek kolay olmayacaktır. Bilhassa radikal bir dönüşüm yolculuğundan bahsediyorsak ilerleme kaydetmek dahi çok zor olacaktır. O yüzden, bu örnek üzerinden bakarsak, belirtilen 7 alanda iyileştirme pek tabi nihai hedef olabilir. Ancak, bu nihai hedefe adım adım gitmek için iki veya en fazla üç alanın öncelikle ele alınması, bu öncelikte de hem fikir kalınması önemli. Aksi takdirde, yönetim seviyesindeki hedeflerdeki bu uyumsuzluk, şirketin geri kalanında daha büyük bir anlam karmaşasına yol açabilir.

Pratik Öneri:

Dönüşüm çalışmalarını başlatıp belirli bir noktaya taşıyacak rehber bir koalisyon kurun. Bu koalisyon dönüşüm vizyonunu belirlemeli, bu vizyona yönelik stratejik adımları yönlendirmeli, değişimin hayata geçirilmesi noktasında kuruma rehberlik sağlamalı ve tüm bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmalıdır.

Rehber koalisyondan bahsetmişken John Kotter’ın Buzdağımız Eriyor adlı kitabını da okumanızı tavsiye ederim.

2- Yönetimin Yerinde Sayması

Çeviklik, sadece takım seviyesinde uygulanacak bazı pratikler bütünü olmaktan çok ötede bir kültür değişimidir. Şirketin tüm çalışma şeklinin yepyeni bir forma evrimleşmesi anlamına gelir. Bunun önemli bir parçası da yöneticilerin eski emir komuta anlayış ve pratiklerini bırakıp yeni nesil hizmetkar liderlere dönüşüm sürecidir. Çevikleşme süreci içerisindeki şirketlerde, öncelikle yönetim kendi davranışlarını değiştirmeye başlamalı ve örnek teşkil etmelidir. Aksi takdirde, çevik pratikleri kazanan takımlar ve bu takımlara hala eski pratiklerle yaklaşan yönetim arasında ciddi bir tansiyon yaşanacaktır. Bu tansiyonun şiddeti arttıkça maalesef dönüşüme ciddi zarar verecek ve evrimleşme sürecini geriye çekecektir.

AgileTurkey.org’un 2018 yılında ülkemizde yaptığı araştırmaya göre, çevik dönüşümün önündeki en büyük iki engel dönüşüme direnç ve kültür değişimi olarak karşımıza çıkmıştı. İşte bu iki büyük zorlukla başa çıkabilmek ve Çevik bir şirkete dönüşebilmek için, öncelikle görev mevcut yöneticilere düşmektedir. Yöneticiler kendilerinden, yani gündelik davranışlarından başlayarak, değişimin parçası olmalı ve süreci destekleyerek tüm şirkete yol gösterici olmalıdır.

Pratik Öneri:

Yöneticilerinizin eski ve klasik yönetim anlayışından gelen alışkanlıklarını bırakıp yeni nesil Çevik liderlere dönüşümü için, yönetim seviyesinde eğitim ve koçluk çalışmalarına ağırlık verin. Sadece üretim seviyesindeki takımlara odaklanarak değil, yönetimle de değişim çalışmalarına başlayın.

3- Dönüşümü Aceleye Getirmek

En son ne zaman kendinizle alakalı ciddi bir değişime gittiniz? Bu değişiminiz ne kadar zaman aldı? Genelde tanıştığım kişilere sorduğum bu soruların cevabı çoğunlukla uzun bir düşünme ve sonrasında ancak yıllar öncesine giderek bir deneyim bulabilme şeklinde son buluyor. Yani, belki de bir çoğumuz için radikal değişimler hayatımızda alışık olduğumuz ya da kolaylıkla gerçekleştirdiğimiz bir olgu değil. Birey için durum buyken, yıllarca kendisine bir duruş edinmiş ve alışkanlıklar biriktirmiş, içerisinde yüzler belki binlerce çalışanı olan bir yapıda ciddi bir kültürel dönüşüm yapmak ne kadar sürer dersiniz?

Bir önceki maddede belirttiğim üzere yönetimin sürece kendisini dahil etmediği, üstüne üstelik bir de takımları bir an önce ‘Agile’ olmaları için baskıladığı durumlar yaşanabiliyor. Ancak, buradaki acele etme ancak ‘Çevikmiş’ gibi görünen ve orta vadede sorunlar yaratacak takımların oluşmasından öteye gidemez. Yani, yazımın başında paylaştığım resimdeki çita görünümlü bir filden fazlasını elde edemezsiniz. Dahası, filin üzerindeki boyalar da ancak birkaç fırtınaya dayanabilir.

Bu yüzden, öncelikle zorlu ve uzun soluklu bir yolculuğa başladığınızı, radikal aksiyonları hayata geçireceğinizi ve bunun zaman alacağını kabul ederek başlayın. Unutmayın ki, bu karmaşık dönüşüm sürecinde bazı hatalar da yapacaksınız ve bunlardan öğrenerek zaman zaman yön değiştirerek ilerleyeceksiniz. O yüzden, en baştan hatalara da açık olmakta fayda var. Öyle ki, Çevik yaklaşımların kendi içerisindeki önemli değerlerden bir tanesi de deneysellik.

Pratik Öneri:

Orta vadede hızlanmak ve sağlam ilerlemek için önce yavaş başlamak gerekir. Organizasyonun stratejik olarak önemli ancak küçük bir parçasında dönüşüme başlayın. Buradaki deneyimleriniz sonrasında dönüşüm çalışmalarını genele yayın.

4- Dönüşümün Yukardan Aşağıya Tek Yönlü İlerlemesi

İlk maddede belirttiğim rehber bir koalisyon kurmakla birlikte, dönüşümün genele yayılması ve dönüşüme geniş çaplı bir katılım sağlanması da önemli. Aksi takdirde, güçlü bir rehber takımın öncülüğünde hızla başlayan yangın, vizyoner küçük bir kitlenin sahiplendiği yeni bir yaklaşımın ötesine geçemez. Ya da geçse bile içselleştirilmeden ve tam sindirilmeden geçebileceği için sonuçta yine fırtınalara dayanaksız olacaktır. Yangının sağlıklı ilerlemesi için güçlü rüzgarla birlikte (yani rehber koalisyonundan bahsediyorum) zeminde kıvılcımların da farklı noktalarda boy göstermesi gerekli. Özetle, dönüşüm tepeden inme ya da aşağıdan yukarıya değil, her iki yönde paralel bir şekilde ilerlemelidir.

Dönüşüm süreçleri her zaman sancılı olmuştur. Bunun nedeni genelde birçok bilinmeyeni içermeleridir, bu da gayet normaldir. Bu bilinmezlikler ise organizasyon içerisinde endişe ve korkuları tetikler. İşte tam bu noktada, organizasyon içerisinde yaşanılan her tür deneyimin açıklıkla paylaşılabilmesini sağlamak yapılabilecek en etkin yöntem olarak ortaya çıkıyor. Bırakın takımlarınız ya da bireyler bu değişimi nasıl gördüklerini, nasıl yaşadıklarını, iyi pratiklerini paylaşsınlar ve kendi içlerinde tartışsınlar. Bu şeffaflık beraberinde sahiplenmeyi ve de iyileştirmeyi getirecektir. Ortaya koyacakları sorunlar için onları, yine onların kendilerinin sahiplenip çözebilecekleri şekilde araçlarla (yetki, zaman, para vb) destekleyin.

Birlikte çalışmış olduğum bir şirkette yaşadığım ilginç bir deneyimi paylaşayım. Genelde şirket içerisinde bilgi ve deneyim paylaşımını tetiklemek, topluluk kültürü yaratmak epey zordur. Ya da bu paylaşımlar iyi niyetli ve yapıcı bir girişim olarak başlar ancak uzun ömürlü olmaz. Bunun çeşitli nedenleri sayılabilir tabi; paylaşım içeriklerinin tatmin etmemesi, sadece az sayıda kişinin katılımı, ortaya çıkarılan sorunların adreslenememesi bunlardan bazıları mesela. Gerçi, örnek oluşturmak adına ilk birkaç paylaşımın içerik olarak yönlendirilmesi ya da desteklenmesi gerekebilir. Ancak, yine de sahiplenmeyi oluşturmak ve paylaşımların kendiliğinden devam eder hale gelmesini sağlamak mümkün olmayabilir. Bu noktada, biraz belki de Andy Warhol’un “bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” söyleminden de yola çıkarak, bu paylaşım platformlarını daha çekici hale getirmek için “ün”ü kullandık. Aslında yaptığımız çok basitti; paylaşımda bulunacak kişi veya takımın resimlerinden oluşan ilgi çekici duyuru iletişim araçlarını yayımlamak. Bu basit şeffaflık tüm şirket içerisinde merak duygusunun tetiklenmesine ve en azından birçok kişinin de “benim de söylemek istediklerim var” demesine yol açtı. Şu anda bu paylaşımlar üçüncü senesinde ve halen devam ediyor.

Pratik Öneri:

Şirket içi yetkinlik bazlı ve/veya pratik odaklı topluluklar kurun. Bu toplulukların çalışabilmesi ve sürdürülebilir olması için gerekli yatırımı yapın. Bu toplulukları dönüşümün parçası olmak için yetkilendirin. Böylelikle, sadece paylaşımların yapıldığı değil aksiyonların da hayata geçtiği bir yapıyı elde edebilirsiniz. Başlangıç için küçük çaplı “hackhaton”ları da düşünebilirsiniz.

5- Kalıcılık İçin Gerekli Adımların Atılmaması

“Agile” yepyeni bir çalışma şekli. Bu yüzden de hem liderlerinizin hem de takımlarınızın yol boyunca epey desteğe ihtiyacı olacak. Bu destek için Agile pratiklere ilgi duyan ve bu dönüşüm yolculuğunun parçası olmak isteyen gönüllü ve yetkin kişileri seçip değişim ajanları olarak gelişimlerini destekleyin. Yetiştireceğiniz bu değişim ajanları, yani iç Agile Koç’larınız, kurumunuzdaki dönüşüm hızlandıkça ve yayıldıkça hem çevik pratiklerin doğru uygulanması hem de bu yeni çalışma şeklinin kalıcı bir kültür haline dönüşebilmesi için kritik bir rol üstlenecektir.

Agile Koç rolünü, organizasyonunuzun otonom yapıya kavuşarak bu yapıdan maksimum yararlanmasını, bu yeni yapının da maksimum çalışan mutluluğu ve iş değeri üretimine dönüşmesini tetikleyen katalizörünüz olarak görün. Dönüşüm yolculuğunda birçok kez eski reflekslerinizin, yani bakış açınızın ve eski yöntemlerinizin, hortlaması normal. İşte, zorluklarla karşılaştığınızda eskiye dönmemek için Agile Koç’larınızın yönlendirmesine ciddi oranda ihtiyacınız olacak.

Pratik Öneri:

Hali hazırda organizasyonunuzdaki deneyimli ve istekli Agile takım üyeleri, Scrum Master, Product Owner gibi kişilerden küçük bir Agile Koç gelişim topluluğu kurarak başlayın. Bu topluluğu dışarıdan uzman kişilerin desteğiyle birlikte yetiştirin ve yönlendirin. Aralarından en azından bazıları gelecekteki başarılı iç değişim ajanlarınız olacaklardır.

Mehmet Yitmen

Agility Consultant

Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi