Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer Eğitimi (Java)
(3 Gün)

Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer (Java) eğitimi katılımcıların Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi modern yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde kalitesi yüksek, müşteri isteklerine cevap verebilen, esnek ve modüler yazılımlar üretebilmeleri için nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bilgi almak için tıklayınız!

Herkeste Agile konusunda bir farkındalık oluştu.

Teknoloji Genel Müdürü, Yapı Kredi

Herkeste Agile konusunda bir farkındalık oluştu. Yaptığımız işler başka türlü de yapılabiliyormuş anladık. Bu iş yapış şeklimizi, daha iyi, daha yalın nasıl yaparız diye sorgulamamıza yol açtı. Bir diğer kazanım projeleri gerçekleştirirken değer odaklı bakış açısının yerleşmeye başlaması oldu. ACM bize dönüşümün nasıl yapılabileceği konusunda yol gösterici oldu. Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Takım olmanın önemini en iyi vurgulayan felsefe olduğunu düşünüyorum.

Yazılım Uzmanı, OBASE

Katıldığım Agile Proje Yönetimi ve Scrum Eğitiminde Scrum hakkında daha önce sahip olduğum ön yargılarım vardı, bu eğitimle birlikte ön yargılarımdan kurtuldum. Takım olmanın önemini en iyi vurgulayan felsefe olduğunu düşünüyorum.

PMP sertifikasına sahip olanlar artık 3 günlük Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer Eğitiminden 21 PDU kazanıyor.

Eğitimin Faydaları

Üç günlük eğitim boyunca katılımcılar örnekler üzerinden Agile mühendislik pratiklerini Scrum Developer rolü ile uygulama fırsatı bulacaklardır.

 • Agile mühendislik pratiklerine ilişkin teknik yetkinliklerin geliştirilmesi,
 • Scrum çerçevesinde kendi kendine organize olabilen ve cross-functional takımlar halinde çalışarak kaliteli yazılımlar üretilmesi,
 • Scrum Developer rolü üzerinde uzmanlık kazanılması,
 • Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan Professional Scrum Developer (PSD) sınavına hazırlanılması.

Eğitimin İçeriği

Modül 1: Giriş

 • Tanışma
 • Takımların oluşturulması

Modül 2: ‘Brownfield’ Uygulamasına Isınma

 • Proje ortamı
 • Kaynak kodun yapısı
 • Test altyapısı
 • Eclipse IDE

Modül 3: Poker Planning

 • Agile projelerde değerleme
 • Mutlak Değerlemeye karşın Göreceli Değerleme
 • Poker planning süreci
 • Sık yapılan hatalar

Modül 4: Sprint Kavramı ve Scrum’a Giriş

 • Scrum’a genel bakış
 • Scrum’daki Roller
 • Timebox’lar
 • Scrum Motivasyonu
 • Retrospective

Modül 5: Sprint Planlama Toplantıları

 • Agile planlama
 • Velocity
 • Kapasite
 • Sprint Hedefi
 • Sprint planlama I
 • Sprint planlama II
 • Kabul kriteri

Modül 6: Daily Scrum

 • Katılımcılar
 • Üç soru
 • Örnekler ve çıktılar
 • Karşılaşılan engeller

Modül 7: Done Kapsamının Belirlenmesi

Modül 8: Review ve Retrospective

 • Review toplantısına hazırlık
 • Yapılması ve yapılmaması gerekenler
 • Geri dönüşleri doğru yönetmek
 • Inspect and adapt
 • Geçmişten günümüze ‘Plan – Do – Check – Act’ döngüsü
 • Etkin Retrospective yöntemleri

Modül 9: User Story’ler, Done Kapsamı, Poker Planning

 • Müşteri değeri, önceliklendirmesi ve eforu
 • Card – Conversation – Confirmation
 • INVEST yasası
 • Inspect and adapt
 • Kabul kriteri
 • SMART yasası
 • Done kapsamı

Modül 10: Test Driven Development

 • Test, kod ve refactoring döngüsü
 • TDD’nin üç kanunu
 • 3A Pattern (Arrange, Act, Assert)
 • TDD Uygulamanın faydaları

Modül 11: Code Smells, Refactoring

 • ‘Code Smells’ çeşitleri
 • ‘Demeter‘ kanunu (LodD)
 • Refactoring egzersizi

Modül 12: Continuous Integration

 • Continuous Integration kurulumu
 • Görsel geribildirim / eXtreme geri bildirim araçları
 • Build süreci türleri
 • Nasıl devreye alınır
 • Build çıktıları
 • Takım oyunu

Kimler Katılmalı

Bu eğitim halihazırda Scrum uygulayan ya da uygulamak isteyen proje takımları ile Scrum uygulayan geliştirme ekiplerine yöneliktir. Eğitime yazılımcılar, iş analistleri, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilir. Eğitime katılabilmek için Uluslararası Sertifikalı Agile & Scrum eğitimine katılmış ya da Scrum Guide’ın okunmuş olunması gerekmekle beraber eğitim katılımcılarının temel düzeyde Java bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Backlog yönetiminde ve Scrum ekiplerinin yönetimindeki kritik noktalar hakkında fikir sahibi oldum.

Vice President, Fraud Management at BKM

Katıldığım Product Backlog Management Eğitiminde hatalı uygulanan bir çok süreci görmüş oldum. Backlog yönetiminde ve Scrum ekiplerinin yönetimindeki kritik noktalar hakkında fikir sahibi oldum.

Süreç değişimine başlamak için gerekli bilgiyi ve düşünce yapısını bize aktardı."

Proje Yöneticisi, Yemeksepeti

“Eğitimi 1.5 yıl önce tüm IT ekibi ile birlikte aldık. Eğitim beklentilerimizi karşıladı, süreç değişimine başlamak için gerekli bilgiyi ve düşünce yapısını bize aktardı.”

Şimdi tüm projelerimizde Scrum uygulamayı gönül rahatlığı ile yönetime önerebiliyorum."

Temel Bankacılık İş Geliştirme, Denizbank

“Daha önce farklı bir eğitim kurumu tarafından verilen Scrum eğitimine katılmıştım. Eğitimde anlatılanlar bana çok mantıklı gelmekle birlikte Scrum’ın gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğine dair bilgi verilmemiş olması nedeniyle öğrendiklerimi uygulamaya geçirmekte çok zorlanmıştım. Bir süre sonra katıldığım ACM eğitimi sayesinde Scrum’ın bir projede nasıl uygulanması gerektiğini ve uygulamada sıklıkla yapılan hataları uçtan uca öğrendim. Şimdi tüm projelerimizde Scrum uygulamayı gönül rahatlığı ile yönetime önerebiliyorum.”