Scrum Nedir?

Scrum, karmaşık projeleri yönetmek ve ürün geliştirmek için kullanılan,ekiplerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayan bir çerçevedir. Scrum, küçük, kendini yöneten, çok fonksiyonlu ekiplerin, kısa süreli planlama döngüleri (sprintler) kullanarak hızlı ve esnek bir şekilde çalışmasını teşvik eder. Scrum'un temel amacı, sürekli değişen piyasa taleplerine ve proje gereksinimlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektir.

Bu yazımızda, iş dünyasında giderek daha fazla popülerlik kazanan ve özellikle yazılım geliştirme alanında devrim yaratan Scrum'ın detaylı bir şekilde alarak; temel ilkelerini, süreçlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını ve nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğini anlatacağız. Hazırsanız, başlayalım!

İlgili Eğitimlerimize Hemen Göz Atın

Scrum'un Temel İlkeleri

Scrum Metodolojisi Temelinde Proje Yönetimi

Scrum, proje yönetiminde hızlı ve esnek bir yaklaşım sunar. Geleneksel metodolojilerin aksine, sabit planlara bağlı kalmak yerine, değişen gereksinimlere ve koşullara hızlıca uyum sağlamak üzerine kuruludur. Bu yaklaşım, özellikle belirsiz ve sürekli değişen iş ortamlarında avantajlıdır. Scrum, projelerin esnekliğini ve teslim sürelerini iyileştirmeye yardımcı olurken, riskleri azaltır ve proje sonuçlarını optimize eder. Bu çerçevede, önemli olan, sürecin kendisi değil, sonuçların kalitesi ve etkinliğidir.

Scrum'un Ana Prensipleri ve Felsefesi

Scrum, şeffaflık, denetim ve adaptasyon temelleri üzerine inşa edilmiştir. Bu prensipler, proje gelişim sürecinin her aşamasında açık iletişim ve sürekli geri bildirim sağlar. Şeffaflık, tüm ekip üyelerinin projenin durumu ve ilerlemesi hakkında tam bilgi sahibi olmalarını sağlar. Denetim, sürekli iyileştirme ve kalite kontrolüne imkan tanır. Adaptasyon ise, projenin değişen gereksinimlere ve zorluklara hızlı bir şekilde uyum sağlamasını mümkün kılar.

Scrum Süreç Yönetimi Adımları

Scrum süreci, sprintler olarak adlandırılan kısa, zamanla sınırlı çalışma dönemlerinden oluşur. Her sprint, belirli hedeflere ulaşmayı amaçlar ve planlama, uygulama, günlük Scrum toplantıları, inceleme ve retrospektif aşamalarını içerir. Bu süreç, projenin sürekli değerlendirilmesini ve gerektiğinde hızlı ayarlamalar yapılmasını sağlar. Sprintler, ekiplerin düzenli olarak somut sonuçlar üretmesini ve projenin ilerleyişinin gözlemlenmesini sağlar.

Scrum'un Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Artan Ekip Verimliliği: Scrum, ekiplerin daha odaklı ve verimli çalışmasını sağlar. Kısa sprintler ve düzenli toplantılar sayesinde, ekip üyeleri hedeflere odaklanır ve zaman kaybını önler.

 • Hızlı Teslimat: Scrum metodolojisi, ürünlerin ve özelliklerin daha hızlı piyasaya sürülmesini sağlar. Kısa geliştirme döngüleri, sürekli teslimat ve erken geri bildirim, ürünlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır.

 • Yüksek Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme yeteneği ve sürekli geri bildirim mekanizması, müşteri memnuniyetini artırır. Müşteriler, ürün geliştirme sürecine daha yakından dahil olabilir ve ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt alabilir.

 • Daha İyi Ürün Kalitesi: Düzenli incelemeler ve sürekli iyileştirme süreci, ürün kalitesinin sürekli olarak artmasını sağlar. Her sprintin sonunda yapılan değerlendirme, hataların erken tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur.

 • Esneklik ve Uyum: Scrum, değişen piyasa koşulları ve proje gereksinimlerine hızla uyum sağlamayı mümkün kılar. Bu esneklik, projelerin beklenmedik durumlara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Dezavantajları

 • Aşırı Esneklik: Bazı durumlarda, Scrum'un esnek yapısı, projelerin kapsamının kontrol dışına çıkmasına neden olabilir. Bu, zaman zaman hedeflerin ve önceliklerin kaymasına yol açabilir.

 • Ekipler Arası Koordinasyon Zorlukları: Farklı ekipler arasında yeterli koordinasyon ve iletişim olmaması, projenin genel başarısını etkileyebilir. Bu, özellikle büyük ölçekli projelerde ve birden fazla Scrum ekibinin olduğu durumlarda sorun yaratabilir.

 • Zaman Yönetimi Sorunları: Scrum süreçlerinin etkin yönetimi, zaman yönetimi becerilerini gerektirir. Eğer bu süreçler iyi yönetilmezse, sprintlerin hedeflerine ulaşmaması gibi durumlar ortaya çıkabilir.

 • Ekip Üyelerinin Scrum'a Uyum Sağlaması: Tüm ekip üyelerinin Scrum metodolojisine ve süreçlerine tam olarak uyum sağlaması gerekmektedir. Bu, bazen ek eğitim ve adaptasyon süreci gerektirebilir.

Scrum'un İşletme Üzerindeki Etkisi ve Faydaları

Scrum, işletmelerin daha hızlı ve etkili kararlar almasına olanak tanır. Ürün geliştirme süreçlerini hızlandırır ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlar. Bu yaklaşım, pazarda rekabet avantajı sağlar ve işletmelerin piyasa taleplerine daha esnek bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Scrum, ayrıca, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve proje maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Scrum'un Uygulanması ve Örnekleri: En İyi Uygulama Stratejileri

Scrum'ı başarıyla uygulamak için, ekiplerin Scrum ilkelerini ve süreçlerini tam olarak anlaması ve bunları projelerine uygun şekilde uygulaması gerekmektedir. Scrum’un en iyi şekilde uygulama stratejisi için ipuçlarını sizinle aşağıda paylaşıyoruz.

Doğru Ekip Yapısını Oluşturmak: Başarılı bir Scrum uygulaması için, çok fonksiyonlu ve kendini yöneten ekipler oluşturmak önemlidir. Ekip üyelerinin Scrum prensiplerini ve rollerini iyi anlaması ve bu yönteme tamamen adapte olması gerekmektedir.

Etkili Ürün Sahibi ve Scrum Master Seçimi: Ürün Sahibi, projenin vizyonunu ve hedeflerini belirlemelidir. Scrum Master ise, sürecin düzgün işlemesini sağlamak ve ekip içi ve dışı engelleri gidermek için etkin bir şekilde çalışmalıdır.

Açık ve Sürekli İletişim: Scrum, açık iletişime büyük önem verir. Ekip üyeleri arasında sürekli ve şeffaf bir iletişim akışının olması, projenin başarısını büyük ölçüde etkiler.

Sürekli Geri Bildirim ve İyileştirme: Her sprintin sonunda, ürünün ve sürecin nasıl iyileştirilebileceğine dair geri bildirimler alınmalı ve bu geri bildirimler gelecek sprintlerde dikkate alınmalıdır.

Esnekliği ve Uyum Yeteneğini Geliştirmek: Scrum ekipleri, değişen gereksinimlere ve engellere hızlıca yanıt verebilmelidir. Bu, projenin sürekli olarak ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.

Eğitim ve Mentörlük: Ekip üyelerinin Scrum metodolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Eğitim seansları ve deneyimli Scrum uygulayıcılarından mentorluk almak, başarılı bir uygulama için kritik olabilir.

Scrum uygulamalarını ve başarılı stratejilerini örneklerle açıklamak gerekirse;

Yazılım Geliştirme Projeleri: Scrum, yazılım geliştirme projelerinde sıkça kullanılır. Kısa sprintler, yazılımın hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesini sağlar.

Ürün Geliştirme: Fiziksel ürünlerin geliştirilmesinde de Scrum kullanılabilir. Bu yaklaşım, ürün tasarımının ve prototipleme süreçlerinin hızlanmasına yardımcı olur.

Pazarlama Kampanyaları: Scrum, pazarlama kampanyalarının planlanması ve uygulanmasında da etkili olabilir. Sprintler, kampanyanın farklı yönlerini hızla geliştirmeye ve piyasa koşullarına göre ayarlamaya olanak tanır.

Bu detaylar, Scrum metodolojisinin nasıl uygulanabileceğini ve hangi alanlarda etkili olabileceğini göstermektedir. Her projenin kendine özgü ihtiyaçları ve zorlukları olduğunu unutmayın; bu nedenle, Scrum süreçlerinin ve stratejilerinin her projeye özel olarak uyarlanması önemlidir.

Scrum'ın Tarihi

Scrum, 1990'larda yazılım geliştirme alanında ortaya çıkmıştır ve zaman içinde birçok farklı sektöre yayılmıştır. Scrum, sürekli değişen teknolojik ve pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlama ihtiyacından doğmuştur. Bu metodoloji, geleneksel proje yönetimi yaklaşımlarının yetersiz kaldığı durumlarda etkili bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Scrum'un tarihsel gelişimi, sürekli adaptasyon ve yenilikçiliğin önemini vurgular.

Scrum Çerçevesi Nedir?

Agile pratiklerine ilk ihtiyaç duymaya başlayan ve bunlardan faydalanmaya başlayan takımların IT takımları olması, Scrum’ın sadece yazılım / IT takımları için olduğuna yönelik yaygın bir inanış oluşturuyor. Oysa günümüzde ürün geliştirme, süreç iyileştirme, donanım, yazılım, insan kaynakları, pazarlama, finans, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar da dahil bir çok alanda Scrum çerçevesinden fayda elde edilmektedir. 2022’de yayınlanan 16. State of the Agile araştırmasına katılan her 10 kişiden neredeyse 9'u Scrum'dan yararlanmaktadır. Buna paralel olarak 2020’de gelen Scrum Kılavuzu güncellemesinde Scrum.org da tüm yazılıma yönelik ifadelerden kılavuzu arındırmış, kılavuzu çok daha kapsayıcı hale getirmiştir.

Scrum Çerçevesi, kısaca özetlemek gerekirse Scrum değerleri, sorumluluk alanları, etkinlikler ve taahhütlerden oluşur.

Sıklıkla Scrum Metodolojisi diye kullanılmasına rağmen doğru ifadesi bir çerçevedir. Çerçeve denmesinin sebebinin arkasında, kısa bir kılavuzun getirdiği esneklik ve organizasyonunuza uyarlanabilirlik yatar.

Scrum Takımı ve Sorumluluk Alanları (Roller)

Scrum Takımı tipik olarak 10 veya daha az kişiden oluşabilir. Scrum Takımı’nda bir Product Owner, bir Scrum Master ve Developers yer alır. Developers ifadesi yazılım geliştirici olarak algılanabiliyor ancak burada kastedilen sadece yazılım geliştiriciler değil. Takımın odaklandığı ürün, hizmet ya da projeyi hayata geçirebilmek için gerekli tüm uzmanlar Developers’ın parçası.

Scrum Kılavuzu 2020 güncellemesinde eskiden roller olarak atfedilen Product Owner, Scrum Master, Developers artık sorumluluk alanı (accountability) olarak ifade ediliyor. Sorumluluklar devredilemiyor ama yükümlülükleri (responsibility) paylaşarak hayata geçirebilmek mümkün.

Kısaca bahsetmek gerekirse:

Product Owner: Ürünün pazardaki başarısından ve değerinin optimizasyonundan sorumludur. Bu doğrultuda ürün vizyonu ve ürün hedefi ortaya koyarak buna hizmet edecek iş listesini anlaşılır, şeffaf hale getirmekten sorumludur. Özetle “Neden yapıyoruz?” Ve “Ne yapıyoruz?” Sorularının yanıtlarından sorumlu da denebilir.

Developers: “Nasıl yapıyoruz?” sorusunun yanıtından sorumludur. Her Sprint, Sprint hedefi doğrultusunda kaliteli ürün parçacığı üretir.

Scrum Master: Scrum Takımına, Organizasyona ve Product Owner’a karşı sorumlulukları vardır. Scrum Takımı’nın etkin, kendi kendini yöneterek değer üretebilen bir takım haline gelebilmesinden, organizasyonun Scrum’ı anlayabilmesi ve benimseyebilmesinden sorumludur.

Scrum Etkinlikleri

Scrum 5 etkinlikten oluşur: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Retrospective, Sprint Review ve tüm bu etkinlikleri kapsayan Sprint.

Sprint, Scrum Kılavuzu’nda da Scrum’ın kalp atışı şeklinde nitelendirilen, maksimum 1 aylık düzenli, sabit ritmi belirtir, yani bir Sprint biter bitmez diğeri başlar. Diğer tüm etkinlikler Sprint içinde gerçekleşir.

Sprint, Product Owner’ın aklında bir hayal ile gelerek takıma Neden bu Sprint’i koştuğumuzu, bunun neden önemli olduğunu ve bu kapsamda neler yapabileceğini aktardığı ve tüm Scrum Takımı olarak birlikte bir Sprint Hedefi ve Sprint İş Listesi oluşturdukları Sprint Planning etkinliği ile başlar.

Developers, Sprint Planning’te belirlenen Sprint Hedefi’ne koşabilmek için günlük planlarını nasıl adapte edebileceklerini her gün Daily Scrum etkinliğinde konuşurlar ve önündeki 24 saat için yeniden plan yaparlar.

Sprint’in sonunda, Sprint Review’da paydaşların da katılımı ile Sprint boyunca üretilen ürün parçacığı (Increment) deneyimlenir, güncel pazar koşulları gözden geçirilir, geri bildirim alınır ve bu veriler ışığında Ürün İş Listesi (Product Backlog) adapte edilir.

Son etkinlik olan Sprint Retrospective’de ise Scrum takımı ürün parçacığı oluşturmak için birlikte çalışırlarken nasıl daha etkin bir takım olabileceğini, süreçlerini, araçlarını, çalışma dinamiklerini, davranışlarını… vb. Masaya yatırır ve iyileşme aksiyonlarını belirler.

Scrum Uygulamanın Faydaları

Scrum takımı bu mekanikleri işletirken Scrum Değerleri’ni (Odaklılık, Açıklık, Cesaret, Adanmışlık, Saygı) yaşatabilirse Scrum’dan asıl faydayı o zaman elde edebilir. Elbette mekanikler de takıma ciddi faydalar getiriyor ancak bir örnek vermek gerekirse Açıklığın olmadığı bir takımda Sprint Retrospective’den elde edilen katkı çok kısıtlı kalacağı söylenebilir.

Scrum’ın öne çıkan faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Belirsizliği yönetmek: Değişimin ivmesinin daha da arttığı günümüzde üstesinden gelmeye çalıştığımız işlerde belirsiz süreçlerde sebep sonuç ilişkisini önden kurabilmek.

Hızlı değer teslimatı: Scrum, değer üretimine disiplinli bir yaklaşım getiriyor. Maksimum bir ay süren kısa Sprintler içinde farklı uzmanlıklardan oluşan takım sayesinde müşteriye ürün vizyonunuzla ilişkili bir değer üretmenizi sağlıyor. Bu değer sayesinde elde edilen geri bildirim neticesinde daha çok veri ile müşteri odağında bir sonraki adımınızı planlamanızı kolaylaştırıyor.

Kalite odağı: Bitti Tanımı (Definition of Done) ile biten işten herkesin aynı şeyi anlayabilmesi için şeffaflık getiriyor. Bu doğrultuda kaliteyi bir standart / sabit haline getirerek, kaliteden ödün vermeden, Sprint kapasitesine göre kapsamı esnek yöneterek değer üretme şeklinde bir paradigma değişimi getiriyor.

Sürekli iyileşme kültürü: Scrum’ın yaratıcılarından Ken Schwaber “Scrum kayınvalideniz gibidir, tüm kusurlarınızı işaret eder.” diyerek Scrum’ın getirdiği şeffaflığa dikkat çekiyor. Bu şeffaflıkla problemler görünür ve daha da rahatsız eder hale geldiğinden bu problemleri çözme konusunda işe koyulma refleksini güçlendiriyor. İçinde barındırdığı Sprint Retrospective etkinliği ile Sprint içinde minimum bir kez sürekli iyileşme gözlüğü ile bakma ritmini hayatımıza getiriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Scrum nedir ve nasıl çalışır?

Scrum, ekiplerin daha hızlı ve etkin çalışmasını sağlayan esnek bir proje yönetimi metodolojisidir.Karmaşık projelerin yönetilmesi ve bu ortamda ürün geliştirilmesini mümkün kılar. Temel amacı, sürekli değişen iş gereksinimlerine ve müşteri beklentilerine hızlı ve esnek bir şekilde uyum sağlamaktır.

Scrum'un avantajları nelerdir?

Scrum'un avantajları arasında hızlı teslimatlar, yüksek ekip verimliliği ve artan müşteri memnuniyeti yer alır.

Scrum süreçleri kaç aşamadan oluşur?

Scrum süreçleri, genellikle 5 aşamadan oluşur. Bunlar; planlama, uygulama, günlük toplantılar, inceleme ve retrospektif aşamalarıdır.

Yazılım Geliştirmede Scrum Neden Önemlidir?

Scrum, yazılım geliştirmede olduğu gibi diğer iş alanlarında da geleneksel iş yapış biçiminde en çok dertlendiğimiz değişen gereksinimlerin yönetimini kolaylaştırabilmek açısından önemlidir. En başta uzun dönem planlar yaparak, tüm ihtiyaçları varsaymak ve bunu sabitleyerek gitmek yerine, küçük adımlarla, Sprint’lerde odak yaratarak, ilk Sprint’ten itibaren değer üretme disiplini yaratarak üretkenliği geliştirir. Aynı zamanda erken değer teslimatı, varsayımları doğrulayarak ve gerekirse müşteri odağı doğrultusunda adapte ederek gitmeyi sağlar. Bu da müşteri memnuniyetinde görülür etkiler ortaya çıkarır. Değişen gereksinimlere uyarlanabilmek ve riskleri yönetebilmek daha kolay hale gelir.

Scrum'un başarılı uygulaması için ipuçları nelerdir?

Scrum'un başarılı uygulaması için ekiplerin süreçleri ve rolleri iyi anlaması, iletişimi güçlü tutması ve esnek olması gerekmektedir.

Scrum'un dezavantajları nelerdir ve nasıl aşılabilir?

Scrum'un dezavantajları arasında aşırı esneklik ve ekipler arası koordinasyon zorlukları yer alır. Bunlar, iyi ekip yönetimi ve açık iletişim ile aşılabilecek sorunlardır.

ChatGPT ile desteklenmiştir.

ACM Takımı

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi