Agile Dönüşüm

Agile ve Lean prensipleri temel alan Agile Dönüşüm (Agile Transformation) çalışmamız, iş hedefleriniz ve stratejik önceliklerinizle uyumlu olarak en yüksek kazanımı elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz yönlendirme ve desteği sağlar. Ürün ve hizmet teslimat sürelerinin kısalması, değişime adaptasyonun hızlanması, sürdürülebilirlik ve kalitenin iyileşmesi için; birlikte oluşturacağımız yol haritası, yenilikçilik ve sürekli gelişim kültürünü tetikleyerek organizasyonel değişimi kolaylaştırır.

Bu dönüşüm;

  • Takım seviyesindeki iş yapış şekillerinin revize edilmesi; Scrum, Kanban vb. pratiklerin uygulanmaya başlanması
  • Yüksek iş birlikteliğine sahip takım bazlı organizasyon yapısının kurulması;  ürün ve/veya proje takımları ile birlikte çeşitli iyileştirme ve uzmanlık topluluklarının hayata geçirilmesi
  • Şirket içi şeffaflığın arttırılması; takım ve organizasyonel seviye yalın metriklerin kullanımı
  • Yönetim ve liderlik anlayışının modernize edilmesi; çevik liderlerin yetiştirilmesi
  • Talep yönetiminin evrimleşmesi; çevik portföy yönetim modelinin uygulanması
  • Mühendislik yetkinliklerinin artırılması; kalite ile sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi

gibi bir çok noktada paradigma değişimi anlamına gelmektedir.

Tüm bu çalışmalardaki hedef, şirket stratejilerine uyumlu, hızlı adapte olabilen, öğrenen, sürekli değer üreten çevik bir organizasyonun yaratılmasıdır.

Yaklaşımımız

10 yılı aşkın bir tecrübe birikimi ile oluşturduğumuz Agile Dönüşüm Yönetim Modeli™ (Agile Transformation Governance Model™); Takım, Organizasyonel İşletim Sistemi ve Portfolyo seviyesindeki değişim çalışmalarını 5 ana odak alanında ele alır, Agile Studio™ ve Agile Leaders™ takımlarının liderliğinde yürütür:

Müşteri Odaklılık

Gerçek çevikliğin yakalanabilmesi ve doğru değerin hızlı üretiminin sağlanabilmesi için müşterinin üretim sürecine dahil edilmesi gerekir. Bu aşamada, yazılım ekipleri ve iş birimi ayrımı azaltılarak, hep birlikte takım olarak çalışma ve birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu, BT içerisinde iş birimi bakış açısının ve pazar anlayışının gelişmesi, iş birimleri içerisinde de Çevik (Agile) çalışma modelinin anlaşılmasına yönelik çalışmalarla gerçekleştirilir.

Dönüşüm Liderliği

John Kotter’ın değişimin liderliği için atılması gereken 8 adımda bahsettiği üzere dönüşümü sahiplenecek ve ona liderlik edecek bir takımın kurulması, bu takımın önderliğinde dönüşümün kurum içerisinde yaygınlaştırılması, dönüşüm sürecinde aktif rol alacak kişilerin belirlenmesi, yeni yapıların oluşturulması ve dönüşüm sahipliğinin genele yayılması gerekir. Bu doğrultuda, dönüşüm süreci ve ilgili tüm çalışmaların şeffaflığı sağlanarak şirket genelinde dönüşüm farkındalığı arttırılır.

Ölçümleme & Şeffaflık

Kısaca Çeviklik; değişebilmek, değişerek daha iyi hale gelebilmek ve daha büyük değerler üretebilmek şeklinde tanımlanabilir. Bu mekanizmanın çalışabilmesi için temelde yüksek seviye şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda hız, öncelikler, problemler, performans ve kalite hem takım hem de kurum seviyesinde kolay izlenebilir ve anlaşılır hale getirilir. Kendi kendine organize olan, otomatize edilmiş bir şeffaflık yaratmak için çalışmalar yürütülür.

Kaizen Kültürü

Elde edilen şeffaflık ile birlikte iyileştirme ve ilerlemenin sürdürebilirliği için kurum içerisinde sürekli iyileşme (KAIZEN) kültürünün tetiklenmesi gerekmektedir. Agile dönüşümün hedefi, öğrenen ve gelişen bir organizasyon yaratmaktır. Bu kültürün desteklenmesi için kendi kendine organize olan uzmanlık topluluklarının ihtiyaca göre yaratılır ve çalışır hale gelmesi sağlanır. 

Kalite:

Agile dönüşüm, ‘kültürel bir değişim’ sürecidir. Bu dönüşümün hem yönetimsel hem de teknik açıdan yansımaları olacaktır. Gerçek anlamda çevikliğin sağlanabilmesi için kurumdaki  mühendislik yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi önemlidir. Bu yüzden bir yandan yönetimsel kültür ve süreçler üzerinde çalışmalar yaparken diğer yandan da Çevik (Agile) mühendislik pratiklerinin kurum içinde benimsenip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

5 ana odak alanı çerçevesinde dönüşümün yönetilmesi için sürecin liderliğini Agile Studio™ ve Agile Leaders™ takımları üstlenir:

Agile Studio™:

Agile Studio™, çevik değerler ve pratiklerin şirket içerisinde doğru ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasından sorumlu şirket içi bir Agile koç takımıdır. Şirket içerisinde yeni Agile takımların kurulması, mevcut Agile takımlarına koçluk desteğinin verilmesi, takımlar seviyesinde deneysellik kültürünün yaşatılarak KAIZEN’in desteklenmesi, şirket genelinde iyi pratik ve deneyimlerin yayılmasının sağlanması gibi görevleri yürütür.

Agile Leaders™:

Agile Leaders, organizasyonda dönüşümü en üst seviyeden sahiplenen dönüşüm sponsor takımıdır. Agile Dönüşüm Yönetim Modeli kapsamında 5 ana odak alanında dönüşüm çalışmalarına liderlik eder, dönüşümün önündeki engellerin çözümü için çalışır ve Agile Studio™ ile birlikte diğer Agile takımlarını destekler.

Yol Haritası

Başlangıç (Initialization)

 

Mevcut durumun tespiti, dönüşüm vizyonunun belirlenmesi, dönüşüme liderlik edecek Agile Studio™ ve Agile Leaders™ takımlarının kurulması ve çeşitli seviyelerde bilgilendirme seansları yapılması ile dönüşümü destekleyecek uygun zeminin hazırlık aşamasıdır.

Uygulama (Implementation)

 

İlk adımda belirlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda, ilgili takımların kurulması, takımlarda uygulanacak Agile pratiklere karar verilmesi (Scrum, Kanban, vb.), ilgili pratik ve süreçlerin uygulanma aşamasıdır. Bu aşama boyunca yeni Agile takımların kurulması ve organizasyonel değişikliklerin yapılması ile birlikte kurumun Agile Organizasyon kurgusuna evrilmesi sağlanır.

Optimizasyon (Optimization)

Hedeflenen Agile organizasyon yapısına ulaşılması ile birlikte sistemin sürdürülebilirliğine yönelik kısa ve orta vade adımların planlanarak ACM uzman danışman ve koçlarının süreçten çıkış aşamasıdır.