TEKNİK ÇEVİKLİK YETKİNLİK GELİŞİM PROGRAMI

Agile takımlarda yer alan Yazılım Geliştiriciler, Yazılım Mimarları, Yazılım Tasarımcıları ve Teknik Yöneticiler için özel olarak tasarlanmış bu eğitim programı ile, teknik çeviklik yetkinliklerinin gelişimi desteklenmektedir. Program sonucunda katılımcıların, edinecekleri teorik ve pratik bilgiler ile teknik borcu daha az ürünler geliştirebilme yetkinliği kazanmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN FAYDALARI

 • Dünyadaki bir kaç günlük eğitimlerin aksine 5 aylık pratik yoğun bir kapsam ile teknik çeviklik becerilerinizi geliştirecek,
 • Tasarım Kalıpları (Design Patterns) tabanlı düşünme yetkinliği kazanacak,
 • GOF’un tasarım kalıplarından en önemli ve kullanılanlarını teorik ve pratik olarak öğrenecek, bu kalıpları iş alanlarındaki problemlere uygulayacak,
 • Basit, anlaşılır ve etkin kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenecek,
 • Test odaklı yazılım geliştirmeyi öğrenecek,
 • Sektör uzmanlarıyla ve sizinle benzer bir süreçte yol almaya çalışan diğer katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatı yakalayacak,
 • Teknik Çeviklik Yetkinlik Gelişim Programı sertifikasına sahip olacaksınız.

Program; 5 ay sürecek olan program 10 workshop atölye çalışması şeklinde, minimum 10, maksimum 15 kişilik sınıflarda gerçekleşecektir.
Workshop çalışmaları iki haftada bir, her bir workshop ise 4 saat olarak planlanabilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Atölye 1

Tasarım Kalıpları (Design Patterns) Temelleri ve Proxy Pattern

Atölye 2

Creational Patterns

Atölye 3

Structural Patterns

Atölye 4

Behavioral Patterns – I

Atölye 5

Behavioral Patterns – II

Atölye 6

Clean Code Çerçevesi ve Basitlik (Simplicity)

Atölye 7

Odaklı, Tamamlanmış ve Doğru Kod (Focused, Complete and Correct Code)

Atölye 8

Test Odaklı Yazılım Geliştirme (TDD) Temelleri ve Birim Test (Unit Test)

Atölye 9

Birim Test ve Objeleri Mocklama

Atölye 10

Entegrasyon Testleri ve TDD İyi Pratikleri

Program katılımcıları arasından; Atölye çalışmalarına %80 ve üzeri katılım gösteren, verilen tüm ödev ve çalışmaları başarıyla yerine getiren, yapılacak test sınavlarında %70 ve üzerinde başarı elde eden katılımcılar Teknik Çeviklik Yetkinlik Gelişim Programı katılım sertifikasına sahip olacaklardır.

KATILIM KOŞULLARI

 • Programa herhangi bir programlama dilinden bağımsızdır.
 • Eğitim örnekleri Java’da verilmekle beraber, kalıpların C#, Python vb. dillerindeki gerçekleştirmeleri de sağlanmaktadır.
 • Atölye çalışmalarında katılımcılar kendi kodlarını istedikleri nesne-merkezli dilde ve ortamda geliştirebilirler.
 • Kod örneklerini çalıştırmak ve geliştirme yapmak için uygun geliştirme ortamı, IDE’ler katılımcılar tarafından sağlanacaktır.
 • Mümkünse program süresince aktif bir şekilde Agile bir takımda görev alıyor olmak.