Dünya baş döndürücü bir hızla değişmeye devam ederken, değişimle mücadele etmek yerine kuruluşlarınızın değişime kolaylıkla yön verebildiğini ve bunu gidişatı değiştirmek ve yenilik yapmak için bir öğrenme fırsatı olarak sonuna kadar kullandığını hayal edin. Bu eşsiz program bunun nasıl yapılacağını öğrenmeye ilişkin yoğun, stratejik bir fırsat sunmaktadır. Bu uygulamalı atölye çalışması yöneticiler tarafından yöneticiler için tasarlanmıştır ve işinize ivme kazandırmanıza, önemli olana odaklanmanıza, atıklar ve bürokratik formaliteleri azaltmanıza ve en önemlisi işinize ve müşterilerinize farklılık katan değerler sunmanıza yardımcı olacaktır. İş Çevikliği Hızlandırıcı, liderlerin belirsizlik içerisinde nasıl başarılı olunacağını öğrenmek için hızlı bir başlangıç yapmaları ve yıkıcı bir ortamda değer yaratmaya karşılık veren uyarlanabilir bir kuruluş yaratmaları bakımından önemlidir.

Kimler İçin Tasarlandı

İşine yenilik ve sürekli gelişim sağlamak ve yıkıcı değişiklikleri yönlendirmek amacıyla farklılık katan yetenekler yaratmak isteyen herkes

Ön Koşullar

Geleneksel düşünce ve çalışma şekillerini zorlama isteği ve kuruluş genelinde dönüşümsel sonuçlar sağlama arzusu.

Öğrenme Getirileri

Bu kursun sonunda aşağıdakileri anlayabileceksiniz:

 • Belirsizlik içerisinde başarılı olmayı sağlayan zihniyet ve kültür
 • Mevcut yönetim düşüncesi ve insan dinamiklerine dayalı bir değişim modeli
 • Çalışma şekillerinizi incelemek ve iyileştirmek için uygulamalı teknikler
 • Müşteri(ler)inizi nasıl daha iyi anlayabilirsiniz ve bunu onlar için fark katan bir değer yaratmak için nasıl kullanabilirsiniz
 • Ampirik verilerle beslenen, deneylerle-yönlendirilmiş bir teslimle varsayımların nasıl test edileceği ve hipotezlerin nasıl doğrulanacağı
 • Atıkları ortadan kaldırmak ve yenilik için alan yaratmak amacıyla yalın sistemlerin nasıl kullanılacağı ve düşüncenin nasıl tasarlanacağı.

İçerik

 • İş çevikliğinin doğuşu – bu yaklaşımlar nerden geldi ve neden işe yarıyor
 • Gerçeklik kontrolü: müşterilerin gelişen ihtiyaçlarının ve rakipler ve oynak piyasalar dolayısıyla ortaya çıkan tehditlerin anlaşılması
 • Büyüme zihniyeti oluşturma
 • Karmaşıklık teorisi ve bunun iş ortamında nasıl uygulandığı
 • Değerin nasıl ölçüldüğünün anlaşılması
 • Belirsizliği bilgiye dönüştürmek için deneyler yapılması
 • Değer yaratan performans kriterleri bakımından işin yeni bir çerçeveye nasıl oturtulabileceği
 • Fikir ve yenilik için alan yaratma
 • Atıkların tespitinin ve ortadan kaldırılmasının öğrenilmesi
 • Değişimi anlamak ve değişime öncülük etmek
 • Müşteri değeri ve empati oluşturma
 • Kişisel çeviklik alıştırmaları yapılması ve kişisel bir marka oluşturulması
 • Paradigmaların yıkılması
 • İş Çevikliği çerçevesi
 • Yetkili ekiplerde etkin çalışma
 • Dinleme ve işbirliği becerileri
 • İşe taşımak için bir Kişisel Çeviklik Planı oluşturulması
 • Nereden nereye?  Kişisel öğrenme yolculuğu haritası, taktik tahtası ve araç kiti geliştirilmesi

Kullanılan Yöntem

Öğrenme, uygulamalar ve tekniklerin bireysel egzersizler ve grup egzersizleri içerisinde uygulanmasıyla ve kanıtlanmış taktik tahtaları ve araçlar vasıtasıyla senaryolar ve vaka çalışmaları yoluyla gerçekleştirilir.