DevOps Nedir?

Günümüz modern organizasyonlarının temelinde teknoloji ve yazılımlar yer alıyor. Organizasyonların rakipleri ile aralarında fark yaratabilmeleri için, sahip olunan teknoloji ve yazılım kabiliyetlerinin ve üretilen değerin, hızlı ve güvenilir bir biçimde müşterilerle buluşturulması gerekiyor. Bu noktada çözüm olarak DevOps kültürü karşımıza çıkıyor.

Yapılan araştırmalar, DevOps yaklaşımlarının müşteri memnuniyeti, pazar payı ve rekabet gibi konulara direk etki ettiğini ortaya koymakta. Buradan hareketle DevOps kültürünün yaygınlaşması ve organizasyonlar tarafından benimsenmesini fark yaratıcı bir faktör olarak adlandırmak yanlış olmaz.

ACM olarak, DevOps yetkinliklerinizin arttırılması, hızlandırılması ve geliştirilmesine katkı sağlıyoruz, rakipleriniz arasında fark yaratmanıza destek oluyoruz. Check-up, Strateji ve Uygulama başlıkları altında topladığımız hizmetlerimizle, pazardaki yerinizi daha ileriye taşımanıza yardımcı oluyoruz.