Çevik Portföy Yönetimi

Portföy Çevikliği, bir kurumun portföy değişikliklerine hızlı yanıt verme ve kabiliyetlerini değişen portföy ihtiyaçlarına göre dengeleme ve optimize etme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Bir çok kurum etkin bir Kurumsal Çeviklik için mutlaka portföy seviyesinde de çevik prensip ve pratikleri uygulamalıdır,aksi takdirde kurumların çeviklik dönüşümleri belirli bir noktada tıkanacaktır.

Çevik Portföy Yönetimi

ACM’nin Çevik Portföy Yönetim Modeli bazı Çevik prensip ve pratiklerin portföy seviyesinde de uygulanması üzerine kuruludur.

Yandaki görselde de gösterildiği gibi Çevik portföy yönetimi, işlerin küçültülmesi, etkin bağımlılık yönetimi, devam eden işlerin limitlenmesi, her seviyede liderlik ve IT Business işbirliğiyle etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yaklaşımımızın temelini şeffaflık ve daha sık planlama (Adaptive Planning) oluşturur.

Portföy seviyesindeki planlama, öncesinde bir takım hazırlıklar gerektirir.Tüm paydaş ve takımların katıldığı planlamadaki temel amaç değişen portföy değişikliklerine hızlı cevap verebilmektir.

Garden (Big Room Planning)

Garden, tüm paydaş ve takımların portföy planlaması için periyodik aralıklarla bir araya geldiği etkinliklere verdiğimiz isimdir. Temel amaç kurumların yaptıkları yıllık planlamayı daha sık bir hale getirerek yıl içerisinde değişen portföy değişikliklerine, tamamlanan işlerin durumuna ve pazardan alınan geri bildirimlere göre planlarımızı güncellemektir.
Etkinlik, tartışmaları ve kararları hızlandırmak, zamanı daha verimli kullanmak için iyi bir hazırlık düzeyi gerektirir. Etkinliğin en önemli girdilerinden bir tanesi, konsolide edilmiş kurumsal iş listesidir (Enterprise Backlog). Etkinlik sırasında, her takım bir sonraki Garden’a kadar neleri tamamlayabileceğini kurumsal iş listesini baz alarak planlar. Etkinlik aynı zamanda takımların bağımlılıklarını da dikkate alarak çıktıyı optimize etmek için planlamalarını senkronize etmelerine de olanak verir. Bağımlılıklar takımlar tarafından şeffaf hale getirilir ve aralarındaki zamanlama optimize edilir.
Üst yönetimin de katıldığı Garden etkinlikleri portföy seviyesi karar süreçlerini de ciddi seviyede hızlandırır.
Son olarak etkinlik, etkinlik öncesinde ve sırasında iyi bir facilitation gerektirir. Bu nedenle başarılı bir etkinlik için bir facilitation ekibi kurulması gereklidir.

Çevik Portföy