Agility CheckUp™

Agility CheckUp™ takımların Agile pratik ve süreçlerini uygulama olgunluklarını ölçüp gelişimlerini desteklemek için geliştirilmiş bir değerlendirme çalışmasıdır. Takım odaklı bu değerlendirmede, 200’ün üzerinde soru ile takımın yetkinlikleri ve süreçler 6 farklı perspektiften ele alınır. Bu değerlendirmedeki amaç takımı denetlemek değil, takımların kendi süreçlerini gözden geçirmelerini sağlayarak iyileştirme noktalarını keşfetmelerini sağlamaktır.

Agility Checkup

Neden Agility CheckUp™

  • Süreç, takım çalışması, motivasyon, değer üretimi ve teknik olgunluk kapsamında aksayan noktaların keşfedilmesi
  • Takımın kendi süreç ve yetkinliklerini geliştirme sorumluluğunu üzerine alması
  • Takımın performansını iyileştirmek için ne yapması gerektiği ve nereden başlaması gerektiği konusunda yönlendirilmesi
  • Takım oyunu ve iş birlikteliğinin tetiklenmesi
  • Öğrenen, gelişen, yüksek performanslı takımların elde edilmesi

Yol Haritası

AgilityCheckUp™ çalışması uzman bir ACM Agile koçu önderliğinde, takım ile birlikte çalıştaylar düzenlenerek ilerletilmektedir. Çalışmanın uzunluğu ve kapsamı, değerlendirme yapılacak takım sayısına ve takımların bu değerlendirmeye göstereceği katkıya göre değişebilmektedir. Çalışmanın sonunda ilgili değerlendirme sonuçları ve iyileştirme aksiyon önerileri paylaşılmaktadır.

AgilityCheckUp™ çalışmasını takımlarınızda uygulamak için lütfen bizimle iletişime geçin.