Agile

Yeni ekonomi çağında pazar yaratan, rekabeti şekillendiren, lider bir şirket olabilmek için organizasyon yapıları ve yönetim süreçleri de yeni çağın gerekliliklerine uygun olarak evrilmelidir. Bu doğrultuda öncelikli olarak klasik hiyerarşik  organizasyon yapılanmaları ve yönetim modellerinde inovasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Çeviklik; güçlü takım oyununa sahip, değer önceliklendirmesi ile ilerleyen, müşterilerine sürekli değer üreten, müşterileri ile yakın çalışan ve onlardan öğrenerek gelişen, değişime adapte olan, hatta değişimi yaratan bir organizasyon olmak anlamını taşımaktadır.

Agile Cat

Çevikliğin Kazanılması

Neden ACM
  • Ana uzmanlık alanı Agile yaklaşımlar olan, uluslararası arenada saygı duyulan ve işine gönül vermiş deneyimli ekip
  • Bankacılık, Telekom, E-Ticaret, Medya, Sigortacılık gibi farklı sektörlerde 1o yıllı aşan deneyim
  • Büyük kurumsal organizasyonlardan Start-Up’lara kadar farklı ölçeklerde elde edilmiş dönüşüm başarıları
  • Önceden tanımlanmış kopya öneriler yerine, sizin varmak istediğiniz hedefe yönelik kendi çözümünüzü  ve çalışma şeklinizi hazırlamanıza yardımcı yaklaşım
  • Türkiye ve bölgesinde öncü ve lider (uluslararası deneyim; İngiltere, Yunanistan, Katar, vb)
  • Bölgesindeki en geniş uzman danışman kadroya sahip
  • Uluslararası ortaklıkları ile dünyadaki gelişmeleri sadece takip eden değil bu gelişmelere yön veren (Agile Alliance, Scrum.org, Lean Kanban University vb)
  • Bilgi ve deneyimlerin paylaşımına inanan, bu doğrultuda bölgesindeki bir çok Agile topluluğu destekleyen  (Agile Turkey, Agile Middle East,Agile Greece, vb)