Agile Takım Koçluğu

İster tüm organizasyonu kapsayan ister belirli bir alanı hedefleyen Agile dönüşüm çalışması içerisinde olun, süreçteki en önemli adımlardan bir tanesi Agile takımların kurulması ve bu takımların koçluk desteğiyle Agile pratik ve süreçleri başarıyla uygulayabilir hale gelmesidir. Bu noktada uzman desteğiyle birlikte;

  • Doğru takım formasyonunun kurulması ve süreç boyunca takım oyunun desteklenmesi

 

  • Takım vizyon ve hedeflerinin net oluşturulması

 

  • Takımın uygulayacağı doğru Agile pratiklerin seçimi

 

  • Takımın süreç boyunca yeni pratiklerin uygulanmasına yönelik desteklenmesi

 

  • Takım içerisindeki yeni rollerin yetkinliklerinin yetiştirilmesi önem taşır.

Yaklaşımımız

Takım Koçluk süreci boyunca uzman ACM Agile koçu ilgili takım ile birlikte yakın temas halinde çalışarak sürekli öğrenen ve daha iyiye evrilen bir takım yaratmak için, takım oyunu ve deneysellik temel araçlarını kullanılır. Deneylerin başarısını anlamak için doğru metrik seçimi ve metriklerin doğru ölçümü kritik önem taşır. Büyük hasarlı hata riskini azaltmak ve hızla başarılı sonuçlar elde etmek için kısa döngüler ile çalışılır. Böylece, takımlar kararların sonuçlarını gözlemler ve doğrulanmış veri ile daha iyi kararlar verebilirler. Süreç boyunca takım oyunu ve deneysel ortamın devamlılığı desteklenerek, takımın karar verme özgüveninin gelişimi sağlanır. Böylece koçluk hizmeti sonlandırıldığında, organizasyon kendi kendine süreçlerini iyileştirebilecek deneyime sahip olur ve gelişimine devam edebilir.

Agile Koçluğu Yol Haritasi