Docker ve Container Teknolojileri Temel Eğitimi (2 Gün)

Günümüz rekabet ortamında yazılım ürünlerinde giderilen problemlerin ve yeni özelliklerin bir an önce devreye alınması için hızlı ve güvenli sürüm değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç DevOps adı verilen ve dar kapsamı ile sürekli entegrasyon (Continuous Integration) ve sürekli teslim (Continuous Delivery) konseptlerini de içeren bir XX’i hayatımıza sokmuştur. Tam bu noktada Container’ler en iyileştirilmiş ve endüstride kabul görmüş DevOps pratiklerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, alınan faydaları artırmak son olarak da ihtiyaçlara daha doğal ve etkili çözümler sunmak üzere ortaya çıkmışlardır.

Bilgi almak için tıklayınız!

Herkeste Agile konusunda bir farkındalık oluştu.

Teknoloji Genel Müdürü, Yapı Kredi

Herkeste Agile konusunda bir farkındalık oluştu. Yaptığımız işler başka türlü de yapılabiliyormuş anladık. Bu iş yapış şeklimizi, daha iyi, daha yalın nasıl yaparız diye sorgulamamıza yol açtı. Bir diğer kazanım projeleri gerçekleştirirken değer odaklı bakış açısının yerleşmeye başlaması oldu. ACM bize dönüşümün nasıl yapılabileceği konusunda yol gösterici oldu. Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Takım olmanın önemini en iyi vurgulayan felsefe olduğunu düşünüyorum.

Yazılım Uzmanı, OBASE

Katıldığım Agile Proje Yönetimi ve Scrum Eğitiminde Scrum hakkında daha önce sahip olduğum ön yargılarım vardı, bu eğitimle birlikte ön yargılarımdan kurtuldum. Takım olmanın önemini en iyi vurgulayan felsefe olduğunu düşünüyorum.

Eğitimin Faydaları

  • Bilişim dünyası tarafından kısa sürede yüksek kabul görmüş ve gerek geliştirme gerek test gerekse de üretim ortamlarında verimlilik ve çevikliği artırdığı kanıtlanmış Container teknolojileri ile tanışacak
  • Container teknolojilerinin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ve ne gibi faydalar sağladığını öğrenecek
  • Bu teknolojiyi oluşturan bileşenleri detaylı olarak tanıyarak karşınıza çıkabilecek problemlerle daha iyi baş edebilecek
  • Container teknolojilerini mevcut iş akışınıza nasıl uygulayabileceğinizi görecek ve kolayca adapte edebilecek bilgiye sahip olacaksınız.

Eğitimin İçeriği

Motivasyon

Bu bölümde Container teknolojilerine ihtiyaç duymamıza sebep olan problemler, bu problemlere Container teknolojilerinin sunduğu çözümler ile birlikte bu çözümlerin avantaj ve dezavantajları ele alınacaktır.

Ön Hazırlık

Container teknolojilerini başarılı ve doğal bir şekilde uygulayabilmek için öncelikle bu teknolojiyi oluşturan bileşenlerin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için öncelikle Linux ve Container bileşenleri ile ilgili temel bilgiler uygulamalı olarak yapılacaktır.
Bu bölümde katılımcılar ikişerli gruplar halinde kısa teorik bilgi sonrası uygulamalar yaparak sonraki bölümlerde üzerlerinde daha detaylı durulacak konular hakkında ön bilgi sahibi olacaklardır.

Giriş

Container teknolojileri en popüler örneği olan Docker ile birlikte detaylı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcılar bilgisayarlarında eğitmen tarafından gösterilen uygulamaları yaparak ilgili teknolojinin dinamiklerini kavrayacaktlardır.

Teknikler, Araçlar ve Püf Noktalar

Docker’a aşinalık kazanan katılımcılara Docker ekosistemindeki araçlar tanıtılacak, en iyileştirilmiş tekniklerle ilgili bilgiler verilecek ve püf noktalardan bahsedilecektir. Bu bölüm sonunda katılımcıların tanıtılan teknolojiyi bütün yönleri ile kavraması hedeflenecektir.

Uçtan Uca Dönüşüm

Basit örneklerle Container teknolojilerinden Docker’a aşinalık kazanan katılımcılar eğitmen eşliğinde ikili gruplar halinde birkaç klasik uygulamayı Dockerize ederek buluta taşıyacaklardır. Bu bölümün amacı katılımcıların edindiği teorik ve pratik bilgiyi pekiştirmek olacaktır.

Problem Çözme

Öncelikle katılımcılara sık karşılaşacakları problemler tanıtılacaktır. Daha sonra birkaç durum üzerinden uygulamalı olarak yine gruplar halinde değişik problemleri çözmeleri beklenecektir.

Gözden Geçirme ve Kapanış

Son bölümde eğitim boyunca üzerinde durulan konular tekrar edilecek ve bütün eğitim boyunca verilen bilgilerin pekiştirilmesi ile birlikte bundan sonra katılımcıların kendi başlarına atabilecekleri adımlar hakkında bilgi sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

İçeriği yukarıda detaylandırılan giriş niteliğindeki bu uygulamalı eğitime yazılım geliştirici, yazılım mimarı, test, DevOps ve operasyon mühendisleri ile birlikte ilgili bütün bilgi işlem personeli katılabilir.
Katılımcılardan beklenen konuya ilgi ile birlikte bir yazılım uygulamasının üretim ortamına kadar olan hazırlığıyla ilgili bilgi sahibi olmalarıdır.

Backlog yönetiminde ve Scrum ekiplerinin yönetimindeki kritik noktalar hakkında fikir sahibi oldum.

Vice President, Fraud Management at BKM

Katıldığım Product Backlog Management Eğitiminde hatalı uygulanan bir çok süreci görmüş oldum. Backlog yönetiminde ve Scrum ekiplerinin yönetimindeki kritik noktalar hakkında fikir sahibi oldum.

Süreç değişimine başlamak için gerekli bilgiyi ve düşünce yapısını bize aktardı."

Proje Yöneticisi, Yemeksepeti

“Eğitimi 1.5 yıl önce tüm IT ekibi ile birlikte aldık. Eğitim beklentilerimizi karşıladı, süreç değişimine başlamak için gerekli bilgiyi ve düşünce yapısını bize aktardı.”

Şimdi tüm projelerimizde Scrum uygulamayı gönül rahatlığı ile yönetime önerebiliyorum."

Temel Bankacılık İş Geliştirme, Denizbank

“Daha önce farklı bir eğitim kurumu tarafından verilen Scrum eğitimine katılmıştım. Eğitimde anlatılanlar bana çok mantıklı gelmekle birlikte Scrum’ın gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğine dair bilgi verilmemiş olması nedeniyle öğrendiklerimi uygulamaya geçirmekte çok zorlanmıştım. Bir süre sonra katıldığım ACM eğitimi sayesinde Scrum’ın bir projede nasıl uygulanması gerektiğini ve uygulamada sıklıkla yapılan hataları uçtan uca öğrendim. Şimdi tüm projelerimizde Scrum uygulamayı gönül rahatlığı ile yönetime önerebiliyorum.”