Digitalization Agility Booster Tribe Program

AMAÇ: Bilinmezliğin yüksek olduğu rekabet ortamında, dijitalleşme stratejisi kapsamında başarı sağlamaya çalışan bir iş alanının etkinliğini, çeviklik değer, prensip ve pratikleri ile artırmak.

NEDEN?

Bağlam

Birçok şirket günümüzün hızla değişen, öngörülürlüğü düşük ve rekabetçi pazarında dijitalleşme ve çeviklik insiyatiflerini etkin bir şekilde hayata geçirmekte zorlanıyor. Çevikliğin müşteri geri bildirimine dayanan, pazara hızla çıkma, hızlı geri bildirim alma ve değer ve çapraz fonsiyonlu takım odaklı “Yeni ve Deneysel İş Yapış Şekilleri” dijitalleşmeyi kolaylaştırmakta ve desteklemektedir. Temelinde ise çevik yaklaşımların müşteriyi merkeze alan iteratif ve incremental doğası, risk ve fırsat yönetimini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Her ne kadar günümüzde çevik yaklaşımlar genelde IT ile ilişkilendirilmiş olsa da, dijitalleşme yüksek oranda iş tarafı varlığı ve katılımı gerektirmektedir. Bu durum, birimler arasında alışılmışın dışında bir iş birliği kültürünün de organizasyonda filizlenmesini gerektirmektedir. Çapraz fonksiyonlu takımların oluşturulması bu durumda organizasyonlara büyük avantajlar sunabilir ancak çapraz fonksiyonlu takımların etkin çalışabilmesi deneyim, bol öğrenme ve koçluk gerektirmektedir.

Kimin için uygun?

Digitalization Agility Booster Tribe Programı dijitalleşme stratejisi ve zorlu iş hedefleri ile çerçevelenmiş iş alanları için oldukça verimli sonuçlar vermektedir.

Örnek Uygulama Alanları

Kobi kredileri satış iyileştirme, POS cihazı tedariği süresi azaltma, dijital şube gibi alanlarda insiyatifleri olan bir Banka,
Dijital kanallarını iyileştirmek, mobil uygulama penetrasyonunu artırmak isteyen bir GSM operatörü
Satış ve tedarik süreçlerini dijtalleştirmeye çalışan bir otomotive şirketi
Alternatif ürünlerini dijital kanalları etkin kullanarak denemek isteyen bir sigorta şirketi.

NE?

Digitalization Agility Booster Tribe Nedir?

  • Djitalleşme inisiyatiflerinin etkinliği artırmak için başlatılır
  • Riskleri kontrol etmek ve yatırım geri dönüşünü artırmak üzere varsayımların erken test edilmesini destekleyecek şekilde çalışır.
  • Squadlar (takımlar) iteratif iş yapış biçimlerini benimser
  • Yetkilendirilmiş ve sorumlulu bir birimdir.
  • Geleneksel organizasyonel birimlerin aksine, %70 işini kendi yapabilecek şekilde personel barındırır.
  • Hiyerarşik bir organizasyon değil bir network’tür.
  • İhtiyaca göre kendini sürekli organize eder

NASIL?