DevOps Uygulama

Bu faz DevOps kültürünün yaygınlaşması için taktik seviyede uygulamaların başladığı adımdır. Hizmetin sunulduğu organizasyonun Agile yöntemler konusundaki deneyimine göre bu aşama farklılıklar göstermektedir. Eğer organizasyon Agile bakış açısına sahip değilse, Agile Coaching hizmeti ile öncelikle süreç anlamında çevikliğin oluşması sağlanmaktadır.

Bu aşamada DevOps pratiklerini kullanacak ilk takım kurularak, teknoloji ve araçların DevOps ve organizasyon kültürüne uygun kullanılmaya başlanması, DevOps kültürünün oluşmasını sağlayacak altyapının oluşturulması, Agile takımların teslimatları kendi başlarına yapmasını sağlayacak ortamın sağlanması hedeflenmektedir. Bu fazda sağlanan kazanımlar kullanılarak organizasyonun yapısına göre DevOps pratiklerini kullanan takımların sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca mevcut Agile yazılım geliştirme takımlarının yazılım geliştirme, kod kalitesi vb. konulardaki gelişimleri de bu fazda sağlanacaktır.