DevOps Check-Up

DevOps Check-Up hizmetlerimiz kapsamında organizasyonunuzun KültürKaliteOperasyon ve Yazılım vb. alanlarındaki olgunluğunu ölçmeyi ve günümüz modern organizasyonlarının seviyesine getirilebilmesi için gerekliliklerin bulunmasını amaçlıyoruz.

DevOps Smart Health Check

DevOps Smart danışmanlık paketi ilk adım olarak Health Check süreci ile başlar. DevOps Smart Health Check ile ekibinizin “Kültür”, “Kalite Kontrol”, “Teknoloji & Operasyon” ve “Yazılım Geliştirme” açılarından değerlendirilmesini ve mevcut durumun ortaya konulmasını amaçlar.

Bu adımda özellikle DevOps kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için daha fazla ilgi ve motivasyon yaratabilecek hızlı kazanım noktalarını belirlemek ve tüm organizasyonun DevOps kültürüne geçişi için mevcut kültürel ve teknik engel veya sorunları görünür kılmak önem taşımaktadır.

Bu adım boyunca DevOps danışmanlarımız; organizasyonunuz içerisinde bulunan yazılım geliştirme, kalite ve operasyon departmanlarının dahil olduğu mülakatlar ve anketler gerçekleştirilmesi, teknik süreç analizlerinin yapılması, ekip ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve analiz raporunun hazırlanması konularında çalışmalar yürütmektedir.

DevOps Research and Assesment (DORA)’nın değerlendirme yaklaşımı ile organizasyonunuzun DevOps performansını ölçebilir, kurumunuzun DevOps konusundaki yaklaşımlarını, benzer organizasyonlar ile karşılaştırmasını görebilirsiniz.

DevOps danışmanlarımız, DORA platformunu kullanarak organizasyonunuzun;

  • Performansının ölçülmesi
  • Diğer organizasyonlarla karşılaştırmaların yapılması
  • Size özel önceliklerin belirlenmesikonularında organizasyonunuzun uzmanları ile çalışarak, DevOps yol haritanızın oluşturulması konusunda destek olmaktadırlar.

ACM, DORA’nın Türkiye’deki tek yetkili partneridir.