Agile Liderlik

Uçtan uca çevik organizasyon yapısına dönüşebilmek her kademede iş yapış şekli, davranış modeli ve kültürün değişimini gerektirir. Sadece takım seviyesindeki Agile dönüşüm istenilen ve hedeflenen çevikliği kazandırmayacaktır ve bu değişim uzun soluklu olamayacaktır. Bu noktada emir komuta zinciri akışıyla hareket eden hiyerarşik yapılardan Agile network organizasyonu yapılanmasına geçilmelidir. Geçilecek olan yeni yapının başarısı ise takımların performansları ve değişime adapte olabilmeleri kadar yönetimin de yeni nesil çevik liderlere dönüşebilmesiyle ilişkilidir.

Agile Liderlik Koçluğu

Agile Liderlik

Bu dönüşümde, aynı takımların desteğe ve yönlendirmeye ihtiyacı olduğu gibi, yöneticilerin de mevcut kas reflekslerini değiştirebilmeleri ve yeni yönetim yetkinliklerini kazanabilmeleri için yakın desteğe ihtiyaçları vardır. Uzman ACM Agile danışmanları yönetim ekibinizle birlikte çalışarak onların ihtiyaçlarına yönelik gelişim programları hazırlamakta ve günlük hayatın içinde uygulamalarla birlikte yeni liderlik yetkinliklerinin gelişimini tetiklemektedir.

Kurumunuza özel Agile Liderlik Koçluğu desteğini şekillendirebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Yaklaşımımız

Agile Liderler Koçluk Çalışması süreci boyunca uzman ACM Agile koçu ilgili yönetim takımı ile birlikte yakın temas halinde çalışarak ilgili yöneticilerin Çevik çalışma tarzını anlamalarına ve onların etkisiz eski stil yönetim becerilerini unutarak yeni Çevik liderlik davranışları kazanmalarına yardımcı olur. Yaklaşık 7 ay süren bu koçluk çalışması içerisinde yöneticilerin 2-3 ana probleme ve davranış değişimine odaklanması istenilmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda program tekrar edilerek yeni davranış alanları üzerinde çalışmalara devam edilebilmektedir.

Agile Liderlik