ACM Sparks

Yeni ekonomide başarılı olmak, hep aynı yaklaşım ve çözümleri tekrarlayan klasik hiyerarşik organizasyon yapılanmaları ve yönetim modellerini değiştirerek Agile kültüre sahip inovasyon üreten takımlara evrilmek ile mümkün olabilir. Bu noktada sadece taleplerin ele alınıp üretilmesi sürecinde elde edilecek bir çeviklik yeterli olmayacaktır. Taleplerin oluşturulması, yani fikrin üretilip test edilmesi ve ürün stratejilerinin yönetilmesi gibi, sürecin en başından pazara çıkana dek çevik pratikler kültürün bir parçası haline getirilmelidir.